Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dlaczego warto segregować śmieci?

Opracowała Dorota Dankowska

FILM

O ŚMIECIACH

SŁOW KILKA

Co to są odpady?

Odpady – nieprzydatne, uciążliwe

dla środowiska przedmioty

oraz substancje stałe,

powstające w wyniku bytowania

i działalności człowieka.

Odpady zagrażają zdrowiu człowieka

i szkodzą środowisku ze względu na swoją toksyczność,

możliwość skażenia powietrza,

wód oraz gleb czy szkodliwość dla organizmów żywych.

W procesie rozkładu odpadów wytwarzają się bakterie, wirusy, grzyby,

kwasy karboksylowe i inne substancje które stanowią bezpośrednie zagrożenie

dla organizmów żywych i negatywnie oddziaływują na środowisko.

Rozkład odpadów powoduje wydzielanie się zatrutej wody,

która w połączeniu z wodami opadowymi tworzy odcieki,

czyli odpady płynne.

Odcieki rozprowadzają substancje

chorobotwórcze, toksyny i metale ciężkie.

SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI


1, Przygotowywanie do ponownego użycia;
2. Recykling;
3. Inne procesy odzysku;
4. Unieszkodliwianie.”
Unieszkodliwianiu przy tym poddaje się wyłącznie te odpady, których nie udało się przeznaczyć na odzysk w jakiejkolwiek formie.

FILM

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAC ŚMIECI?


PREZENTACJA

Recykling pozwala odzyskać i ponownie wykorzystać odpady takie jak plastikowa butelka. Bo plastik to cenny surowiec, który powinien być wielokrotnie przetwarzany.

Wyrzuć go

do ŻÓŁTEGO KOSZA
i daj mu drugie życie.

Pamiętaj – zawsze segreguj śmieci, naprawdę warto!

Plastikowe butelki PET w 100% nadają się

do recyklingu.

Jeśli trafią do odpowiedniego pojemnika,

mogą zostać ponownie wykorzystane.

ZASADY RECYKLINGU

Od 1 lipca 2017 r. w Polsce wprowadzany

jest jednolity system segregacji odpadów zgodnie
z podziałem na 5 pojemników.

Jak powinien wyglądać proces recyklingu?

Dobry recykling ma miejsce, gdy jak największa ilość wykorzystanych surowców jest odzyskana, przetworzona i oddana do ponownego użytku. Kluczowe jest tu właściwe segregowanie zużytych opakowań. Jeśli będziesz wrzucać plastikowe butelki do dedykowanego, żółtego pojemnika, nie trafią one do spalarni, gdzie ich potencjał wielokrotnego użytku nie zostanie wykorzystany.

Jakie przedmioty z naszego otoczenia najczęściej są stworzone w procesie recyklingu?

  • szary papier toaletowy - z makulatury
  • niektóre doniczki i podstawki plastikowe (grube i czarne donice wykonane są polipropylenu)
  • kastry budowlane - z polipropylenu
  • opakowania do jajek - z papieru/makulatury

  • meble ogrodowe - polietylen/polipropylen
  • papierowe długopisy - z makulatury
  • pasy bezpieczeństwa - z butelek pet
  • progi zwalniające na jezdniach - z pcv pozyskanego np. ramy okiennych
  • bluzy polarowe - butelki pet
  • szkło można nieskończenie przerabiać

Thank you!