Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

RITUEL DATE

Challenge

ARTHUR CONAN DOYLE QUIZ

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

DRACULA ESL

Challenge

MODALS 1 BACH MARIO GAME

Challenge

ORDER OF OPERATIONS WITH SOLUTIONS

Challenge

FRACTIONS REVIEW MAZE

Challenge

Transcript

El comerç i la mercaderia,començar,Escull l'opció més adequada,Correcte!,Quins eren els animals més comuns d'intercanvi ?,Cavalls, cabres i feres,Mare Nostrum,En el temps romà, com es deia el mar de la via principal del comerç ?,Mar Mediterrani,Correcte!,En el temps romà, com es deia el mar de la via principal del comerç ?,Mare Nostrum,Quins són els principals ports comercials ?,Òstia, Brigantium i la zona cantàbrica,Algeciras, LasPalmas i Òstia,Correcte!,Quins són els principals ports comercials,Òstia, Brigantium i la zona cantàbrica,Pesca, comerç i guerres,Quines activitats es feien als vaixells romans ?,Pesca, caça i ball,Pesca, comerç i guerres,Quines activites feien als vaixells romans ?,Correcte!,Lliura de coure, sesterci de plata i Àureo d'or,Quins tipus de monedes hi havia ?,Euro, dolar i lliura de coure,Correcte!,Lliura de coure, sesterci de plata i ÀUreo d'or_,Quins tipus de monedes hi havia ?,Esperem que hagueu après molt :),Incorrecte!,Quins eren els animals més comuns d'intercanvi?,Vaques, ovelles i cabres,Quins eren els animals més comuns d'intercanvi?,Vaques, ovelles i cabres,Cavalls, cabres i feres,Algeciras, LasPalmas i Òstia,En el temps romà, com es deia la via principal al comerç?,Mar Mediterrani,¡Incorrecte!,Incorrecte!,Quins són els principals ports comercials ?,Quines activitats es feien als vaixells romans ?,Incorrecte!,Euro, dolar i lliura de coure,Pesca, caça i ball,Incorrecte!,Quins tipus de monedes hi havia ?,Mare Nostrum,En el temps romà, com es deia el mar de la via principal del comerç ?,Mar Mediterrani,Vaques, ovelles i cabres,En el temps romà, com es deia la via principal al comerç?,Quins eren els animals més comuns d'intercanvi?,Incorrecte!,Mar Mediterrani,Incorrecte!