Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

accésa BATXILLER

dECRET 40/2016ordre 7/2016RESOLUCIÓ 26 MARÇ 2019

L'ACCÉS A UNA MODALITAT DE BATXILLERAT REQUERIRÀ, EN TOT CAS, PROCÉS D'ADMISSIÓ, AMB INDEPENDÈNCIA QUE L'ALUMNAT JA ES TROBE CURSANT ALTRES ENSENYAMENTS, INCLÚS NO OBLIGATORIS, EN EL MATEIX CENTRE.

TÍTOL DE GRADUAT EN ESO O FPGM

RESERVA DE PLACES EN CASOS ESPECÍFICS (ART. 25 Ordre 7/2016):

2 llocs escolars/grup alumnat NEE.1 lloc escolar/grup alumnat compensació educativa

PRIORITATS D'ACCÉS,

ARTICLE 3.2 ORDRE 7/2016

Alumnat del centre per a accedir a les places vacants oferides en el seu propi centre quan es tracte de les places de les modalitats d'Humanitats i ciencies socials i Ciències.

creat per:Raúl CastellóMabel Ferrairó

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ARTICLES 17.9 DEL DECRET 40/2016.

Els criteris d'admissiói la seua puntuació estan a la correcció d'errades de la Resolució de 15 de maig de 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.