Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ZNAKI

INTERPUNKCYJNE

ZASADY

OPRACOWAŁA: Dorota Dankowska

Oto prawie wszystkie znaki

interpunkcyjne

KROPKA

Zamyka zdanie lub równoważnik zdania.

.

Zamyka zdanie lub równoważnik zdania.

,

?

!

PRZECINEK

Oddziela mniejsze całości w obrębie zdania.

ZNAK ZAPYTANIA

Wskazuje na pytanie.

WYKRZYKNIK

Wskazuje na stan emocjonalny,

jak radość, gniew itp.

WIELOKROPEK

Oznacza przerwanie,

niedokończenie wypowiedzi.

...

-

:

" "

MYŚLNIK

Inaczej pauza, oznacza krótką przerwę w wypowiedzi.

DWUKROPEK

Wprowadza czyjąś wypowiedź lub wyliczenie.

CUDZYSŁÓW

Zaznacza cytat,

czyli czyjąś dosłowną wypowiedź.

NAWIAS

Wskazuje tekst uzupełniający.

( )

Oddziela mniejsze całości w obrębie zdania.

Wskazuje na pytanie.

Wskazuje na stan emocjonalny,

jak radość, gniew itp.

Inaczej pauza, oznacza krótką przerwę w wypowiedzi.

Oznacza przerwanie,

niedokończenie wypowiedzi.

Wprowadza czyjąś wypowiedź lub wyliczenie.

Zaznacza cytat,

czyli czyjąś dosłowną wypowiedź.

Wskazuje tekst uzupełniający.

Znaki interpunkcyjne nazywamy

również znakami przestankowymi.

Na końcu zdania lub równoważnika zdania stawiamy kropkę. Zamyka ona wypowiedź.

Kropka może być zastąpiona przez znak zapytania, wykrzyknik lub wielokropek.

Gdzie postawić przecinek?

Przecinek służy do oddzielania mniejszych całości.

Postawisz go:

  • Przy wymienianiu .
  • W zdania złożonych nie połączonych spójnikiem.
  • W zdaniach złożonych przed spójnikami: aby, albowiem, bo, bowiem, by, chociaż, choć, choćby, co, czy, dlatego, gdy, gdyż, gdzie, ile, iż, jak, jakby, jeśli, jeżeli, kiedy, który, co, ponieważ, póki, że, żeby.
  • Stawiamy przed spójnikami przeciwstawnymi: a, ale, jednak, lecz, przecież, tymczasem, zaś.
  • Po wyrazach oznaczających krzyk:ach, halo, hej, oj

Znak zapytania - inaczej pytajnik, stawiamy po wyrazach, zdaniach, równoważnikach zdań, aby nadać im charakter pytania.

Wykrzyknik stawiamy po wyrazach, zdaniach i równoważnikach zdań, aby podkreślić ich treść,

nadać im silne zabarwienie uczuciowe, zaznaczyć intonację okrzyku.

Wielokropek jest znakiem niedomówienia.

Stawiamy go zamiast opuszczonej części wypowiedzi.

Oznacza przerwanie, niedokończenie wypowiedzi.

Myślnik nazywany jest również pauzą. Pełni różne funkcje:

- oznacza pauzę,

- zastępuje jakiś wyraz,

- służy do wydzielenia wtrącenia

Dwukropek wprowadza nową część tekstu, np. wyliczanie, cytat, czyjaś wypowiedź.

W cudzysłowie piszemy cytaty, tytuły książek, , czasopism, filmów , itd.

Cudzysłów zawsze składa się z dwóch znaków : otwierającego i zamykającego.

Nawias jest znakiem wyodrębnienia.

W nawiasie ujmujemy tekst uzupełniający.

Składa się z dwóch znaków: otwierającego i zamykającego.


Przecinka nie stawiamy przed spójnikami:

i, oraz, lub, albo, bądźKiedy postawić myślnik?

  • Stawiamy myślnik przed czyjąś wypowiedzią, dla jej zaznaczenia.

- Asiu, odrobiłaś lekcje?

- Tak, mamo!

  • Podwójny myślnik stawiamy przed i po wypowiedzi. Służy do zaznaczenia początku i końca wypowiedzi.

- Antek, napiszesz do mnie list? - zapytał Romek