Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

1º de Bacharelato:- 1ª avaliación:17-18 decembro- 2ª avaliación: 31 marzo-1 abril- 3ª avaliación: 18-19 xuño2º bacharelato-1ª avaliación: 27 novembro-2ª avaliación: 19 febreiro-3ª avaliación: 18 maio-avaliación extraordinaria: 18 xuño,2,1,PROMOCIÓN E REPETICIÓN,Os titores de bacharelato reúnense coas familias,4,2,1,3,2,3,1,¡GRAZAS!,4,3,AS PROBAS ABAU ( SELECTIVIDADE ),Dende o curso pasado a convocatoria de setembro adiantouse a xullo. Esto implica que os exames de materias pendentes no Instituto tamén se adiantan a xuño,Estas foron as datas das ABAU o curso pasado.,5,AS PROBAS ABAU (MATERIAS DE5EXAMEN ),4,AS PROBAS ABAU ( SELECTIVIDADE ),Nos últimos anos leváronse a cabo na facultade de Informática.Sempre van acompañados por un profesor do centroNos exames non poden poñer o seu nome nen asinar ou utilizar fluorescentes ou calquer marca en cor. Esto se fai para garantizar o seu anonimato ante o tribunal examinador. Reciben unha etiqueta cun código de barras para poder ser identificado e que terán que pegar nos documentos dos examesSempre teñen dous modelos de examen para cada materia para poder escollerNon se permite o uso de móbiles ou outros dispositivos electrónicosTeñen que ter despexados os pavillóns auditivos,6,AS PROBAS ABAU (MATERIAS DE EXAMEN ),8,PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO,-Ter unha nota media nos dous cursos igual ou superior a 8,75-Para optar a estos premios precisan presentarse a unhas probas de distintas materias.Nos últimos anos concedéronse 20 premios para toda Galicia cunha dotación económica de 1000 Euros e un diploma acreditativo,Todos os anos a Consellería convoca estes premios. Os requisitos son:,7,ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROGRAMADAS,Visita á Universidade de Santiago 1º Bach.Visita á Univeridade de A Courña 2º BachCharla do representante da CIUG ( Comisión Interuniversitari Galega )Charla da USC sobre os graos universitarios de Santiago e LugoCharla do SAPE servizo de asesoramento e promoción ó estudante de A CoruñaCharla da UDC sobre os graos universitarios de A Coruña e FerrolInscripción nas Xornadas de Orientación académica do Concelllo de A Coruña ( Formación Profesional e Universidade,NOTA MÁXIMA: 14,NOTA MÁXIMA: 14,DATAS DAS AVALIACIÓNS( Pendentes de aprobación ),