Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

e-portfolio liigid

personaalse arengu portfoolio

hindamisportfoolio

esitlusportfolio

tööportfoolio

rühmaportfoolio

õpiportfolio

6

(ingl. k. Working Portfolio) – suurem arhiiv, mille põhjal koostatakse erinevaid e-portfoolioid. Kombineerib kõiki eeltoodud portfoolio tüüpe. Sisaldab mitmeid erinevaid vaateid.Näiteks Ülikoolis õppiv tudeng otsustab jätkata tavakoolis loodud e-portfolio kasutamist ja hakkab sinna lisama erinevaid töid, milliseid peab tähtsaks ning mida võib edaspidises töös vaja minna.

1

2

3

4

5

(ingl. k. Multiple Owner ePortfolio) – rohkem kui üks inimene saab arendada e-portfoolio sisu ja esitlust(näiteks institutsioon, allüksus, töörühm). See võib sisaldada eelmisi e-portfoolio tüüpe ja meenutab enim esitluse või õppimise e-portfoliot ning leiab kasutust organisatsiooni töö ja arengu peegeldamiseks;Näiteks4-5 liikmeline rühm loob rühmaportfolio eesmärgiga koostöös luua midagi uut (n õppematerjali, projekti) või jagada mõtteid ja kogemusi. Oluliseks tunnuseks rühmaportfoliotes on see, et juurdepääs on tagatud tagatud kõikidele lugejatele, aga materjalide parandamise ja lisamise õigus vaid rühmaliikmetel.

(ingl. k. Presentation ePortfolio) – saavutuste, oskuste ja kvalifikatsiooni demonstreerimine, tõendite esitamine. Esitlusportfoliosse on tihti kaasatud juhendid, kuidas esitatud sisu mõista;Näitekstarkvara insener võib luua esitlusportfolio, mis ühendab ja esitleb temale antud professionaalseid sertifikaate; koode, mida ta on kirjutanud ja töötamise ajalugu, et veenda potensiaalseid tööandjaid teda palkama.

(ingl. k. Learning ePortfolio) –õppimise dokumenteerimine ja juhtimine teatud aja jooksul, mis näitab õppija arengut.Näiteksbürootöö õpilastel palutakse luua õpiportfoolio, mis arendaks ja kasjastaks nende erialaseid oskusi terve kursuse jooksul. Selleks peavad nad oma tegevusi jälgima ja reflekteerima.

(ingl. k. Assessment ePortfolio) - oskuste vastavuse demonstreerimine etteantud kutsestandardi või õppekava suhtes.

(ingl. k. Personal Development ePortfolio) – toetab personaalse arenguga seotud tegevuste reflekteerimist (õppimine, tegevused, saavutused) ja planeerimist (isiklik, haridus, karjäär).See võib sisaldada õppimise e-portfoliot, kuid on laiem, kuna seotud professionaalse arengu ja tööga;Näitekson õpetaja alustanud kasulike viidete kogumist ja õppematerjalide lisamist e-portfoliosse juba ülikooliajast. Olles koolis tööl, ei hakanud ta looma uut klassiveebi, vaid jätkas vana täitmist, lisades erinevatele klassidele pidevalt õpiülesandeid ja konspekte. Lisaks täiendkoolitustel kogutud materjalid on süstematiseeritud ja samuti samasse e-portfoliosse kokku kogutud.