Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SPANISH VOCABULARY: STORES

Challenge

PRE RAPHAELITES

Challenge

MATH VENN DIAGRAM

Challenge

ENGLISH SCHOOL VOCABULARY

Challenge

TRUE FALSE GEOGRAPHY

Challenge

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

Transcript

Кренимо!,Припрема за прву писмену вежбу у VII разреду,25,100,0,Ових 5 задатака треба радити 45 минута. Сваки задатак који је тачно решен доноси 20 поена.Погледајмо текст, кликом на упитник!,50,-43/2,100,1од5,?,-23/3,3-4 тачних,5 тачних,Наставити са вежбањем задатака. За сваки од задатака, одабрати из збирке сличне. Добро формулисати питања и потпитања.,1-2 тачних,Да ли желите бољи резултат?,0 тачних решења,Добро би било да за сваки од ових 5 задатака пронађете задатке исте теме, из своје збирке, тако да се вежбанка испуни поступно решеним задацима пре званичне контролне вежбе. Добра питања треба постављати у току рада.,Резултати,100,0,-23/3,Управо тако!,50,75,Тачно!,25,50,0,1/12 или 23/12,75,50,0,3од5,3. задатак,100,1/12 или 23/12,?,75,2. задатак,2од5,50,25,0,75,3/2,100,25,50,75,СТЕПЕН И КОРЕН, СА ПРИМЕНОМ АПСОЛУТНЕ ВРЕДНОСТИ,-23/3,75,25,75,Врло добро! Добро проверавати рад непосредно након што је написан ред. Обратити пажњу на приоритет операција.,Choose the bar percentage from here,Сакупљамо поене!,3/2,Нетачно!,100,-7/12 или -5/12,50,-11,100,1/12 или 23/12,0,0,6,50,25,75,Тачно!,?,25,50,12,75,100,0,6,4од5,8,100,25,75,50,-4 или 14/3,-6 или 11/3,5. задатак,5од5,?,0,6,0,25,100,75,0,50,3/2,Нетачно!,25,На крају се може поновити рад! Сада, насатављамо даље...,75,5 или -13/3,Тачно!,25,50,100,0,КВИЗ,50,Треба проверити рад!,0,-5,Одлично је! Ипак настави да вежбаш, да одржимо кондицију!,25,75,100,25,0,-1/12 или -3/12,25,?,-4,Тачно!,100,4. задатак,5 или -13/3,Нетачно!,50,100,75,0,100,5 или -13/3,50,Нетачно!,25,75