Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PRÀCTIQUES REFLEXIVES PER A L'AUTOREGULACIÓ

De reflexió

Carpeta d'aprenentatge

Actes

Diari reflexiu

De col·laboració

Retroacció entre iguals

Narratives mediades

De comparació

Exemplars

Avaluació per judici comparatiu

En base a instruments

Rúbriques

Plantilles de sistematització

Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent (2017 ARMIF 00006)

2019

Són totes aquelles estratègies que permeten sistematitzar els aprentatges realitzats, prenent consciència dels progressos i de les dificultats, de manera que aquesta informació s’utilitzi en futurs processos d’aprenentatge.

Són totes aquelles estratègies que utilitzen exemples de bones i/o males pràctiques per tal de que l'aprenent es pugui representar un criteri de qualitat d'una tasca.

Són totes aquelles estratègies que es basen en la col·laboració com a punt de partida per promoure la reflexió individual. Permeten reflexionar sobre el propi procés a partir del suport d'un igual.

Són instruments d'avaluació que permeten determinar el grau d'assoliment dels objectius proposats a l'inici d'una tasca. Es poden emprar tant durant el procés de desenvolupament de la tasca com quan aquesta ja ha finalitzat.

Díaz-Vicario, A., Mercader, C., Ion, G., et al. (2019). Pràctiques reflexives per a l'autoregulació [Infografia]. Recuperat dehttps://view.genial.ly/5d3b07a2fb97fc0f6c7f7330/vertical-infographic-practiques-reflexives-per-autoregulacio