Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

accés a cfgm

Art.5.1 i art.6.4.1 ordre 18/2016

TÍTOL GRADUAT EN ESO

ACCÉS DIRECTE

QUOTA DEL 60% PLACES

TÍTOL FP bÀSICA


ACCES DIRECTE

QUOTA 20% PLACES

prova d'accés a cfgm

alumnat que no compleix requisits per accés directe

QUOTA del 20% places

RESERVA DE PLACES EN CASOS ESPECÍFICS (ART. 6.1 Ordre 18/2016):  • Persones amb diversitat funcional: 5% de les places.
  • Esportistes d'èlit, classe A i B C. Valenciana: 5% de les places

NOTA: EN EL CAS QUE EN ALGÚN DELS GRUPS DE RESERVA DE PLACES QUEDAREN VACANTS SENSE COBRIR, ES REPARTIRAN DE FORMA PROPORCIONAL ALS PERCENTATGES DE LA RESTA DE QUOTES.

creat per:

Raúl Castelló
Mabel Ferrairó

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Les sol·licituds es prioritzaran en funció de la nota mitjana obtinguda en l'ESO, tenint preferència les qualificacions obtingudes en la convocatòria ordinària.

  • En primer lloc tindran preferència els que accedisquen des de títols de FP bàsica afins al Cicle Formatiu de GM establerts en l'Annex V-C de la Resolució de 10 de maig de 2019.
  • En segon lloc s'ordenaran en funció de la nota mijana de l'expedient acadèmic tenint preferència les qualificacions obtingudes en la convocatòria ordinària.

Les sol·licituds es prioritzaran en funció de la nota mitjana obtinguda en la prova d'accés a GM.


Requisits per a poder presentar-se a la prova d'accés:

- Tenir 17 anys com a mínim en l'any en que es realitza la prova d'accés a Grau Mitjà.


A més es pot accedir també des d'altres estudis:

  • Haver superat el primer nivell d'un PQPI.
  • Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Haver superat la prova d'accés per a majors de 25 anys.
  • Haver superat el curs de formació específic d'accés directe a Cicles de Grau Mitjà.
  • Estar en possessió del títol de Tècnic, Tècnic Superior, Batxillerat, titulació per accés a grau superior, altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
  • Estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent.

Les sol·licituds es prioritzaran en funció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic

La Conselleria ha convocat beques per afavorir la incorporació de les dones a cicles de les Famílies d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Tansport i Manteniment de Vehicles. ( termini del dia 1 al 19 de juliol de 2020)

Tota la info:

BOE: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/04/pdf/2020_4043.pdf?platform=hootsuite

INFO: http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=860623