Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Klik hier voor de toelichting op de effectbeoordeling veilige en gezonde fysieke leefomgeving

Belangrijkste kansen Economische vitaliteitBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie· Kans op toename aantal banen in sectoren· Kans op toename verdienvermogen in sectoren· Kans op toename kennisontwikkeling en innovatieKans op toenemende garantie nationale veiligheidBeleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen· Kans op toename aantal banen in sectoren· Kans op toename verdienvermogen in sectoren· Kans op toename kennisontwikkeling en innovatieKans op toenemende garantie nationale veiligheidBeleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid· Kans op toename aantal banen in sectoren· Kans op toename verdienvermogen in sectorenBeleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving· Kans op toename aantal banen in sectoren· Kans op toename verdienvermogen in sectoren· Kans op toename kennisontwikkeling en innovatieBeleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen· Kans op toename aantal banen in sectoren· Kans op toename verdienvermogen in sectorenBeleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters· Kans op toename kennis en innovatieBeleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels· Kans op toename aantal banen in sectoren· Kans op toename verdienvermogen in sectorenBeleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme· Kans op toename aantal banen in sectoren· Kans op toename verdienvermogen in sectoren

Belangrijkste kansen Wonen & woonomgevingBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen-Beleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid· Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties· Kans op verbetering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningenBeleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving· Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties· Kans op verbetering in aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen· Kans op toename kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkhedenBeleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen· Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties· Kans op verbetering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningenBeleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters-Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels· Kans op verbetering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningenBeleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme· Kans op verbetering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen· Kans op toename aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkheden

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de woonomgeving

Belangrijkste risico’sVeiligheidsrisico'sBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie· Risico op milieurampen als gevolg van risico’s van economische activiteitenBeleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen· Risico op milieurampen als gevolg van risico’s van economische activiteitenBeleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid-Beleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen-Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters-Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme-

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de goede omgevingskwaliteit

Belangrijkste kansen KlimaatBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie· Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassenBeleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen· Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassenBeleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid· Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassenBeleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen· Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassenBeleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters· Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassenBeleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme-

Belangrijkste risico’sNatuurlijke hulpbronnenBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen-Beleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid-Beleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen-Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters· Risico op toename gebruik minerale en fossiele hulpbronnenBeleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme-

Belangrijkste kansen Milieukwaliteit & gezondheidBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen-Beleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid· Kans op afname milieugezondheidsrisicoBeleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving· Kans op afname milieugezondheidsrisico· Kans op toename verplaatsingen lopend of met de fiets en daarmee een kans op een toename van gezond gedrag en een gezonde leefstijlBeleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen· Kans op afname milieugezondheidsrisicoBeleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters-Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme-

Belangrijkste risico’sNatuurBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen· Risico voor biodiversiteit· Risico voor afname areaal natuurgebieden· Risico voor afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden· Risico voor milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitatsBeleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid· Risico voor biodiversiteit· Risico voor afname areaal natuurgebieden· Risico voor afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden· Risico voor milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitatsBeleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen-Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters· Risico voor biodiversiteit· Risico op afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden· Risico voor milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitatsBeleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme· Risico voor biodiversiteit· Risico op afname areaal natuurgebieden· Risico op afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden· Risico voor milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

Klik hier voor de toelichting op de effectbeoordeling veilige en gezonde fysieke leefomgeving

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de economische omgeving

Belangrijkste risico’s KlimaatBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen-Beleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid-Beleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen· Risico op toename emissie van broeikasgassenBeleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters-Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme-

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de goede omgevingskwaliteit

Klik hier voor de toelichting op de effectbeoordeling veilige en gezonde fysieke leefomgeving

Belangrijkste kansen Ruimtelijke economische structuurBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen-Beleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid· Kans op toename aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden.· Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectorenBeleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving· Kans op toename aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden· Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectorenBeleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen· Kans op toename aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan wordenBeleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters· Kans op verbetering verbondenheid vraag en aanbod energie door de aanwezigheid van energienetwerkKans op verbeteren digitale verbondenheid door de aanwezigheid van een digitaal netwerkBeleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels· Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectorenBeleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme· Kans op toename aantal banen dat binnen een uur reistijd bereikt kan worden

Belangrijkste risico’s Milieukwaliteit & gezondheidBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie· Risico op toename milieugezondheidsrisicoBeleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen· Risico op toename milieugezondheidsrisicoBeleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid· Risico op toename milieugezondheidsrisicoBeleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen· Risico op toename milieugezondheidsrisicoBeleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters· Risico op toename milieugezondheidsrisicoBeleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme-

Belangrijkste kansen WelzijnBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen-Beleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheidKans op toename gelijke kansen om deel te nemen aan de samenlevingBeleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen· Kans op toename gelijke kansen om deel te nemen aan de samenlevingBeleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters-Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerismeKans op toename gelijke kansen om deel te nemen aan de samenleving

Belangrijkste risico’sNatuurlijke systemenBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen-Beleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid-Beleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen-Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters-Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme· Risico op afname van het areaal stille, rustige en donkere gebieden

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de economische omgeving

Belangrijkste kansen Natuurlijke hulpbronnenBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie· Kans op afname gebruik minerale en fossiele hulpbronnen· Kans op sluiten van grondstofkringlopenBeleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen· Kans op afname gebruik minerale en fossiele hulpbronnen· Kans op sluiten van grondstofkringlopen· Kans op duurzaam landgebruikBeleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid-Beleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen-Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters-Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme-

Belangrijkste kansen Natuurlijke systemenBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen· Kans op verbetering van de kwaliteit en natuurlijk systeem van het oppervlaktewaterBeleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid-Beleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen-Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters-Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme-

Belangrijkste kansenVeiligheidsrisico'sBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen-Beleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid-Beleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen-Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters-Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme· Kans op vermindering van het aantal verkeerslachtoffers en verandering van het gedrag van deelnemers en mobiliteitsontwikkelingen

Belangrijkste risico’s Landschap & openbare ruimteBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen· Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte· Risico op verkleining areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen· Risico voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoedBeleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid· Risico op vermindering areaal en kwaliteit van waardevolle landschappenBeleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen-Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters· Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte· Risico voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoedBeleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme· Risico op verkleining areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen· Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte· Risico voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed.

Belangrijkste risico’sWelzijnBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen-Beleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid-Beleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving· Risico op afname gelijke kansen om deel te nemen aan de samenlevingBeleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen-Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters-Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme-

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de goede omgevingskwaliteit

Belangrijkste risico’sEconomische vitaliteitBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie· Risico op afname aantal banen in sectoren· Risico op afname verdienvermogen in sectorenBeleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen· Risico op afname aantal banen in sectoren· Risico op afname verdienvermogen in sectorenBeleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid-Beleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen-Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters-Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme-

Belangrijkste kansenLandschap & openbare ruimteBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen-Beleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid-Beleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving· Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimteBeleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen-Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters-Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme· Kans voor vergroting areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen· Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte· Kans voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

Belangrijkste risico’sWonen & woonomgevingBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen· Risico op afname areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties· Risico op vermindering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningenRisico op afname aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkhedenBeleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid-Beleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen-Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters· Risico op afname areaal en kwaliteit van woningbouwlocatiesBeleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme-

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de economische omgeving

Klik hier voor een toelichting op de effectbeoordeling van de woonomgeving

Belangrijkste kansen NatuurBeleidskeuze 2.1: Duurzame en circulaire economie-Beleidskeuze 2.2: Duurzame energiebronnen en verandering productieprocessen-Beleidskeuze 2.3: Optimale (inter)nationale bereikbaarheid-Beleidskeuze 2.4: Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving-Beleidskeuze 2.5: Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen-Beleidskeuze 2.6: Ruimte voor datacenters-Beleidskeuze 2.7: Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels-Beleidskeuze 2.8: Spreiding toerisme· Kans voor biodiversiteit· Kans voor toename areaal natuurgebieden· Kans voor toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden· Kans op verbeteren milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats