Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

L'IES ALBUHAIRA ALREPTE UIB,JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE,OBJECTIU DEL REPTE,Recaudar fons per l'associació YES WITH CANCER, per tal de crear Unitats Intrahospitalaries d'Activitat Física i Esport per pacients oncològics,LES PROVES,QUÈ HEM DE FER NOSALTRES ?,COM HO PODEM FER ?,Aconseguir superar el repte per a poder col·laborar amb YES WITH CANCER!!!,Anirem sumant Km de forma cooperativa amb diferents activitats físiques que es realitzaran a classe i de forma autònoma fora de classe!!!,HO ACONSEGUIREM ?,Cada activitat física tindrà una suma concreta de KM, que s'explicarà a un document que tindreu al Google Classroom,QUÈ HEM DE FER NOSALTRES ?,COM HO PODEM FER ?,Si ho aconseguim es realitzarà una donació a l'associació !,QUÈ ÉS EL REPTE UTIB?,A més, cada alumne podrà aconseguir una pulsera corporativa!!!,QUÈ HEM DE FER NOSALTRES ?,OBJECTIUS,ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE,COMPETÈNCIES,1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que l’activitat física té per a la salut individual i la col·lectiva i per al desenvolupament personal i la qualitat de vida mitjançant la pràctica habitual i sistemàtica d’activitats físiques.2. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques adreçades a millorar la salut mitjançant un tractament diferenciat de les diverses capacitats implicades.3. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i d’esportivitat a l’hora de participar en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.,SENTIT D'INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR,APRENDRE A APRENDRE,COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES,- Relaciona les adaptacions orgàniques amb l’activitat física sistemàtica i amb la salut i els riscs i contraindicacions de la pràctica esportiva.- Identifica les característiques que han de tenir les activitats físiques per ser considerades saludables i adopta una actitud crítica davant les pràctiques que tenen efectes negatius per a la salut.- Participa activament en la millora de les capacitats físiques bàsiques des d’un enfocament saludable i utilitzant els mètodes bàsics per desenvolupar-les.- Analitza la importància de la pràctica habitual d’activitat física per millorar la pròpia condició física i relaciona l’efecte d’aquesta pràctica amb la millora de la qualitat de vida.,Us heu de crear un compte a l'aplicació STRAVA,Us heu d'unir al grupIES ALBUHAIRA REPTE UTIB,COM HO PODEM FER ?,COM HO PODEM FER ?,Aneu penjant els vostres sentrenaments al grup i d'aquesta manera anirem sumant km!!!,COM HO PODEM FER ?,QUÈ HEM DE FER NOSALTRES ?,En total hem de recórrer5800KM,A l'aplicació STRAVA, heu d'emprar les activitats:- CORRER (Encara que només caminem)-BICLIETA,COM HO PODEM FER ?,L'IES ALBUHAIRA AL REPTE UTIB