Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Почетак. Припрема за тест у VII разреду. Текст:. -1273/15. 328/5. 1. задатак. 11/5. 1/5. Вредност израза је: . Дат је израз:. Даље!. 1/5. Тачно!. Следеће питање. 1/5. Проверити рад!. -5√3 . -3√3 . 2/5. √3 . 2.задатак. Применити особине корена у датом изразу: .. Браво!. 2/5. Даље!. 2/5. Проверити рад!. Следеће питање!. 3. задатак. 4. 3/5. Одредити збир решења једначине . . -17. 12. 3/5. Даље!. Браво!. Непосредно провери рад!. 3/5. Следећи задатак!. Одредити бројевну вредност израза .. 4/5. -1/2. √3. 4. задатак. 2/3. Даље!. 4/5. Да, решење је -1/2.. Следеће питање!. Проверити израду!. 4/5. {8/5 , 32/5}. {7/25 , 2/15}. Одредити сва решења једначине .. Завршно питање. {7/3 , 23/7}. 5/5. Тачно!. 5/5. Повратна информација. 5/5. Проверити поступак рада!. Повратне информације. 1-2 тачна. Пре свега треба на издвојеном листу навести све значајне особине степена и корена.. Број решених задатака. 0 тачних. Резултати. Сваки од аргумената корена представити преко производа простих бројева.. Желим да урадим тест још једном!. Браво! Ово је знак да се изрази прецизно трансформишу и проверавају благовремено. Настави овако!. 3-4 тачна. Врло добро! Настави да вежбаш да би се постиглајош боља прецизност.. 5 тачна. Дати израз поступно трансформисати и сваки корак записати у својој свесци.. . . . Решења једначине су -17 и 21.. . Тачно решење је -1/2..