Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

del desenvolupament professional dels mestres

Més informació

Què entenem per autoregulació i quins elements hi estan implicats?

Quines fases distingim en el procés d'autoregulació?

Què puc fer per afavorir l’autoregulació?

Definim l'autoregulació com un procés actiu i constructiu pel qual els estudiants fixen objectius per al seu aprenentatge i després intenten controlar, regular i i monitorejar la seva cognició, motivació i comportament, guiats i restringits pels seus objectius i les característiques contextuals del medi ambient. (Pintrich, 2000, p. 453)

AUTOREGULACIÓ

Elements cognitius

Elements associats als processos mentals implicats en conèixer, entendre, comprendre i aprendre.

Elements metacognitius

Elements associats a la capacitat d'aprendre a aprendre.

Elements motivadors

Elements associats a la predisposició per mobilitzar les capacitats cognitives i metacognitives.

Orientació

Execució

Regulació

Avaluació

Estratègies d’assaig:inici de l’aprenentatge

01

Estratègies d’organització i d'elaboració:integrar i relacionar informació

02

03

Estratègies d’avaluació:monitoritzar el procés d’aprenentatge

Definir objectius i metesPlanificar el temps de treballOrganitzar l’espai de treballMantenir la voluntat i la motivacióMantenir la concentracióGestionar l’estrès i l’angoixa

Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent (2017 ARMIF 00006)

PRÀCTIQUES

2019

Quines variables influeixen?

Definir metes i objectius d’aprenentatgeCercar i seleccionar recursos

ElaborarResumsMapes conceptualsQuadres sinòptics

Avaluacions i valoracions externesFeedbackAutoavaluacióSense suportPreguntar-se si un està assolint l’objectiu/meta que s'ha plantejatPreguntar-se si un està abordant la tasca de la millor manera possibleAmb suportRúbrica autoadministrada

Boekaerts, M., Pintrich, P., & Zeidner, M. (Eds.) (2000). Handbook of Self-Regulation. San Diego: Academic Press.Panadero, E. (2017). A Review of Self-regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research. Frontiers in Psychology, 8(442), doi: 10.3389/fpsyg.2017.00422Pintrich, P. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. En M. Boekaerts, P. Pintrich, & M. Zeinder (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 452-502). San Diego: Academic Press.Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2011). Handbook of self-regulation of learning and performance. New York: Routledge.

Ús d’estratègies per a millorar el coneixement sobre la cognició, la motivació i emoció, el context formatiu, etc.Fa referència a mantenir la concentració i l'interès durant el desenvolupament de la tasca.

Anàlisi de la tasca/activitat que cal dur a terme, fragmentant-la en elements més petits. Partint del coneixement previ, es tracta d'establir els objectius i planificar una estratègia personal per a la seva execució.En aquesta fase es duen a terme activitats vinculades amb la resa de decisions, la previsió, l'anticipació i l'activació del coneixement cognitiu i metacognitiu prioritari segons les metes fixades.

Fase post-acció: autovaloracions i judicis sobre allò pensat, sentit, actuat, encerts i errors, causes dels resultats, etc.

Díaz-Vicario, A., Mercader, C., Ion, G., et al. (2019). Autoregulació del desenvolupament professional dels mestres [Infografia]. Recuperat dehttps://view.genial.ly/5cda66ef482f4d0f41e48afd/vertical-infographic-autoregulacio

En aquesta fase es duen a terme processos d'autobservació i autocontrol de la pròpia cognició, motivació, afecte i esforç.Es tracta de tenir en compte l'adequació i qualitat de la tasca que s'està duent a terme, perquè, en el cas de que no s'estigui fent bé, modificar la conducta, i en el cas que s'estigui duent a terme adequadament, continuar amb la tasca.

Un cop finalitzada la tasca, es tracta de valorar la tasca en base als criteris de qualitat i al nivell de perfecció establert a l'inici.