Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Escull l'opció més adequada,començar,El comerç i la mercaderia,Correcte!,Quins eren els animals més comuns d'intercanvi ?,Cavalls, cabres i feres,Mare Nostrum,En el temps romà, com es deia el mar de la via principal del comerç ?,Mar Mediterrani,Correcte!,Mare Nostrum,En el temps romà, com es deia el mar de la via principal del comerç ?,Algeciras, LasPalmas i Òstia,Quins són els principals ports comercials ?,Òstia, Brigantium i la zona cantàbrica,Quins són els principals ports comercials,Òstia, Brigantium i la zona cantàbrica,Correcte!,Quines activitats es feien als vaixells romans ?,Pesca, caça i ball,Pesca, comerç i guerres,Correcte!,Quines activites feien als vaixells romans ?,Pesca, comerç i guerres,Euro, dolar i lliura de coure,Lliura de coure, sesterci de plata i Àureo d'or,Quins tipus de monedes hi havia ?,Correcte!,Lliura de coure, sesterci de plata i ÀUreo d'or_,Quins tipus de monedes hi havia ?,Esperem que hagueu après molt :),Vaques, ovelles i cabres,Incorrecte!,Quins eren els animals més comuns d'intercanvi?,Vaques, ovelles i cabres,Cavalls, cabres i feres,Quins eren els animals més comuns d'intercanvi?,En el temps romà, com es deia la via principal al comerç?,Incorrecte!,Mar Mediterrani,Algeciras, LasPalmas i Òstia,¡Incorrecte!,Quins són els principals ports comercials ?,Pesca, caça i ball,Incorrecte!,Quines activitats es feien als vaixells romans ?,Euro, dolar i lliura de coure,Incorrecte!,Quins tipus de monedes hi havia ?,Mare Nostrum,En el temps romà, com es deia el mar de la via principal del comerç ?,Mar Mediterrani,Vaques, ovelles i cabres,Incorrecte!,Quins eren els animals més comuns d'intercanvi?,Incorrecte!,En el temps romà, com es deia la via principal al comerç?,Mar Mediterrani