Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Razvoj pisma u starom vijeku


Povijest, 5. razred

POČETAK

Pozdrav!

Ja sam Dora. Obožavam povijest i često posjećujem povijesne znamenitosti. Na zidu jedne građevine pronašla sam zagonetni zapis na nepoznatom pismu. Potrebna mi je tvoja pomoć u njegovom prevođenju.

Upute

Za bolje snalaženje u ovoj igri, upamti značenje oznaka koje će se pojavljivati:- povratak na početnu stranicu - klikni kako bi otvorio/la sadržaj- povratak na prethodnu stranicu - prijeđi strelicom preko
obojenih riječi i otkrij sadržaj

- prijelaz na sljedeću stranicu


- usmena rasprava/komentar s ostalim učenicima u razredu


- rješavanje zadatka

Upute

Čuvar ove povijesne građevine objasnio mi

je da onaj tko želi odgonetnuti zapis mora odgovoriti na pitanja kako bi dobio prijevod znakova.
Zbog toga najprije moramo naučiti gradivo i riješiti zadatke. Tek tada ćemo moći prevesti zapis.
Krenimo!

Igra "Pokvareni telefon"

Upute:

1. učitelj/ica zapisuje na papir tekst po vlastitom izboru i daje ga jednom učeniku da ga pročita u sebi
2. taj učenik treba tekst šapnuti na uho učeniku pokraj sebe
3. drugi učenik treba šapnuti trećem učeniku i tako u krug dok svi učenici ne prime poruku
4. zadnji učenik naglas govori poruku koju je primio, a zatim učitelj/ica čita tekst zapisan na papiru

igra "Pokvareni telefon"

1. Usporedi izgovoreni i zapisani tekst. U čemu se razlikuju?

2. Je li tema teksta ostala ista?

3. Zamisli da je tu poruku trebalo prenijeti 100 ljudi. U kojem bi izdanju doživjela više izmjena, pisanom ili usmenom?

4. Zašto je ljudima u prošlosti bilo važno zapisati bitne informacije?

U prvim ljudskim zajednicama poruke su se prenosile usmenim putem. Međutim, gospodarski i društveni razvoj stvorio je potrebu zapisivanja informacija. U početku su to bili slikovni prikazi predmeta ili pojava u čovjekovoj okolini, a kasnije se pisanje razvilo u bilježenje jednostavnijih oblika.
O razvoju pisma

prapovijest/povijest

Prisjeti se podjele prošlosti na velika razdoblja te usmeno odgovori na pitanja:

1. Koje je otkriće određeno kao granica prapovijesti i povijesti?

2. Kada je, otprilike, došlo do tog otkrića?

Slikovno pismo

 • prvi oblik pisma
 • pojmovi su označeni sličicama ili simbolima
 • neki znakovi mogli su imati više značenja pa je pisar (osoba koja piše) trebao dobro poznavati sustav tog pisma

klinasto pismo

hijeroglifi

Pojava pisma

trgovina i pismo

prvo pismo razvijeno je u Sumeru sredinom 4. tisućljeća pr. Kr.

Sumer

klinasto pismo - znakovi su podsjećali na klinove

Usmeno odgovori na pitanja:

1. Što si dosad naučio/la o Sumeru?

2. Kako se naziva širi prostor u kojem se razvio Sumer?

3. Pokaži na zemljovidu područje Sumera.


Razmisli zašto je ljudima zbog trgovine bilo važno poznavanje pisma. Svoja promišljanja podijeli s ostalim učenicima.

Klin - zaoštreno ili zašiljeno tijelo u obliku trokutaste prizme, najčešće od čelika.

izvor: Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav KrležaKlin; izvor: autor Shakespeare, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2413905in

izvor: autor nepoznat - http://www.schoyencollection.com/religions_files/ms3029.jpg, Javno vlasništvo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=660521

Pločica ispisana klinastim pismom

Promotri prikazanu pločicu i usmeno odgovori na pitanja:

1. Što misliš, od kojeg je materijala napravljena pločica?

2. Čime se moglo pisati po njoj?

3. Usporedi brzinu ovakvog pisanja s današnjim korištenjem olovke i papira.

4. Usporedi dugotrajnost postojanja ovakvog zapisa s današnjim zapisima na papiru.

5. Navedi nekoliko primjera situacija u kojima je moglo doći do uništavanja pločica.

Hamurabijev zakonik

izvor: autor nepoznat, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16931676


Stela na kojoj je ispisan Hamurabijev zakonik

Zakonik babilonskog kralja Hamurabija predstavlja najstariji pisani popis zakona. Napisan je na klinastom pismu početkom 2. tisućljeća pr. Kr.

Nakon pročitanih dijelova zakonika, usmeno odgovori na postavljena pitanja.


Tekst zakonika (izbor)
Pitanja za razumijevanje teksta

6. Ukrade li tko što bogu (iz hrama) ili

u dvoru (kralju), smaknut će se, a smaknut će se i onaj tko ukradeno

primi od njega.

195. Tuče li sin svoga oca, odsjeći

će mu se ruke.

196. Izbije li tko komu oko, i njemu

će se oko izbiti.

200. Slomi li tko zube sebi ravnom po statusu, i njemu

će se zubi slomiti.

231. Ubije li tko roba vlasnikova, dat

će gospodaru roba za roba.

245. Najmi li tko vola pa ga zlim postupkom ili udarcima ubije,

dat će vlasniku vola za vola.

izvor: Stjepan Srkulj, Izvori za hrvatsku povijest, Zagreb, 1910.

1. Po čemu je značajan ovaj tekst? Tko je njegov autor?

2. Na kojem je pismu napisan? U kojoj zemlji?

3. Koji se narod prvi počeo služiti tim pismom? Što nam o vezama tih dvaju naroda govori činjenica da je pismo preuzeto?

4. Kakva je kazna za kradljivce predviđena u 6. članku? Od koga se ne smije krasti?

5. Zašto se sinu koji tuče oca trebaju odsjeći baš ruke, a ne neki drugi dio tijela?

6. Hamurabijev zakonik ne predviđa kaznu za kćer koja tuče oca. Što misliš zbog čega? Prisjeti se društvenih i obiteljskih odnosa u prvim civilizacijama.

7. Objasni značenje poslovice "Oko za oko, zub za zub". U kojim člancima ovoga zakona možemo otkriti izvor tog izraza? Usporedi ih s poslovicom.

8. Koja je kazna predviđena za ubojstvo roba, a koja za ubojstvo vola? Što iz toga možemo doznati o odnosu prema robovima u tadašnjem društvu?

9. Što misliš, zašto je Hamurabiju bilo važno zapisati ove zakone?

10. Izrazi svoje mišljenje o predviđenim kaznama ovoga zakonika.

Glinena ploča koja govori o potopu iz epa o Gilgamešu

izvor: javno vlasništvo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=515463


Ep o Gilgamešu je najstarije književno djelo, nastalo u Mezopotamiji. Pisano je klinastim pismom na 12 ploča. U njemu se pojavljuju teme prijateljstva, smrtnosti i vječnog života, božanstva i čovječnosti, kroz priču o kralju Gilgamešu i njegovom prijatelju Enkiduu.

Na sljedećoj stranici pročitaj prijevod teksta o općem potopu, a zatim usmeno odgovori na postavljena pitanja.

"Sve što imadoh, ponesoh sa sobom,

sve što u životu stekoh, pozvah u svoje vozilo,
obitelj i sve rođake, životinje poljske,
stoku s paše i ljude s posla, sve to ukrcah.
Uđem u vozilo i zaključam vrata...
Kada je granulo sunce daleko na obzorju
navuče se crn oblak...
(...) Šest dana i šest noći bijaše oluja i poplava;
orkan vladaše na zemlji.
Kada sedmi dan osvane, oluja se stiša,
poplava se izravna, koja je pustošila kao
ratne vojske; umiriše se valovi,

Gledah gdje je kopno, gdje obzorje mora,
daleko sasvim daleko izroni jedan otok.
Do brda Nisira došlo je vozilo
i tamo se zaustavilo kao usidreno.
Sedmoga dana pustih goluba.
On odleti, pa se vrati, taj moj golub,
jer ne nađe počivališta, on se vrati.
I pustim lastavicu neka leti, i ona odleti, pa se vrati, moja lastavica, jer ne nađe počivališta, ona se vrati. Pošaljem i gavrana i pustim ga neka leti.
On odleti i uvidje gavran da opada ogledalo vode;
on ždere, lijeće naokolo, grakće i više se ne vrati."

Nakon čitanja teksta, usmeno odgovori na pitanja:

1. Kojoj vrsti povijesnih izvora pripada ovaj zapis?

2. Koja je njegova tema? Prepričaj sadržaj.

3. Možemo li znati je li ovaj povijesni izvor *autentičan? Obrazloži.

4. Jesi li se već susreo/la s pričom o općem potopu? Gdje si čuo/la za nju? Usporedi je s ovom verzijom.

*autentičan - vjerodostojan, koji je nesporna podrijetla ili autorstva, izvoran, kojemu se može vjerovati jer se temelji na činjenicama. (izvor: Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža)

Piktografija

Piktografija je naziv za slikovno pismo te se smatra prvim stupnjem u razvoju pisama prvih civilizacija. Njezini znakovi, piktogrami, predstavljaju slike predmeta kao simbole određenih pojmova ili riječi. Oni se razumijevaju doslovno, npr. grafički oblik drveta označava drvo.

Kasnije se piktografija razvila u ideografiju - napredniji stupanj pisma u kojem su pojedini znakovi predstavljali pojmove ili riječi, a ne više doslovne crteže kao što je bilo u sustavu piktografije. Primjerice, neki predmet se više nije grafički prikazivao (crtao), već je označen crticama ili sličnim oblicima. Također, piktogrami i ideogrami su mogli imati i više značenja, kao što je u slučaju prikaza glave koji je mogao označavati samo glavu, ali i cijelog čovjeka.

izvor: Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

današnji piktogrami/ideogrami

Današnji piktogrami

Iako piktogrami i ideogrami predstavljaju začetke pisane komunikacije u dalekoj prošlosti, njihov se sustav zadržao sve do danas. Možemo ih prepoznati u znakovima čije je značenje poznato u svijetu, neovisno o jezicima ili pismima kojima ljudi govore, odnosno pišu.

Takvi su, primjerice, znakovi upozorenja, prometni znakovi, arapske brojke, matematički simboli.
Na sljedećim stranicama usmeno objasni značenje prikazanih primjera te odredi radi li se o piktogramima/ideogramima, odnosno razumije li ih većina ljudi u svijetu.

izvor: Pixabay

izvor: Pixabay

izvor: Pixabay

izvor: Pixabay

izvor: Pixabay

I mi komuniciramo piktogramima! Pročitaj dopisivanje Ane i Ive, a zatim usmeno odgovori na postavljena pitanja.

Ana

Iva

Ana

Iva

Ana

Iva

Što radiš?

Čitam

Ti?

Idem prošetati

Hoćeš s nama?

Može!

Idem obuti

Čekat ćemo te ispred

Pitanja za usmenu raspravu:

1. Koje piktograme/ideograme prepoznaješ u ovome dopisivanju?

2. Jesi li mogao/la bez teškoća pročitati tekst?

3. Zašto Ana i Iva komuniciraju na ovaj način, a ne pisanjem potpunih rečenica s riječima?

4. Zašto je Iva nakon riječi "može" stavila emotikon? Koje je njegovo značenje?

5. Objasni značenje ideograma u Ivinoj zadnjoj poruci.

6. Koristiš li i ti piktograme/ideograme u dopisivanju? Koje najčešće? Zašto?

Hijeroglifi

egipatsko slikovno pismo

Hijeroglifi

izvor: :Flembles - Bridgeman Art Library v. Corel Corp., Javno vlasništvo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2519494

"sveti znakovi" - grčki naziv; vjerska obilježja tekstova

Usmeno odgovori na pitanja:

1. Što si dosad naučio/la o Egiptu?

2. Pokaži na zemljovidu gdje se nalazi Egipat.

dešifriranje hijeroglifa

U paru s drugim/om učenikom/com istraži kako su hijeroglifi dešifrirani. Svoje rezultate zapišite i predstavite ostalim učenicima. U tome će vam pomoći smjernice što trebate potražiti:

- značenje pojma dešifrirati

- Kamen iz Rosette

- Jean-François Champollion

Internetske stranice na kojima možete pronaći podatke:

on-line izdanje Hrvatske enciklopedije, Leksikografski zavod Miroslav Krleža - http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14795

http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=51851

emisija TV kalendar, Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=Unn-4-OD71o

web portal "starapovijest.eu" - https://www.starapovijest.eu/kamen-iz-rozete-rosette-odgonetavanje-hijeroglifa/

slobodna enciklopedija Wikipedija - https://hr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Champollion

pisari

Sjedeći pisar

izvor: nepoznati autor, Sculptor in the Ancient Egypt - own photo in Berlin, Ägyptisches Museum, Javno vlasništvo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2713259r:

Sjedeći pisar

izvor: Picspree

Pisari su u prvim civilizacijama bili izuzetno cijenjeni te su imali povlašten položaj u društvu.


Prisjeti se na kojem su mjestu pisari bili u piramidi društvenih odnosa u Egiptu.

Razmisli zašto je umijeće pisanja u to vrijeme bilo značajno, jesu li svi imali priliku razviti ovu vještinu te jesu li mogli naučiti pisati s obzirom na složenost značenja slikovnog pisma. Svoja promišljanja podijeli s ostalim učenicima u razredu.

Glasovno pismo

nedostaci slikovnog pisma

 • u 2. tisućljeću pr. Kr. Feničani su izumili glasovno pismo - alfabet

 • slova - znakovi za glasove
 • kasnije su preuzeli Grci i Rimljani

usporedba slikovnog i glasovnog pisma

fenički alfabet

Raspravi s ostalim učenicima u razredu o mogućim nedostacima slikovnog pisma:

1. Je li bilo jednostavno zapamtiti sva značenja sličica? Obrazloži.

2. Je li osoba koja čita zapis uvijek jasno mogla razumjeti značenje poruke koju je pisar htio prenijeti putem sličica?


Usmeno odgovori na pitanja:

1. U čemu je razlika između slikovnog i glasovnog pisma?

2. Kojim se pismom jednostavnije služiti, slikovnim ili glasovnim? Obrazloži.

3. Koje je, od ovih dvaju pisama, mogao naučiti veći broj ljudi?

4. Kako se zove pismo kojim se mi danas koristimo? Spada li ono u slikovno ili glasovno? Obrazloži.

alfabet - niz slova u nekom pismu; ime dolazi od naziva prvih dvaju grčkih slova, alfe i bete.

izvor: Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Na poveznici https://hr.wikipedia.org/wiki/Feni%C4%8Dko_pismo možeš pronaći prijevod feničkog pisma na latinicu. Služeći se time, na papir napiši svoje ime na feničkom pismu te ga ukrasi bojama po vlastitom izboru.

Svoje radove možete izložiti na razrednom panou.

stvaranje glasovnog pisma

U ovome zadatku osmislit ćete vlastito glasovno pismo. Možete to napraviti za domaću zadaću i/ili na sljedećem satu Povijesti.


Upute za rad:

1. podijelite se u grupe po 3 ili 4 učenika

2. svaka grupa treba na papir zapisati ideje za znakove svojeg pisma. To mogu biti ravne ili valovite crte, geometrijski likovi ili nešto drugo, prema vlastitom izboru.

3. unutar grupe dogovorite kako će se bilježiti slova u sustavu vašeg pisma - vodoravno s lijeve na desnu stranu ili s desne na lijevu, okomito od gore prema dolje ili u obratnom smjeru

4. imenujte svoje pismo

5. na novi papir uredno nacrtajte tablicu s dva stupca; u jedan stupac upišite naziv pisma i znakove koje ste osmislili, a u drugi stupac zapišite njihov prijevod na latinično pismo. Ispod tablice napišite upute za služenje ovim pismom, tj. način zapisivanja slova.

6. predstavite svoj rad ostalim grupama i kratko opišite svoje iskustvo stvaranja pisma:

a) Kako ste se osjećali? Jeste li imali kakvih poteškoća?

b) Zašto ste se odlučili za te znakove?

c) Je li jednostavno pisati vašim pismom? Obrazložite.

7. zamijenite svoja pisma s drugim grupama te si međusobno zadajte rečenicu ili kraći tekst za prijevod na to pismo

8. nakon toga vratite grupama njihova pisma i tekst koji ste preveli

9. pregledajte i ocijenite prijevod grupe koja je koristila vaše pismo

10. usmeno komentirajte:

a) složenost i izgled pisma druge grupe

b) uspješnost prijevoda grupe na vaše pismoPodloge za pisanje

Glinena pločica

 • najstariji zapisi klinastog pisma ostali su sačuvani na glinenim pločicama iz Mezopotamije
 • tekstovi su se utiskivali u svježu glinu pomoću pisaljke napravljene od zašiljenog komada trske, a zatim su se pločice sušile

Asurbanipalova knjižnica

Na poveznici http://proleksis.lzmk.hr/51613/ pročitaj sadržaj o Asurbanipalovoj knjižnici, a zatim usmeno odgovori na sljedeća pitanja:

1. Tko je bio Asurbanipal?

2. U kojem je gradu osnovao knjižnicu?

3. Što je bio Asurbanipalov cilj za osnivanje knjižnice?

4. Kada su otkriveni arheološki ostaci knjižnice?

5. Što je otkriveno prilikom arheoloških iskapanja? Gdje se ti povijesni izvori danas čuvaju?

Kamen

 • tekstovi su uklesani kamenim ili metalnim oštricama ili su bili naslikani bojama

 • Egipćani su svoje hijeroglife klesali u kamene ploče ili zidove piramida

 • zapisi na kamenim podlogama potječu iz približnog razdoblja kao i glinene pločice

Papirus

 • materijal za pisanje izrađen od biljke papirus koja je rasla uz rijeku Nil
 • podloga za pisanje egipatskih hijeroglifa

opis izrade papirusa

Knjiga mrtvih

Istraži kako se izrađivao papirus, a zatim opiši taj postupak s ostalim učenicima u razredu.

Poveznice:

1. http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=46544

2. https://www.youtube.com/watch?v=6nhIR-MK08E

Knjiga mrtvih


 • skup egipatskih vjerskih tekstova namijenjenih zagrobnom životu
 • ispisana na dugim svicima papirusa te se zajedno s pokojnikom polagala u grob
 • jedan od najpoznatijih primjeraka ove knjige napravio je pisar Ani, a možeš je vidjeti na poveznici https://hr.wikipedia.org/wiki/Knjiga_mrtvih

Zadatak: prepoznavanje priče "Vaganje srca"

Prema egipatskom vjerovanju zapisanom u Knjizi mrtvih, pokojniku se u zagrobnom životu trebalo suditi o njegovoj pravednosti.

Tvoj je zadatak pročitati opis suđenja na sljedećim stranicama i prepoznati dijelove priče na primjerku Knjige mrtvih pisara Hunefera.

1. Suđenje pokojniku odvijalo se pred bogovima.

(Klikni na prikaz bogova.)

Točno!

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

2. Sutkinja je bila božica istine i pravde Ma'at.

(Klikni na božicu Ma'at.)

Točno!

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

3. Na suđenju se obavljalo vaganje srca pokojnika.

(Klikni na vagu.)

Točno!

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

4. S jedne strane vage nalazilo se pokojnikovo srce.

(Klikni na srce.)

Točno!

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

5. S druge strane vage nalazilo se nojevo pero,

simbol božice Ma'at.

(Klikni na pero.)

Točno!

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

6. Ako je pero bilo teže od srca, pokojnik je mogao ići u podzemni svijet, ali ako je prevagnulo srce, duša

pokojnika predana je biću s krokodilskom glavom.

(Klikni na biće s krokodilskom

glavom.)

Točno!

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Koje je pismo prikazano na ovom papirusu?

fenički

alfabet

klinasto pismo

hijeroglifi

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Točno!

Pergamena

 • materijal za pisanje izrađen od životinjske kože, najčešće koze ili ovce
 • zamijenila upotrebu papirusa kao uobičajene podloge za pisanje

opis izrade pergamene

Pročitaj kako se izrađivala pergamena, a zatim usmeno opiši taj postupak s ostalim učenicima u razredu.

Poveznica: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47573

Papir

 • najmlađa podloga za pisanje
 • prvi put proizveden u Kini od otpadaka biljnoga podrijetla
 • kasnije preuzeli Arapi i donijeli sa sobom u Europu

recikliranje papira

Klikni na poveznice i pogledaj primjere reciklaže starog papira. Zajedno s ostalim učenicima prikupi stari papir i recikliraj ga kod kuće ili na sljedećem satu. Također možete snimiti video o tom postupku kao što su učenici u prikazanim primjerima.

Raspravi u razredu:

1. Zašto je važno recikliranje? Koje su njegove prednosti?

2. Što se sve može reciklirati?

3. Što misliš, prave li se danas proizvodi češće od novih sirovina ili recikliranih? Zbog čega?

Poveznice:

a) https://www.youtube.com/watch?v=Pk4yTs4fCbk

b) https://www.youtube.com/watch?v=mKQbEvL-Gas

c) https://www.youtube.com/watch?v=AHq99UNOZlg

Na Youtube-u možeš pronaći još ovakvih primjera reciklaže papira.


Mnogo smo naučili o razvoju prvih pisama. Sada možemo prevesti naš zagonetni zapis. Kako bismo u tome uspjeli, najprije moramo odgovoriti na pitanja i otkriti prijevod znakova na slova naše abecede.

Sretno!

Ponavljanje (1/5)

Odredi točnost tvrdnje:

Pojavom pisma sredinom 4. tisućljeća pr. Kr. završava prapovijest i počinje razdoblje povijesti.

Točno

Netočno

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (1/5)

Odredi točnost tvrdnje:

Zbog umijeća pisanja pisari su u prvim civilizacijama bili cijenjeni u društvu.

Točno

Netočno

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (1/5)

Odredi točnost tvrdnje:

Najveće nalazište zapisa na pergameni otkriveno je u Asurbanipalovoj knjižnici.

Točno

Netočno

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (1/5)

Odredi točnost tvrdnje:

Grci su pismo Egipćana nazvali hijeroglifima (svetim znakovima) jer su pronađeni egipatski tekstovi imali vjerska obilježja.

Točno

Netočno

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

E

E

E

Ponavljanje (2/5)

Klikni na vrstu pisma za koju smatraš da joj pripada navedeni opis ispod tablice (klikni na "slikovno" ili "glasovno"):

alfabet

slikovno

glasovno

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (2/5)

Klikni na vrstu pisma za koju smatraš da joj pripada navedeni opis ispod tablice (klikni na "slikovno" ili "glasovno"):

prvi oblik pisma

alfabet

slikovno

glasovno

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (2/5)

Klikni na vrstu pisma za koju smatraš da joj pripada navedeni opis ispod tablice (klikni na "slikovno" ili "glasovno"):

jedan znak ima više značenja

prvi oblik pisma

alfabet

slikovno

glasovno

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (2/5)

Klikni na vrstu pisma za koju smatraš da joj pripada navedeni opis ispod tablice (klikni na "slikovno" ili "glasovno"):

slova - pojedinačni znakovi

prvi oblik pisma; jedan znak ima više značenja

alfabet

slikovno

glasovno

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (2/5)

slova - pojedinačni znakovi

prvi oblik pisma; jedan znak ima više značenja

alfabet; slova - pojedinačni znakovi

slikovno

glasovno

E

E

E

E

E

E

A

A

I

I

I

I

Ponavljanje (3/5)

Klikni na odgovarajuću riječ kako bi popunio/la označeno mjesto u shematskom prikazu: slikovno, Feničani, hijeroglifi, Sumerani, alfabet

pismo

glasovno

Egipćani

klinasto

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (3/5)

Klikni na odgovarajuću riječ kako bi popunio/la označeno mjesto u shematskom prikazu: slikovno, Feničani, hijeroglifi, Sumerani, alfabet

pismo

glasovno

Egipćani

klinasto

slikovno

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (3/5)

Klikni na odgovarajuću riječ kako bi popunio/la označeno mjesto u shematskom prikazu: slikovno, Feničani, hijeroglifi, Sumerani, alfabet

pismo

glasovno

Egipćani

klinasto

slikovno

hijeroglifi

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (3/5)

Klikni na odgovarajuću riječ kako bi popunio/la označeno mjesto u shematskom prikazu: slikovno, Feničani, hijeroglifi, Sumerani, alfabet

pismo

glasovno

Egipćani

klinasto

slikovno

hijeroglifi

alfabet

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (3/5)

Klikni na odgovarajuću riječ kako bi popunio/la označeno mjesto u shematskom prikazu: slikovno, Feničani, hijeroglifi, Sumerani, alfabet

pismo

glasovno

Egipćani

klinasto

slikovno

hijeroglifi

alfabet

Sumerani

Ponavljanje (3/5)

pismo

glasovno

Egipćani

klinasto

slikovno

hijeroglifi

alfabet

Sumerani

Feničani

E

E

E

A

A

I

I

I

I

E

E

E

A

A

I

I

I

I

S

S

Ponavljanje (4/5)

Odaberi točan odgovor:

Koji je narod prvi preuzeo glasovno pismo od Feničana?

Grci

Rimljani

Egipćani

Točan odgovor!

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (4/5)

Odaberi točan odgovor:

Kako se zove podloga za pisanje koja je napravljena od životinjske kože?

papirus

papir

pergamena

Točan odgovor!

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (4/5)

Odaberi točan odgovor:

Koje pismo je ovdje prikazano?

hijeroglifi

klinasto

feničko

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Točan odgovor!

Ponavljanje (4/5)

Odaberi točan odgovor:

Kojim je pismom napisano najstarije književno djelo "Ep o Gilgamešu"?

klinastim

feničkim

hijeroglifima

Točan odgovor!

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (4/5)

Odaberi točan odgovor:

Koji je narod izumio papir?

Rimljani

Kinezi

Babilonci

Točan odgovor!

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

E

E

A

E

A

I

I

I

I

S

S

E

A

E

E

A

I

I

I

S

S

I

L

J

Z

U

Ponavljanje (5/5)

Poredaj podloge za pisanje od najstarije do najmlađe:

papirus

pergamena

papir

kamen;

glinene pločice

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (5/5)

Poredaj podloge za pisanje od najstarije do najmlađe:

papirus

pergamena

papir

kamen;

glinene pločice

kamen;

glinene pločice

pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (5/5)

Poredaj podloge za pisanje od najstarije do najmlađe:

papirus

papir

pergamena

kamen;

glinene pločice

kamen;

glinene pločice

papirus


pogrešan odabir. pokušaj ponovno.

Ponavljanje (5/5)

Poredaj podloge za pisanje od najstarije do najmlađe:

papirus

papir

pergamena

kamen;

glinene pločice

kamen;

glinene pločice

papirus

pergamena

Ponavljanje (5/5)

kamen;

glinene pločice

papirus

pergamena

papir

E

E

E

A

A

I

I

I

S

S

I

L

J

Z

U

RIJEČI

ZAPISI

LETE,

OSTAJU

Usmeno raspravi s ostalim učenicima u razredu:

1. Koje je značenje latinske izreke "Riječi lete, zapisi ostaju"?

2. Koliko su važni zapisi iz prošlosti za proučavanje povijesti?

3. Pronađi pouku o povezanosti ove izreke s igrom "Pokvareni telefon".

Bravo! Uspjeli smo prevesti zapis!

Hvala na pomoći.
Na sljedećoj stranici vrednuj svoje zalaganje odabirom jednog od prikazanih suvremenih piktograma te usmeno obrazloži svoj odabir.
Nadam se da ćemo ponovno imati priliku zajednički istraživati povijest. Želim ti puno uspjeha u daljnjem učenju!