Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SPANISH VOCABULARY: STORES

Challenge

PRE RAPHAELITES

Challenge

MATH VENN DIAGRAM

Challenge

ENGLISH SCHOOL VOCABULARY

Challenge

TRUE FALSE GEOGRAPHY

Challenge

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

Transcript

Даље!,1/5,-5√3 ,-3√3 ,2/5,√3 ,5/5,Проверити поступак рада!,Повратне информације,{8/5 , 32/5},{7/25 , 2/15},Одредити сва решења једначине .,Завршно питање,Одредити бројевну вредност израза .,4/5,-1/2,√3,Дат је израз .Вредност израза је:,-1273/15,8/5,Браво!,2/5,Тачно!,5/5,Повратна информација,Даље!,4/5,Да, решење је -1/2.,2.задатак,{7/3 , 23/7},4. задатак,1. задатак,Даље!,3. задатак,4,3/5,Одредити збир решења једначине . ,-17,Следеће питање,1/5,Непосредно провери рад!,3/5,Следећи задатак!,3/5,Даље!,Браво!,Почетак,Припрема за тест у VII разреду,2/5,Проверити рад!,Следеће питање!,Тачно!,Применити особине корена у датом изразу .,5/5,2/3,11/5,1/5,12,Проверити рад!,1-2 тачна,Пре свега треба на издвојеном листу навести све значајне особине степена и корена.,Број решених задатака,0 тачних,Резултати,Сваки од аргумената корена представити преко производа простих бројева.,Желим да урадим тест још једном!,Браво! Ово је знак да се изрази прецизно трансформишу и проверавају благовремено. Настави овако!,3-4 тачна,Врло добро! Настави да вежбаш да би се постиглајош боља прецизност.,5 тачна,Следеће питање!,Проверити израду!,4/5