Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

BUCKETS SEL ACTIVITY

Challenge

FIT AND HEALTHY

Challenge

TRUE OR FALSE DISEASES

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

ARTHUR CONAN DOYLE QUIZ

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

DRACULA ESL

Challenge

Transcript

5/5,0 тачних,1/5,Даље!,Почетак,Тачно!,1. задатак,Одредити збир решења једначине . ,Применити особине корена у датом изразу .,Резултати,√3 ,Проверити поступак рада!,-1/2,Браво!,4/5,Да, решење је -1/2.,5/5,11/5,Одредити бројевну вредност израза .,4/5,4. задатак,3/5,1/5,-3√3 ,4,Следеће питање,Браво!,12,Врло добро! Настави да вежбаш да би се постиглајош боља прецизност.,Повратне информације,Дат је израз .Вредност израза је:,8/5,2/5,2/3,Пре свега треба на издвојеном листу навести све значајне особине степена и корена.,Сваки од аргумената корена представити преко производа простих бројева.,3. задатак,1-2 тачна,Браво! Ово је знак да се изрази прецизно трансформишу и проверавају благовремено. Настави овако!,2/5,5/5,3/5,Следеће питање!,-17,Непосредно провери рад!,Проверити рад!,{8/5 , 32/5},Завршно питање,Даље!,Број решених задатака,Даље!,Тачно!,Повратна информација,{7/3 , 23/7},3/5,Припрема за тест у VII разреду,-1273/15,2/5,Следећи задатак!,Проверити рад!,Желим да урадим тест још једном!,3-4 тачна,1/5,{7/25 , 2/15},2.задатак,-5√3 ,Одредити сва решења једначине .,√3,Даље!,Проверити израду!,Следеће питање!,4/5,5 тачна