Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Genial.lyנותנים חיים לתוכן,All in one,Learning experience,Presentations,Interactive image,Vertical infographic,בסיס,שיתוף והטמעה,דוגמאות ליישום,שימוש באייקונים, השראה, אינטראקציות,עריכה, הוספת אלמנטים, תפריטים,טריקים וטיפים,מה בסדנה?,שיתוף סטודנטים, הטמעה ב Moodle או שליחה,מה זה ג'יניאלי ואפשרויות יישום,בין לבין נתרגל ונתנסה,שימוש באייקונים,טיפ!,Genially,לכידה - תוכן אינטראקטיבי גורם לקהל שלך להשתתף באופן פעיל ומגדיל את משך זמן ההשתתפותמעורבות - 81% ממומחי השיווק מאמינים שתוכן אינטראקטיבי הוא הדרך הטובה ביותר למשוך את תשומת ליבו של הקהלזכרון - רוב הצרכנים מאשרים כי תוכן אינטראקטיבי בלתי נשכח יותר מאשר קלט סטטימשחוק - למידה דרך משחקים מגבירה את המוטיבציה, משפרת את הריכוז ומלווה את עצמה לעבודה לפתרון בעיות,דוגמה להמחשה,,פלטפורמה המעוררת תוכן לחיים לוכדת את תשומת הלב והופכת את הצופים לפעילים באמצעות תוכן אינטראקטיבי,מעורבות,זיכרון,לכידה,81% ממומחי השיווק מאמינים שתוכן אינטראקטיבי הוא הדרך הטובה ביותר למשוך את תשומת לב הקהל ,רוב הצרכנים מאשרים כי תוכן ויזואלי אינטראקטיבי זכיר יותר מאשר מידע סטטי,למידה דרך משחקים מגבירה את המוטיבציה, משפרת את הריכוז ומובילה לפתרון בעיות,משחוק,תוכן אינטראקטיבי גורם לקהל שלך להשתתף באופן פעיל ומגדיל את משך זמן ההשתתפות,Genially,משחוק,81% ממומחי השיווק מאמינים שתוכן אינטראקטיבי הוא הדרך הטובה ביותר למשוך את תשומת לבהקהל ,זכרון,מעורבות,למידה דרך משחקים מגבירה את המוטיבציה, משפרת את הריכוז ומובילה לפתרון בעיות,Genially,לכידה,תוכן אינטראקטיבי גורם לקהל שלך להשתתף באופן פעיל ומגדיל את משך זמן ההשתתפות,רוב הצרכנים מאשרים כי תוכן ויזואלי ואינטראקטיבי זכיריותרמאשר מידע סטטי,רוב הצרכנים מאשרים כי תוכן ויזואלי ואינטראקטיבי זכיריותרמאשר מידע סטטי,למידה דרך משחקים מגבירה את המוטיבציה, משפרת את הריכוז ומובילה לפתרון בעיות,Genially,81% ממומחי השיווק מאמינים שתוכן אינטראקטיבי הוא הדרך הטובה ביותר למשוך את תשומת לבהקהל ,מעורבות,תוכן אינטראקטיבי גורם לקהל שלך להשתתף באופן פעיל ומגדיל את משך זמן ההשתתפות,זכרון,משחוק,לכידה,,פלטפורמה המעוררת תוכן לחיים לוכדת את תשומת הלב והופכת את הצופים לפעילים באמצעות תוכן אינטראקטיבי,לכידה - תוכן אינטראקטיבי גורם לקהל שלך להשתתף באופן פעיל ומגדיל את משך זמן ההשתתפותמעורבות - 81% ממומחי השיווק מאמינים שתוכן אינטראקטיבי הוא הדרך הטובה ביותר למשוך את תשומת לב הקהלזכרון - רוב הצרכנים מאשרים כי תוכן אינטראקטיבי בלתי נשכח יותר מאשר קלט סטטימשחוק - למידה דרך משחקים מגבירה את המוטיבציה, משפרת את הריכוז ומלווה את עצמה לעבודה לפתרון בעיות,Genially,מעורבות,זכרון,משחוק,Genially,לכידה,Arimoארימו,Tinosטינוס,Varela Roundורלה מעוגל,Amaticאמטיק,כתיבה בעברית,Cousineכוסיין, טיפ זהב: Ctrl + Shiftימניים,דוגמאות להשראה,מה אפשר לעשות עם Genially,אינפוגרפיקה,יחידת לימוד,חדר בריחה,חידון אמת או שקר,Mentimeter