Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MAPA ACTIVITATS i SERVEIS

2019-20

Curs 2019-20

INFO

INS Pedraforca

Mapa d'activitats i serveis 2019-20

Excursió i visita a les entitats de barri

Jornada de formació per a consellers i delegats

Tallers sobre violència masclista i igualtat de gènere

Amnesty International “regala’m les teves paraules”

VALORS I CIUTADANIA


Comissió de delegats i representats de l’alumnat al consell escolar

Marató de TV3

Col·laboració amb les campanyes de donació de sang de la Creu Roja

Concurs de dibuix “Art en femení”

Dia de les llengües maternes

Trees for Euope, Dia d’Europa

Formació Cicerone

Formació Mediació

Grup de coeducació sobre igualtat de gènere

Sortides de convivència

Per a: alumnat 1r ESO. Responsable Oficina Jove, tutors 1r ESO.

Per a delegats i sotsdelegats de la ESO. Responsable. Ajuntament de l’Hospitalet/ Coordinador comissió delegats.

Per a alumnat de ESO/Batx/Cicles, resp. Guàrdia urbana/coordinador pedagògic.

Responsable cap d’estudis cicles i cap departament socials.

Per a alumnat de cicles i batx, resp. TV3/Cap d’estudis cicles formatius

Retoc solidari amb ocasió de la Marató de TV3, responsable Cap d’estudis cicles i cap de departament de perruqueria.

Responsable cap d’estudis de cicles.

Per a alumnat del centre. Responsable professora de dibuix

Per a alumnat de 2n ESO. Responsable entitats de barri/ coordinador pedagògic.

Per a alumnat 3r ESO, resp. Cap departament Orientaci

Per a la comunitat educativa. Responsable I.Llurba

Alumnat de la ESO, (alumnat de batxillerat i cicles formatius. Responsables: Tutors

Per a alumnat del centre/resp. Cap de departament de socials

Per a tot l’alumnat del centre. Responsable CLIC del centre, aula acollida, director.

Alumnat de 1r d’ESO, Grup Impulsor Escola Verda.

Mapa d'activitats i serveis 2019-20

Auxiliars de conversa

Projecte Escola Verda

English Week i Acting Together

PROJECTES ESO/Institut

Pregunta’m la lliçó

Projecte Cicerone

Operació Kilo Carrefour

Projecte Grup Experimental per al Plurilingüisme

Millora expressió escrita

Millora expressió oral

Participació en el PEE 0.20

Pedraforca Formador per a professorat

Pedraforca Formador per a professorat del centre

Avancem cap a un Tractament Integrat de les Llengües

Per a tota la comunitat educativa. Responsable Grup Impulsor Escola verda

Tàndem amb l’Ajuntament de l’Hospitalet: en tots els nivells de l’ESO (responsable Cap departament llengües estrangeres, director)

Amb col·laboració amb l’Ajuntament de l’Hospitalet (responsable cap de llengües estrangeres)

1r ESO, responsable tutors 1r ESO, coordinadora pedagògica.

Per a alumnat que ha fet la formació. Responsable Ajuntament/coordinador pedagògic.

Per a alumnat del centre. responsable Carrefour/M.Angeles Castellote

Per a tot el centre. responsable Grup Impulsor GEP, Director

Responsable coordinador pedagògic.

Responsable coordinador pedagògic, resp. Innova i Mercat

Amb col·laboració amb l’Ajuntament de l’Hospitalet i el Departament d’Educació (responsable Grup Impulsor PEE 0.20)

Màsters de professorat, MFP amb residència, Màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes en Centres Educatius (MUFPS). Responsable Coordinadora pedagògica.

Cursos amb col·laboració amb el CRP de l’Hospitalet, responsable director.

Departaments lingüístics, responsable Grup Impulsor Avancem, Director.

Mapa d'activitats i serveis 2019-20

Etwinning

Erasmus +

Projectes cicles

FP and EOI Together

Pla d’actuació per a un camp de refugiats

(PedraRefugeeCamp)

Pla de mesures antropomètriques

Projecte Innova amb l’Institut Provençana

Projecte de col·laboració amb el Mercat de la Florida

Participació Premis per a Joves Emprenedors i Emprenedores

Pedraforca Formador per a alumnat d’FCT

Participació en el Pla mesures Innovació a l'FP

Participació en el Grup de Treball Permanent FP i setmanes de l’FP

FP dual

Jornades Tècniques de Cures Auxiliars d’Infermeria

Per a alumnat de cicles formatius. Responsable Coordinadora Erasmus+.

Per a alumnat de CAI. Reponsable eTwinning, Coodinadora Erasmus +.

Per a alumnes de cicles. Responsable Grup Impulsor GEP, Director, EOI l’Hospitalet.

Per a tot l’alumnat de cicles. Responsable Cap d’estudis cicles, coordinadora cicles, Fundació BCN-FP.

Alumnat d’ESO, cap de departament de SAN 1, professorat Dietètica i Documentació sanitària. Resp. Codinador pedagògic

Responsable Coordinadora Pedagògica.

Responsable Cap d’Estudis cicles, caps departamento cicles.

Amb col·laboració amb IOC . Responsable Coordinadora de Riscos

Intercanvi d’equipaments informàtics per formació en primers auxilis (Responsable cap d’estudis cicles, coordinadora de cicles, cap de departament de SAN1)

Als cicles formatius de: CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar, CFGM estètica, CFGM farmàcia i parafarmàcia i CFGS Automoció. Responsable coordinadora de dual.

Amb col·laboració amb l’Ajuntament de l’Hospitalet . Responsable cap d’estudis cicles, director.

Formació dels paradistes per part de l’alumnat de Dietètica. Resposable Sara Fornés. Director Mercat la Florida

Organitzats per l’Ajuntament de l’Hospitalet (Departaments de cicles, cap d’estudis de cicles).

Mapa d'activitats i serveis 2019-20

Espai familiar “fem un té”

Lloguer de llibres de text

Serveis

Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior

Bar/cantina

Proves d’Obtenció de Títol de Cures Auxiliars d’Infermeria

Matrícula IOC matèries ESO i batxillerat

Servei de mediació

Pàgina WEB

Jornades de portes obertes

Xerrades educatives

Taller de dol migratori

Per a: alumnat de la ESO. Responsable AMPA, TIS

Per a famílies d’alumnat). Responsable AMPA i TIS

Responsable secretari.

Per a tot l’alumnat durant els esbarjos per al professorat a la hora de dinar, resp. Concessionari servei cantina

Responsable cap de departament SAN 1, director.

Responsable cap d’estudis, secretari.

Per a tot l’alumnat, resp. Cap de departamento orientació.

Per a tota la comunitat educativa.

Per a famílies. Responsable: Coordinador pedagògic, cap d’estudis de cicles.

Per a famílies, resp. AMPA en col·laboració amb Cultura 13, PAEF I FAPAC.

Per a l’alumnat de cicles . Responsable Cap d’estudis cicles, Francisco Castaño

Per a alumnes nouvinguts. Responsable. Cap de departament orientació

Mapa d'activitats i serveis 2019-20

Lleure

Equips de vòlei i futbol federats

Grup de teatre Pedractors

Sortida post obligatòria a la neu

Festes escolars: Nadal, Carnestoltes, S.Jordi

Jornades escolars d’esports: Korfball, Volley, handball

Curs de Zumba para Famílies

Per a alumnat. Responsable Coodinador Pla Català d’Esport a l’Escola.

Amb col·laboració de Plàudite. Per a alumnes de ESO. Responsable Marta Vazquez.

Per a professorat i alumnat de post obligatòria. Responsable Cap de departament d’automoció

Alumnat del centre. Responsable Coordinador pedagògic

Per a alumnat de la ESO. Responsable Consell esportiu de l’Hospitalet, Coordinador Pla d’Esport

Per a famílies. Responsable AMPA i TIS

Mapa d'activitats i serveis 2019-20

TEA ANGLÈS

REFORÇ acadèmic


TEA

TEA d’ESTIU

POA

Gifling

Acompanyaments i seguiment acadèmic

Estada d’immersió lingüística

Reforç TdR

Assistència a cursos de la Universitat de Granada a Mojácar, destinats a tècnics i diplomats en ciències de la salut

  • Per a alumnat d’ESO. Responsable Professora d’anglès de 4t d’ESO/ auxiliar de conversa 4t ESO)

  • TEA ANGLÈS per alumnat Erasmus+ . Responsable Coordinadora Erasmus +)

  • TEA ANGLÈS de preparació per a exàmens oficials EOI (per alumnat de 4t d’ESO, batxillerat i cicles, responsable cap de departament anglès, GI GEP)

  • TEA per alumnat de cicles impartit per MFP amb residència, responsable coordinadora pedagògica

Per a alumnes de la ESO del centre. Responsable Tutors

Per a alumnat de la ESO suport Ajuntament, . Responsable Coordinador pedagògic

Per a alumnat de 3r i 4t d’ ESO,. Responsable Ajuntament de L’Hospitalet/tutors

Per a alumnat de 1r i 2n ESO. Responsable Departament d’orientació

Alumnat del centre. responsable Departament d’orientació

Per a alumnat 2n ESO . Responsable Departament d’anglès/Unió Europea

Alumnat 2n Batx. Responsable Coordinador pedagògic

Responsable. Cap d’estudis cicles.

Festes escolars: Nadal, S.Jordi, Carnestoltes,

Institut

Jornades escolars: dia contra la violència de gènere, dia dels drets humans, dia de les llengües maternes, dia de la dona

Sortides didàctiques

Colònies

Viatge final de curs

Festa de graduació

Revista de centre

Concursos escolars: concursos de Nadal, concurs dibuixa la portada de la revista, concursos de S.Jordi, concurs de poesia

Dia sense fum

Pàgina Web

Tornejos de futbol al pati

Mapa d'activitats i serveis 2019-20

Alumnat d’ESO i Batx. Responsable Coordinadors de nivells i tutors

Per a alumnat de centre. Responsable Coordinador pedagògic

Per a alumnat de centre. Responsable Departaments didàctics

Per a alumnat 1r ESO,. Responsable tutors 1r ESO

Per a alumnat de 4t ESO,. Responsable Tutors de 4t

Per a alumnat i famílies de 4t ESO. Responsable Tutors de 4

Per tota la comunitat educativa. Responsable. Cap de departament de català, coordinadora LIC.

Per a tot l’alumnat. Responsable Coordinador pedagògic

Amb col·laboració amb el Mercat de la Florida

Per a tothom. Responsable Pàgina web

Alumnat de la ESO. Responsable Cap de departament de Ed.Física.