Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Globalne ocieplenie klimatu

Opracowała Dorota Dankowska

Co to jest klimat?

FILM

Klimat to ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze.

Ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji

dla danego regionu przez okres przynajmniej 30 lat.

Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe

procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody

i krążenie powietrza, oraz czynniki geograficzne:

układ lądów i oceanów, wysokość n.p.m.

Od kilku stuleci badanie klimatu i jego rejestrowanie możliwe jest dzięki pomiarom instrumentów badających pogodę, takich jak: termometry, barometry i anemometry.

Co to jest efekt cieplarniany?

Efekt cieplarniany, to inaczej efekt szklarniowy.

Zjawisko podwyższenia temperatury planety przez obecne w jej atmosferze gazy cieplarniane (ciepło ucieka w przestrzeń kosmiczną dzięki cienkiej powłoce gazów cieplarnianych). Stężenie gazów i ciągły wzrost dwutlenku węgla sprzyja niestety globalnemu ociepleniu, ponieważ zatrzymuje zbyt duże ilości promieniowania podczerwonego.


Co to jest efekt cieplarniany?Co to jest efekt cieplarniany? - DOŚWIADCZENIEFILM

Przygotuj:

1. Dwa termometry pokojowe.

2. Duży zakręcany słoik.
3. Kartę obserwacji.

Przebieg doświadczenia:

1. Odczytaj temperaturę z obu termometrów i zaznacz ją na karcie obserwacji

2. Włóż jeden termometr do s łoika i zakręć go.
3. Oba termometry połóż na parapecie okinnym w słonecznym miejscu.
4. Co jakiś czas odczyatuj temperaturę z obu termometrów i porówównuj.
5. Oblicz różnicę. Zapisz na karcie informacji.
6. Zapisz wnioski.


Pogoda – stan atmosfery w danym miejscu i czasie

  • temperatura powietrza,
  • ciśnienie atmosferyczne,
  • wilgotność,
  • natężenie promieniowania słonecznego (insolacja)
  • prędkość i kierunek wiatru,
  • zachmurzenie i rodzaj chmur,
  • opady i osady atmosferyczne – ich rodzaj i wielkość,
  • zjawiska atmosferyczne np. burze,
  • czasami podaje się także stężenie alergenów w powietrzu.

Jej stan określają składniki pogody

Mapa synoptyczna, mapa pogody to mapa przedstawiająca obecny stan pogodowy na większym obszarze

CO TO JEST

POGODA?

SKĄD SIĘ BIORĄ GAZY CIEPLARNIANE?

2. Wytwarzanych przez człowieka.

- spalanie paliw,
- wylesianie
- rolnictwo, chów bydła - użytkowanie ziemi

Gazy cieplarniane ( emisja dwutlenku węgla) biorą się z dwóch źródeł.

1. Żródła naturalne
- działalność wulkaniczna,
- aktywnośc biologiczna roślin i zwierząt,
- emisja z oceanów


Ilość emitowanych przez człowieka gazów jest dużo mniejsza niż ich naturalna emisja.

Przy dużej naturalnej emisji, natura utrzymuje stan względnej równowagi.
Równowagę narusza człowiek, który emituje gazy cieplarniane, ale ich nie pochłania.

Jak zatrzymać zmiany klimatyczne?

Aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych należy:

Energia wodna

i pływowa.

Niestety, wszystkie wyżej

wymienione źródła

są bardzo drogie.

Do najbardziej

popularnych należą:

energia słoneczna

i energia wiatrowa.

Szukać alternatywnych

źródeł energii.

Technologa bardzo szybko się rozwija.

Mamy nadzieję,że w niedalekiej przyszłości

te źródła staną się atrakcyjne ekonomicznie

i będą powszechnie używane.

Energia pochodząca

ze spalania biomasy.

Energia jądrowa.

Co się stanie, jeśli nie zmniejszymy emisji gazów cieplarnianych?

JEŚLI NIE PRZESTANIEMY EMITOWAĆ CO2, SKUTKI BĘDĄ TRAGICZNE.
Ilość gazów cieplarnianych w atmosferze przekłada się na temperaturę planety.

Mniej opadów atmosferycznych.

Susza.

Podnosi się poziom morza.

Coraz bardziej jest niebezpieczna pogoda

w różnych miejscach na świecie

(potężne ulewy, silne cyklony i tornada).

Ogrzewają się oceany,

topnieją lodowce.

Thank you!

blog klasowy