Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

מסע בזמן אל יוון העתיקה

מוכנים להתחיל?

ספינתכם נטרפה בסערה.כל הלילה, ירד גשם ולא ניתן היה לראות לאן נסחפתם עם הספינה.לפנות בוקר, הרוחות נרגעו, היבשה נראית לא רחוק ואפשר לרדת אל החוף.המסע שלכם רק החל, כיון שהסערה העבירה אתכם אל מעבר למרחב הזמן - חזרתם אל יון העתיקה ואתם עומדים לגלות כיצד חיו האתונאים במאה ה5 לפני הספירה.

בוודאי

ספינתכם נטרפה בסערהכל הלילה, ירד גשם ולא ניתן היה לראות לאן נסחפתם עם הספינהלפנות בוקר, הרוחות נרגעו, היבשה נראית לא רחוק ואפשר לרדת אל החוףהמסע שלכם רק החל, כיון שהסערה העבירה אתכם אל מעבר למרחב הזמן - חזרתם אל יון העתיקה ואתם עומדים לגלות כיצד חיו האתונאים במאה ה5 לפני הספירה