Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de goede omgevingskwaliteit

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de economische omgeving

Klik hier voor de toelichting op de effectbeoordeling veilige en gezonde fysieke leefomgeving

Belangrijkste risico’sLandschap & openbare ruimteBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust· Risico op vermindering areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen· Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte· Risico voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoedBeleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie· Risico op vermindering areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen· Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte· Risico voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoedBeleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie· Risico op vermindering areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen· Risico op behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoedBeleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land· Risico op vermindering areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen· Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte· Risico voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de economische omgeving

Klik hier voor de toelichting op de effectbeoordeling veilige en gezonde fysieke leefomgeving

Belangrijkste risico’sWonen & woonomgevingBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust· Risico op afname areaal en kwaliteit van woningbouwlocatiesBeleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie· Risico op afname aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkhedenBeleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie-Beleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land· Risico op afname areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties· Risico op vermindering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen· Risico op afname aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkheden

Belangrijkste risico’sEconomische vitaliteitBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust-Beleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie· Risico op slechtere garantie nationale veiligheid· Risico voor verslechtering nationale veiligheid· Risico op afname aantal banen in sectoren· Risico op afname verdienvermogen in sectorenBeleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie-Beleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land-

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de woonomgeving

Belangrijkste kansenNatuurlijke hulpbronnenBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust· Kans op toename volume en kwaliteit drinkwaterBeleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie· Kans op afname volume minerale en fossiele hulpbronnenBeleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie-Beleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land· Kans op afname gebruik minerale en fossiele hulpbronnen

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de woonomgeving

Belangrijkste kansenWonen & woonomgevingBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust· Kans op toename aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatie· Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocatiesBeleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie-Beleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie· Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties· Kans op verbetering in aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningenBeleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land· Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties· Kans op verbetering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de economische omgeving

Klik hier voor de toelichting op de effectbeoordeling veilige en gezonde fysieke leefomgeving

Belangrijkste kansenEconomische vitaliteitBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust· Kans op betere garantie nationale veiligheidBeleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie· Kans op toename aantal banen in sectoren· Kans op toename verdienvermogen in sectoren· Kans op toename kennisontwikkeling en innovatie· Kans op betere garantie nationale veiligheidBeleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie-Beleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land· Kans op toename aantal banen in sectoren· Kans op toename verdienvermogen in sectoren· Kans op toename kennisontwikkeling en innovatie

Belangrijkste kansenRuimtelijke economische structuurBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust-Beleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie· Kans op verbetering verbondenheid vraag en aanbod voor energie door de aanwezigheid van energie infrastructuur· Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectorenBeleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie· Kans op verbetering verbondenheid vraag en aanbod energie door de aanwezigheid van energieinfrastructuur· Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectorenBeleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land· Kans op verbetering verbondenheid vraag en aanbod energie door de aanwezigheid van energie infrastructuur· Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de goede omgevingskwaliteit

Belangrijkste kansen KlimaatBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust· Kans op voorkomen en beperken gevolgen van wateroverlast· Kans op vermindering intensiteit en periode van hitte en droogteBeleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie· Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassenBeleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie-Beleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land· Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassen

Belangrijkste kansenNatuurlijke systemenBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust· Kans op verbeteren kwaliteit bodem en ondergrondBeleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie-Beleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie-Beleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land· Kans op verbeteren kwaliteit bodem en ondergrond

Belangrijkste kansen NatuurBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust· Kans voor biodiversiteit· Kans voor toename areaal natuurgebieden· Kans voor toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden· Kans voor verbetering milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitatsBeleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie· Kans voor biodiversiteit· Kans op toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden· Kans voor verbetering milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitatsBeleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie-Beleidskeuze 1.4: Realiseren opgave duurzame energie op land· Kans voorbiodiversiteit· Kans voor toename areaal natuurgebieden· Kans voor toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden· Kans voor verbetering milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats· Kans op toename duurzaam beheer van het areaal buitengebied

Belangrijkste risico’s NatuurBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust· Risico voor biodiversiteit· Risico voor afname areaal natuurgebieden· Risico voor afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden· Risico voor verslechtering milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitatsBeleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie· Risico voor biodiversiteit· Risico voor afname areaal natuurgebieden· Risico voor afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden· Risico voor verslechtering milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitatsBeleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie· Risico op afname ruimtelijke samenhang van natuurgebiedenBeleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land· Risico voor biodiversiteit· Risico op afname areaal natuurgebieden· Risico op afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden· Risico voor milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

Belangrijkste kansen Veiligheidsrisico'sBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust· Kans op beperken kans en gevolgen van overstromingen vanuit de rivieren en de zeeBeleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie-Beleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie· Kans op afname gevolgen van overstromingen vanuit de rivieren en de zee· Kans op afname kans en het gevolg van milieurampen als gevolg van risico’s van economische activiteitenBeleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land-

Belangrijkste risico’sRuimtelijke economische structuurBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust-Beleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie· Risico op verslechtering verbondenheid vraag en aanbod energie door de aanwezigheid van energie infrastructuurBeleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie-Beleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land· Risico op afname kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

Belangrijkste kansenLandschap & openbare ruimteBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust· Kans voor vergroting areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen· Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte· Kans voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoedBeleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie· Kans voor vergroting areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen· Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte· Kans voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoedBeleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie-Beleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land· Kans voor vergroting areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen· Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte· Kans voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de goede omgevingskwaliteit

Belangrijkste risico’sNatuurlijke systemenBeleidskeuze 1.1:Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust-Beleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie· Risico op afname kwaliteit en het natuurlijk systeem van de bodem en ondergrond· Risico op afname areaal stille, rustige en donkere gebiedenBeleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie-Beleidskeuze 1.4:Realiseren opgave duurzame energie op land· Risico op afname kwaliteit en het natuurlijk systeem van de bodem en ondergrond· Risico op verslechtering kwaliteit en natuurlijk systeem van het grondwater· Risico op verslechtering kwaliteit en natuurlijk systeem van het oppervlaktewater· Risico op afname areaal stille, rustige en donkere gebieden