Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

accés A La UNIVERSITAT

r.d. 412/2014 I COMISSIÓ GESTORA ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ A LA UNIVERSITAT

TÍTOL bATXILLERAT

+ pau: fase obligatòria i fase voluntària

TÍTOL CFGS

RESERVA DE PLACES PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL:

5% de les places.

ACCÉS DIRECTE/GENERAL

+ pau: fase voluntària

RESERVA DE PLACES PER A PERSONES AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA:

3% de les places.

RESERVA DE PLACES PER A ESPORTISTES D'ALT NIVELL I ÈLIT (NIVELLSA I B):

3% de les places.

3% de les places.

RESERVA DE PLACES PER A PERSONES MAJORS DE 25 ANYS:

RESERVA DE PLACES PER A PERSONES MAJORS DE 40 ANYS:

1% de les places.

1% de les places.

RESERVA DE PLACES PER A PERSONES MAJORS DE 45 ANYS:

creat per:Raúl CastellóMabel Ferrairó

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

PRIORITATS:Els esportistes d'alt nivell tindran prioritat sobre els esportistes d'alt rendiment.Els esportistes d'èlit nivell A, tenen prioritat sobre els esportistes d' èlit nivell B.RESERVES EN TITULACIONS ESPECÍFIQUES:Titulacions amb percentatges específics de reserva:Magisteri Educació Primària: 5% de les places.Fisioteràpia: 5% de les places.Ciències de l'activitat física i l'esport: 10% de les places.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Persones que hagen superat la PAU >25 anys a la Comunitat Valenciana.Persones que hagen superat la PAU >25 anys per la branca de coneixements a què està adscrita la titulació sol·licitada.