Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Почетак

Припрема за тест у VII разреду

328/5

-1273/15

11/5

1/5

1. задатак

Текст:

Дати израз поступно трансформисати и сваки корак записати у својој свесци.

Вредност израза је:

Дат је израз:

1/5

Тачно!

Даље!

1/5

Проверити рад!

Следеће питање

-5√3

-3√3

√3

2/5

2.задатак

Применити особине корена у датом изразу: .

2/5

Браво!

Даље!

2/5

Проверити рад!

Следеће питање!

4

12

-17

3/5

3. задатак

Одредити збир решења једначине .

3/5

Браво!

Даље!

3/5

Непосредно провери рад!

Следећи задатак!

Решења једначине су -17 и 21.

√3

2/3

-1/2

4/5

4. задатак

Одредити бројевну вредност израза .

4/5

Да, решење је -1/2.

Даље!

4/5

Проверити израду!

Следеће питање!

Тачно решење је -1/2.

{7/25 , 2/15}

{7/3 , 23/7}

{8/5 , 32/5}

5/5

Завршно питање

Одредити сва решења једначине .

5/5

Тачно!

Повратна информација

5/5

Проверити поступак рада!

Повратне информације

Пре свега треба на издвојеном листу навести све значајне особине степена и корена.

Резултати

Број решених задатака

0 тачних

1-2 тачна

3-4 тачна

5 тачна

Желим да урадим тест још једном!

Сваки од аргумената корена представити преко производа простих бројева.

Браво! Ово је знак да се изрази прецизно трансформишу и проверавају благовремено. Настави овако!

Врло добро! Настави да вежбаш да би се постиглајош боља прецизност.