Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Кренимо!,Припрема за прву писмену вежбу у VII разреду,25,100,0,Ових 5 задатака треба радити 45 минута. Сваки задатак који је тачно решен доноси 20 поена.Погледајмо текст, кликом на упитник!,50,-43/2,100,1од5,?,-23/3,3-4 тачних,5 тачних,Наставити са вежбањем задатака. За сваки од задатака, одабрати из збирке сличне. Добро формулисати питања и потпитања.,1-2 тачних,Да ли желите бољи резултат?,0 тачних решења,Добро би било да за сваки од ових 5 задатака пронађете задатке исте теме, из своје збирке, тако да се вежбанка испуни поступно решеним задацима пре званичне контролне вежбе. Добра питања треба постављати у току рада.,Резултати,100,0,-23/3,Управо тако!,50,75,Тачно!,25,50,0,1/12 или 23/12,75,50,0,3од5,3. задатак,100,1/12 или 23/12,?,75,2. задатак,2од5,50,25,0,75,3/2,100,25,50,75,СТЕПЕН И КОРЕН, СА ПРИМЕНОМ АПСОЛУТНЕ ВРЕДНОСТИ,-23/3,75,25,75,Врло добро! Добро проверавати рад непосредно након што је написан ред. Обратити пажњу на приоритет операција.,Choose the bar percentage from here,Сакупљамо поене!,3/2,Нетачно!,100,-7/12 или -5/12,50,-11,100,1/12 или 23/12,0,0,6,50,25,75,Тачно!,?,25,50,12,75,100,0,6,4од5,8,100,25,75,50,-4 или 14/3,-6 или 11/3,5. задатак,5од5,?,0,6,0,25,100,75,0,50,3/2,Нетачно!,25,На крају се може поновити рад! Сада, насатављамо даље...,75,5 или -13/3,Тачно!,25,50,100,0,КВИЗ,50,Треба проверити рад!,0,-5,Одлично је! Ипак настави да вежбаш, да одржимо кондицију!,25,75,100,25,0,-1/12 или -3/12,25,?,-4,Тачно!,100,4. задатак,5 или -13/3,Нетачно!,50,100,75,0,100,5 или -13/3,50,Нетачно!,25,75