Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

La carpeta d'aprenentatge

DEFINICIÓ

BENEFICIS

Localitzar les mancances d'aprenentatge

Evidenciar els aprenentatges adquirits

Disposar d'un recull de pràctiques que poden ser replicables

PROCÉS

Instrument d’avaluació formativa que facilita identificar el que s'haaprès i com s'ha après al llarg d’un període de temps (una setmana, untrimestre, una unitat didàctica, un projecte…) per mitjà del recull raonatd’evidències d’aprenentatge com, per exemple, activitats resoltes i productesfinals, però també tot allò que formi part del procés d’elaboració de la tasca i de reflexió sobre els aprenentatges (a partir de Xarxa de Competències Bàsiques).

2

Establir la temàtica i els objectius de la carpeta

1

3

4

5

Decidir l'estructura i seqüenciació del contingut que anirà a la carpeta

Incloure tan produccions i evidències inicials com les seves versions millorades

Incloure els instruments de planificació, organització i avaluació emprats

Revisar la carpeta periòdicament incorporant millores i noves evidències

Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent (2017 ARMIF 00006)

2019

Mak, P. and M. Wong, K (2018). Self-regulation through portfolio assessment in writing classrooms. English Language Teaching, 72(1), 49–61, https://doi.org/10.1093/elt/ccx012Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya [XTEC]. Carpeta d'aprenentatge.http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/carpetadaprenentatge/

Mercader, C., Díaz-Vicario, A., Ion, G., et al. (2019). Pràctiques reflexives per a l'autoregulació: la carpeta d'aprenentatge [Infografia]. Recuperat dehttps://view.genial.ly/5d3ac2abc15a0a0f527f32a2/vertical-infographic-diari-portafoli