Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

In de Verkenningsfase worden enkele varianten verder uitgewerkt, om uiteindelijk te komen tot een Voorkeursbeslissing. Deze Voorkeursbeslissing wordt ondersteund door een PlanMER, waar deze NRD de eerste stap van is.

Het programma Luchtruimherziening bevindt zich nu in de Verkenningsfase: daarin worden vier varianten uitgewerkt en getoetst om uiteindelijk te komen tot een voorkeursvariant. Deze NRD is de eerste stap van de plan-m.e.r. en beschrijft de reikwijdte en het detailniveau van de varianten. Mede op basis van het plan-MER neemt het bevoegd gezag een beslissing voor de voorkeursvariant, dat is de Voorkeursbeslissing.

In de Onderzoeksfase is vastgesteld dat er voldoende aanleiding is om het programma te starten. In de Startbeslissing van april 2019 zijn de definitie en afbakening vastgelegd van het probleem dat het programma zal aanpakken, alsmede het proces dat wordt doorlopen in de Verkenningsfase. Daarmee is onder andere besloten om: “...de Voorkeursbeslissing mede te baseren op een plan-m.e.r. waarin relevante, maatschappelijke effecten van de verkende oplossingsrichtingen worden geanalyseerd”.

In april 2019 hebben de minister van IenW en staatssecretaris vam Defensie de Startbeslissing voor de integrale herziening van het Nederlandse luchtruim genomen.Hiervindt u de Startbeslissing.

Daarna komen nog de Planuitwerking- en Realisatiefase, waarin de Voorkeursbeslissing vervolgens concreet wordt uitgewerkt en toegepast. Gedurende het gehele programma worden via formele en informele participatie wensen en belangen van stakeholders opgehaald.