Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

L'IES ALBUHAIRA ALREPTE UIB

L'IES ALBUHAIRA AL REPTE UTIB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

QUÈ ÉS EL REPTE UTIB?

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

OBJECTIUS

COMPETÈNCIES

ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE

1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que l’activitat física té per a la salut individual i la col·lectiva i per al desenvolupament personal i la qualitat de vida mitjançant la pràctica habitual i sistemàtica d’activitats físiques.2. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques adreçades a millorar la salut mitjançant un tractament diferenciat de les diverses capacitats implicades.3. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i d’esportivitat a l’hora de participar en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.

APRENDRE A APRENDRE

COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES

SENTIT D'INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR

- Relaciona les adaptacions orgàniques amb l’activitat física sistemàtica i amb la salut i els riscs i contraindicacions de la pràctica esportiva.- Identifica les característiques que han de tenir les activitats físiques per ser considerades saludables i adopta una actitud crítica davant les pràctiques que tenen efectes negatius per a la salut.- Participa activament en la millora de les capacitats físiques bàsiques des d’un enfocament saludable i utilitzant els mètodes bàsics per desenvolupar-les.- Analitza la importància de la pràctica habitual d’activitat física per millorar la pròpia condició física i relaciona l’efecte d’aquesta pràctica amb la millora de la qualitat de vida.

OBJECTIU DEL REPTE

Recaudar fons per l'associació YES WITH CANCER, per tal de crear Unitats Intrahospitalaries d'Activitat Física i Esport per pacients oncològics

LES PROVES

IBIZA ULTRA TRAIL88K3700+

TRAMUNTANA TRAVESSA129K5480+

FORMENTERA ALL AROUND TRAIL76K700+

MALLORCA 5000 SKYRUNNING68K5000+

OTSO CAMÍ DE CAVALLS185K2800+

QUÈ HEM DE FER NOSALTRES ?

Aconseguir superar el repte per a poder col·laborar amb YES WITH CANCER!!!

QUÈ HEM DE FER NOSALTRES ?

En total hem de recórrer5800KM

QUÈ HEM DE FER NOSALTRES ?

Si ho aconseguim es realitzarà una donació a l'associació !

QUÈ HEM DE FER NOSALTRES ?

A més, cada alumne podrà aconseguir una pulsera corporativa!!!

COM HO PODEM FER ?

Anirem sumant Km de forma cooperativa amb diferents activitats físiques que es realitzaran a classe i de forma autònoma fora de classe!!!

COM HO PODEM FER ?

Cada activitat física tindrà una suma concreta de KM, que s'explicarà a un document que tindreu al Google Classroom

COM HO PODEM FER ?

Us heu de crear un compte a l'aplicació STRAVA

COM HO PODEM FER ?

Us heu d'unir al grupIES ALBUHAIRA REPTE UTIB

COM HO PODEM FER ?

Aneu penjant els vostres sentrenaments al grup i d'aquesta manera anirem sumant km!!!

COM HO PODEM FER ?

A l'aplicació STRAVA, heu d'emprar les activitats:- CORRER (Encara que només caminem)-BICLIETA

HO ACONSEGUIREM ?