Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Rúbriques

DEFINICIÓ

Són documents que adopten habitualment la forma d'una matriu de valoració. En un dels eixos incorpora els criteris d'execució particularment importants d'una tasca i en l'altre eix una escala de valoració. En les caselles interiors es descriu el tipus d'execució que seria mereixedora d'obtenir una valoració particular. (A partir de Cano, 2015).

BENEFICIS

Afavoreix l'autoavaluació i el monitoreig de la tasca

Mostra quins són els nivells de desenvolupament acceptable

Clarifica quins són els criteris d'avaluació

PROCÉS

Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent (2017 ARMIF 00006)

2019

Cano, E. (2015). Las rúbricas como instrumento de evaluación de competencias en educación superior: ¿uso o abuso? Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 19(2), 1-16. https://www.ugr.es/~recfpro/rev192COL2.pdf Cockett, A., & Jackson, C. (2018). The use of assessment rubrics to enhance feedback in higher education: An integrative literature review. Nurse Education Today, 69, 8–13. doi:10.1016/j.nedt.2018.06.022 Panadero, E., & Romero, M. (2014). To rubric or not to rubric? The effects of self-assessment on self-regulation, performance and self-efficacy. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 21(2), 133–148. doi:10.1080/0969594x.2013.877872

Revisar la rúbrica, tot atenent als criteris i nivells d'assoliment.

Revisar la rúbrica durant el procés d'execució, per tal d'adaptar les estratègies i recursos, repensar la tasca i adaptar les metes formulades inicialment.

Avaluar el resultat final considerant els criteris i nivells d'assoliment que recull la rúbrica.

Preveure les estratègies i recursos necessaris per desenvolupar la tasca, tot establint metes personals.

Díaz-Vicario, A., Mercader, C., Ion, G., et al. (2019). Pràctiques reflexives per a l'autoregulació: rúbriques [Infografia]. Recuperat dehttps://view.genial.ly/5d3ac2a9c15a0a0f527f3281/vertical-infographic-rubrica