Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

RESPIR 2019


CFGS Mediació Comunicativa

CIFP Son Llebre en col·laboració

amb l'Associació Balear Pro Persones amb Sordceguesa (ABASOC)

Categoria: Tendències en pràctiques i desenvolupament (ABP)

Formació Professional

2

1

4

ÍNDEX

Objectius

Participants

2

3

Avaluació

Temporalització

Difusió

4

5

6

Experiències

Equip - Mòduls

Annexes

7

8

9

Presentació

1

1


PRESENTACIÓ

Descripció del projecte

Què és un respir?

Un respir és una activitat d'oci i temps lliure per a que les famílies de persones amb algun tipus de discapacitat puguin gaudir d'alguns dies per a elles per a poder "respirar".

De la mateixa manera, aquestes persones poden gaudir d'uns dies d'activitats adaptades específicament a les seves necessitats i interessos.

Projecte Respir Son Llebre

Aquest projecte va neixer a partir d'una demanda de l'alumnat, per la seva inquietud de poder fer una intervenció directa amb el col·lectiu de persones amb sordceguesa.

Es va plantejar dur a terme un cap de setmana de respir en col·laboració amb l'Associació Balear Pro Persones amb Sordceguesa (ABASOC).

Per dur a terme aquest projecte s'ha utilitzat les metodologies d'aprenentatge basat en projectes, i aprenentatge-serveis.

2

OBJECTIUS DEL PROJECTE


OBJECTIUS DEL PROJECTE

Com a centre, els objectius plantejats són els següents:


- Fomentar la participació de l'alumnat de formació professional i el treball cooperatiu mitjançant la realització de projectes i la utilització de la metodologia basada en aprenentatge-servei.

- Apropar a l'alumnat de segon de Mediació Comunicativa a un dels àmbits de la seva futura realitat professional.3


PARTICIPANTS

Col·laboracions

CIFP Son Llebre

- Persones amb sordceguesa, entre 10 i 50 anys.

- Famílies de les persones amb sordceguesa.

- Coordinadores i mediadores d'ABASOC.

- Alumnat de l'IES Politècnic.

- Iberostar.

- Residència d'Atenció a la Dependència Son Llebre.- Alumnat matriculat al 2n curs del CFGS en Mediació Comunicativa.

- Professorat del cicle formatiu.

- Suport de l'equip directiu i del claustre.

&

4


TEMPORALITZACIÓ

Duta a terme: Respir

Coordinació i darreres gestions.

Finalització de tasques d'organització: lloc, activitats, etc.

TEMPORALITZACIÓ

octubre 2018

novembre-desembre 2018

gener 2019

febrer 2019

22, 23 i 24 de febrer de 2019

Organització de les tasques i finançament.

Proposta del projecte i redacció del mateix: recerca d'informació, material, etc.

* Durant tot el procés es va dur a terme una estreta coordinació entre l'alumnat i les entitats col·laboradores per a la presa de decisions.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

5


AVALUACIÓ

AUTOAVALUACIÓ I COAVALUACIÓ ALUMNAT

AVALUACIÓ DOCENT

Per avaluar el procés de desenvolupament del projecte, cada alumna realitzarà un diari personal que servirà per fer-ne memòria conjunta i una coavaluació de tot el procés.


Per avaluar la tasca realitzada i les bones pràctiques durant la implementació del projecte de l'alumnat, el professorat i les mediadores referents d’ABASOC han emprat una rúbrica de bones pràctiques en mediació comunicativa.

+info

Rúbrica d'avaluació de bones pràctiques en mediació comunicativa.

6


DIFUSIÓ

Difusió del projecte als mitjans de comunicació

DIFUSIÓ


  • IB3 notícies

  • CIFP Son Llebre

Durant l'estància a l'hotel, els mitjans de comunciació autonòmics s'aproparen a les instal·lacions per a recollir les experiències d'allò viscut.


D'altra banda, les entitats col·laboradores se'n feren ressò durant el procés, i especialment un cop finalitzada la posada en pràctica.

  • ABASOC

7


EQUIP I MÒDULS IMPLICATS

EQUIP I MÒDULS IMPLICATS

+info

L'equip principal d'aquest projecte el formen l'alumnat de 2n de Mediació Comunicativa del CIFP Son Llebre, en col·laboració d'ABASOC.


D'altra banda, els diferents mòduls implicats han estat els següents:

- FOL i EIE

- Àmbits d'aplicació de la Llengua de Signes.

- SAAC

- Intervenció sordceguesa.

Mòduls implicats i funcions

8


EXPERIÈNCIES

Valoracions i aportacions de l'alumnat referent a l'experiència.

EXPERIÈNCIES

"Ha estat una experiència molt intensa, però la repetiria sense dubtar-ho."


A. Boned

“El respir m'ha llevat moltes pors i m’ha donat una gran experiència”


M. Montoro

“Fue un proyecto que nos costó mucho conseguirlo, pero el resultado valió mucho la pena.”


M. Cantero

“Gràcies a aquesta experiència, em crec les meves capacitats. “


A. Pozo

“Mi experiencia en el Respir, fue una experiencia muy gratificante, que implicó un trabajo cooperativo y aunque en ciertas ocasiones tuvimos ciertos roces, fue un trabajo que nos permitió ver y entender lo que es trabajar en equipo. Finalmente, podemos decir que llegamos a nuestro objetivo con éxito y supuso para todos una experiencia única que jamás olvidaremos.”

M. Ojeda

“La teoría se queda en nada sin una experiencia real”.S. Albis

"Una experiencia única e inigualable para aprender en conjunción."B. Pujol

EXPERIÈNCIES

EXPERIÈNCIES

9


ANNEXES

ANNEXES

Bloc del Respir creat per l'alumnat de 2n de Mediació Comunicativa per poder seguir tot el procés i el resultat final.

Repositori del projecte Respir

3

GRÀCIES!

2

1

4

CIFP Son Llebre