Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

UN KIT DE CONEIXEMENT URBÀ

EN 100 OBJECTES


Barcelona flashback és una síntesi experimental per apropar-se a Barcelona i la seva història en una hora amb testimonis, relats, recorreguts, connexions i patrimonis. Barcelona flashback s’organitza com un mètode de lectura urbana en clau històrica, com un entrenament en l’art d’itinerar per la ciutat.

La proposta apunta directament a un canvi radical en la manera de veure i visitar la ciutat dels barcelonins i, també, dels visitants, en pro d’un turisme sostenible i alternatiu.

MODE D’UTILITZACIÓ

Indicacions

• Kit per conèixer Barcelona amb les col•leccions del Museu i la invenció de recorreguts urbans.

• Adequat per a residents i visitants, turisme de km 0.
• Apte per a ús escolar des dels sis anys.

• Dosi habitual de 60 minuts. S’aconsella no sobrepassar els 90 minuts.

• Funciona en ordres diversos, com ara: (0) Batecs de BCN, (I) Escoltar testimonis, (II) Construir relats, (III) Recórrer Barcelones, (IV) Connectar ciutats i (V) Llegir patrimonis.

• Programa d’activitats Barcelona flashback 2019-21, confegit amb les propostes ciutadanes, acadèmiques i institucionals que arribin.

• Provoca canvis en la percepció de la ciutat, de vegades amb efectes duradors, si el visitant hi està predisposat.

Dosis

Complements

Efectes

Té objectes o documents?
La Col•lecció d'Història Contemporània de Barcelona es nodreix de les aportacions ciutadanes, escrigui'ns si vol oferir alguna peça o document.

Té crítiques o propostes?
Barcelona flashback és una mostra experimental per al futur MUHBA i la seva Casa de la Història de Barcelona. Escrigui'ns, ens ajudarà!

SERVEI POSTVISITA

Escriviu-nos al MUHBA!


Escrigui al MUHBA

Qui ens narra la

història de Barcelona?

Escoltar TESTIMONIS

Imatges, objectes i documents de tota mena són els testimonis que ens poden ajudar a explicar-nos d’on venim, qui som i on anem... Pel sol fet de ser escollits pel museu, adquireixen un aura que els fa valuosos, com quan a casa guardem objectes i papers familiars, que cal saber triar i desxifrar amb criteri crític. Amb la contribució institucional i de la ciutadania es construeix la col•lecció del Museu, que ha d’impulsar la recerca per decidir què cal col•leccionar i, sobretot, com cal interrogar aquests testimonis perquè responguin les nostres preguntes sobre Barcelona i la seva història.

Objectes, documents

Com s'ha transformat la ciutat?

Construir RELATS

Barcelona: colònia romana, seu episcopal, plaça forta de frontera, capital comtal i d’una monarquia mediterrània, metròpoli fabril... ciutat global. Interrogar-se amb una sèrie d’objectes sobre les seves elits i majories, del temps de Barcino al segle XXI, no crea una història de la ciutat, però incentiva noves preguntes. Barcelona ha estat l’única ciutat que ha dut a terme la revolució mercantil medieval i les fases successives de la revolució industrial moderna, amb un segle XX molt creatiu i socialment convuls. Abordar històricament la resiliència i els canvis en la societat urbana ens interpel•la també sobre el nostre temps i els nostres desitjos de futur.

Història urbana, geopolítica

Quins paisatges podem

descobrir a Barcelona?

Recórrer BARCELONES

Recórrer la ciutat, saber-s’hi perdre, és un art que mobilitza tots els coneixements i emocions, una experiència singular. Residents i visitants tenim a l’abast un intens turisme km 0, de proximitat, pels barris més diversos si comptem amb algunes claus de situació. El documental Arquitectures de Barcelona expressa com fins i tot els episodis urbans més antics són inevitablement contemporanis, i les cartografies a l’entorn sintetitzen la variabilitat física, social, econòmica i política interna de la metròpoli del segle XX. Aquesta és la ciutat que podem fer pròpia analitzant i llegint els seus paisatges.

Geografies metropolitanes


Què comparteixen

les ciutats europees?

Connectar CIUTATS

Veure i viure una altra ciutat com si fos la pròpia i viceversa, anar per la nostra ciutat com si fóssim visitants... l’emoció de descobrir s’ajunta així amb el coneixement comparatiu. L’art d’acostar-se a les cituats i els seus habitants pot ajudar a fer millor el món i a construir Europa, la qual té en la seva xarxa urbana un fonament d’identitat compartida i un suport a la democràcia. Així és com molts museus de ciutat es troben avui en remodelació, entre ells el MUHBA. Alhora, Barcelona impulsa la City History Museums and Research Network of Europe, que el 2013 va proposar la Declaració de Barcelona sobre els museus de ciutat europeus.

Europa i museus en xarxa


Com podem

analitzar el patrimoni?

Llegir PATRIMONIS

La història, amb el propòsit d’explicar com i per què han succeït les coses, transita des del passat cap al present. El patrimoni històric, en canvi, és un conjunt de béns materials i immaterials que es valoren i reelaboren des del present, com a ecos del passat. La relació entre història i patrimoni no és, per tant, directa. La lectura històrica de qualsevol element patrimonial requereix desconstruir-lo per identificar-ne les capes. A la muralla romana, per exemple, almenys en són tres: la fesomia actual de monument restaurat, la de mur de cases i palaus durant segles, i l’original d’estructura de defensa i prestigi urbà.
Desconstrucció de paisatges


Subscriviu-vos per rebre informació!

De dimarts a dissabte de 10 a 19h

Diumenges de 10 a 20h
Metro: Catalunya (L1 i L3) Urquinaona ( L1 i L4) Liceu (L3) Jaume I (L4)
Bus: 45, V15 i V17 Barcelona Bus Turístic: Ruta Sud (vermella)

Des del 9 d'octubre al MUHBA Casa Padellàs