Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки

Термодинаміка

це розділ фізики, що
вивчає теплові явища без урахування
атомно-молекулярної
будови тіла

Домашнє завдання


1.Вивчити § 33, вправа 2,

2.Підготувати інформацію :

- створення теплових двигунів;

- застосування теплових двигунів;

- Теплові двигуни і навколишнє середовище.


Презентація викладача фізики ДНЗ “БЦПТО”

м. Бердянська
Манєвської Ірини Володимирівни

1. Термодинамічна система — сукупність фізичних тіл, ізольованих від взаємодії з іншими тілами

2. Термодинамічний процес — будь-яка зміна, що відбувається в термодинамічній системі
3. Макропараметри термодинамічної системи - фізичні величини, які характеризують тіло загалом , незалежно від його молекулярної будови (маса, об`єм, густина, тиск, температура тощо)
4. Теплова рівновага -перебіг теплових явищ і процесів при якому з часом температура всіх цих тіл вирівнюється
5. Внутрішня енергія — сума кінетичних енергій хаотичного руху молекул і потенціальних енергій їхньої взаємодії

Основні поняття термодинаміки


2

1

Якими способами можна нагріти руки, тобто змінити внутрішню енергію рук?

Який вид теплопередачі на малюнку?Робота в термодинаміці

3

Теплообмін (теплопередача)

4

1

Закон збереження і перетворення енергії, поширений на теплові явища, називають першим законом термодинаміки.


Враховуючи, що A′=-А , перший закон термодинаміки можна записати й у такому вигляді:

5

В термодинамічній системі зміна внутрішньої енергії дорівнює сумі кількості переданої теплоти та роботи зовнішніх сил.

Кількість теплоти, яка передана системі, йде на зміну її внутрішньої енергії та на виконання системою роботи над зовнішніми тілами.

Внутрішня енергія тіла може змінитися в
результаті двох процесів - теплопередачі або
виконання роботи.