Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Dlaczego warto segregować śmieci?

Opracowała Dorota Dankowska

FILM

O ŚMIECIACHSŁOW KILKA

Co to są odpady?

Rozkład odpadów powoduje wydzielanie się zatrutej wody,która w połączeniu z wodami opadowymi tworzy odcieki,czyli odpady płynne.

Odpady zagrażają zdrowiu człowiekai szkodzą środowisku ze względu na swoją toksyczność,możliwość skażenia powietrza,wód oraz gleb czy szkodliwość dla organizmów żywych.

Odcieki rozprowadzają substancjechorobotwórcze, toksyny i metale ciężkie.

W procesie rozkładu odpadów wytwarzają się bakterie, wirusy, grzyby,kwasy karboksylowe i inne substancjektóre stanowią bezpośrednie zagrożeniedla organizmów żywych inegatywnie oddziaływują na środowisko.

Odpady – nieprzydatne, uciążliwedla środowiska przedmiotyoraz substancje stałe,powstające w wyniku bytowaniai działalności człowieka.

SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

1, Przygotowywanie do ponownego użycia; 2. Recykling; 3. Inne procesy odzysku; 4. Unieszkodliwianie.” Unieszkodliwianiu przy tym poddaje się wyłącznie te odpady, których nie udało się przeznaczyć na odzysk w jakiejkolwiek formie.

FILM

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAC ŚMIECI?

PREZENTACJA

Recykling pozwala odzyskać i ponownie wykorzystać odpady takie jak plastikowa butelka. Bo plastik to cenny surowiec, który powinien być wielokrotnie przetwarzany.

Wyrzuć godo ŻÓŁTEGO KOSZAi daj mu drugie życie.

Pamiętaj – zawsze segreguj śmieci, naprawdę warto!

Plastikowe butelki PET w 100% nadają siędo recyklingu.Jeśli trafią do odpowiedniego pojemnika,mogą zostać ponownie wykorzystane.

ZASADY RECYKLINGU

Od 1 lipca 2017 r. w Polsce wprowadzanyjest jednolity system segregacji odpadów zgodniez podziałem na 5 pojemników.

Jak powinien wyglądać proces recyklingu?

Dobry recykling ma miejsce, gdy jak największa ilość wykorzystanych surowców jest odzyskana, przetworzona i oddana do ponownego użytku. Kluczowe jest tu właściwe segregowanie zużytych opakowań. Jeśli będziesz wrzucać plastikowe butelki do dedykowanego, żółtego pojemnika, nie trafią one do spalarni, gdzie ich potencjał wielokrotnego użytku nie zostanie wykorzystany.

Jakie przedmioty z naszego otoczenia najczęściej są stworzone w procesie recyklingu?

szary papier toaletowy - z makulatury niektóre doniczki i podstawki plastikowe (grube i czarne donice wykonane są polipropylenu) kastry budowlane - z polipropylenuopakowania do jajek - z papieru/makulatury

meble ogrodowe - polietylen/polipropylenpapierowe długopisy - z makulatury pasy bezpieczeństwa - z butelek pet progi zwalniające na jezdniach - z pcv pozyskanego np. ramy okiennych bluzy polarowe - butelki pet szkło można nieskończenie przerabiać

Thank you!