Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

FIT AND HEALTHY

Challenge

TRUE OR FALSE DISEASES

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

ARTHUR CONAN DOYLE QUIZ

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

DRACULA ESL

Challenge

MODALS 1 BACH MARIO GAME

Challenge

Transcript

100,50,1/12 или 23/12,75,50,-23/3,Врло добро! Добро проверавати рад непосредно након што је написан ред. Обратити пажњу на приоритет операција.,50,0,25,100,75,0,6,?,4од5,0,25,0,0,-23/3,?,1/12 или 23/12,-4,100,Тачно!,0,25,Сакупљамо поене!,100,25,50,100,100,75,2од5,СТЕПЕН И КОРЕН, СА ПРИМЕНОМ АПСОЛУТНЕ ВРЕДНОСТИ,50,75,25,5 или -13/3,Ових 5 задатака треба радити 45 минута. Сваки задатак који је тачно решен доноси 20 поена.Погледајмо текст, кликом на упитник!,50,0,2. задатак,Choose the bar percentage from here,Тачно!,50,75,50,100,50,1/12 или 23/12,75,100,0,?,4. задатак,Нетачно!,-23/3,?,50,75,-4 или 14/3,25,-1/12 или -3/12,-43/2,5 тачних,Добро би било да за сваки од ових 5 задатака пронађете задатке исте теме, из своје збирке, тако да се вежбанка испуни поступно решеним задацима пре званичне контролне вежбе. Добра питања треба постављати у току рада.,Резултати,3. задатак,25,0,100,-5,Кренимо!,50,1од5,3-4 тачних,1-2 тачних,3од5,75,12,75,5од5,50,КВИЗ,Наставити са вежбањем задатака. За сваки од задатака, одабрати из збирке сличне. Добро формулисати питања и потпитања.,25,75,0,100,?,Управо тако!,25,Тачно!,100,25,6,Одлично је! Ипак настави да вежбаш, да одржимо кондицију!,25,0,25,100,6,Нетачно!,На крају се може поновити рад! Сада, насатављамо даље...,Треба проверити рад!,0,75,75,0,-6 или 11/3,5. задатак,50,Да ли желите бољи резултат?,100,Тачно!,3/2,Нетачно!,8,75,75,25,Припрема за прву писмену вежбу у VII разреду,100,0 тачних решења,25,3/2,-7/12 или -5/12,-11,3/2,5 или -13/3,50,0,100,0,75,50,5 или -13/3,Нетачно!,25