Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

JUMANji

repaso de mates

COMEZAR

CRÉDITOS

A MALDICIÓNCOMEZOU. SO UNHA ESPECIE PODE SALVAR AO MUNDO.É A VOSA?

A primeira especie en chegar ao centro desactivará a maldición que matará a todo o vivo... incluída a túa especie. Chegade en primeiro lugar e pedide o voso privilexio.Máis detalles das instruccións aquí:

Instruccións

chegaches?, fai clic...

PARABÉNS!SALVÁCHEDES O MUNDO DO PERIGO DE JUMANJIA CAIXA VOLVE QUEDAR PECHADA.SODES OS LÍDERES DESTA CLASE DE MATEMÁTICAS...PEDIDE O VOSO PRIVILEXIO!

ESPECIES:

CRÉDITOS

solucións

Lorem ipsum dolor sit

Cal é o seguinte número se os facemos con mistos?

1 2 3 4 5 6 7 8 9Coloca unha cifra en cada círculo de maneira que a suma de cada lado sexa 17

Rinocerontes 533· 34=

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

1.- Avánzase segundo o número do dado, en orde das agullas do reloxo.2.- Cada casiña contén un enigma do mundo mundial. Todos as especies intentan resolver o problema da casiila pero so responderá a especie que moveu a ficha dentro do tempo.Todxs os integrantes do equipo deberán saber solucionar o enigma.3.- Unha vez pasado o tempo, de non ter a resposta ao enigma, retrocederán 2 casillas e darase o rebote á especie seguinte. No caso de ter a resposta correcta, avanzará 2 casiñas da posición na que está. De non acertar, deixaráse o turno á seguinte especie e, no caso, na seguinte.4.- Cando unha especie remate o seu turno, tocarralle á seguinte que procederá do mesmo xeito.5.- As casiñas intersección son duelos. Todas as especies deben resolver o enigma pero so a primeira ( a que toque o seu buzzer) e responda correctamente gañará o duelo e poderá avanzar 3 casiñas máis. A continuación seguirá o xogo coa especie que lle tocaba por turno.6.-As casiñas negras son velenos doentes e/ou mortais...Coidado con eles que poden afectar á saúde matemática da túa especie!!7.- A especie que consiga chegar ao centro será a que desactive a maldición Jumanji logandro ser a líder nas mates e poderá pedir un privilexio.BOA SORTE!

Como podo construír 4 triángulos equiláteros con seis mistos?I I I I I I

Cada letra representa un número dunha cifra, ¿Canto vale cada letra?D-A=CB-A=AD=2B

Lorem ipsum dolor sit

Catro matrimonios heterosexuais quedaron para cear nun restaurante, pero cada persoa chega por separado.Cantas persoas terán que chegar ao restaurante, como mínimo, para que con certeza haxa polo menos un matrimonio?

elefantes 1312–8+4·9–10:2

Crocodilo 15Unha fonte dá 54 litros de auga en 6 minutos.Cantos litros de auga dará en20 minutos?

Cantos cadrados hai nesta figura?

Es capaz de dividir a circunferencia dun reloxo en 6 partes de maneira que en cada parte, a suma dos números que se atopen nela sexa a mesma?

Crocodilo 63é equivalente a?510

Rinocerontes 10A lonxitude dun circuíto de carreiras é de 5,432 quilómetros. Se temos que dar 28 voltas, que distancia percorremos?

elefantes 342+(12-4) : (5-3)

Crocodilo 4Nunha libraría hai 84 baldas que conteñen 65 libros cada unha. Se se retiran 584 libros, cantos quedan na libraría?

Crocodilo 1610% de 1480

Crocodilo 103,5 quilogramos de laranxas custan 4,55 €Canto custa o quilo de laranxas?

Crocodilo 19Ao multiplicar un número por 22 obtemos o mesmo resultado que sumándolle 378. Cal é o número?

monos 10Beatriz merca 2kg de laranxas a 1,4€ o kg, 3kg de manzás a 1,2€ o kg e 2 kg de kiwis a 1,8€ o kg. ¿Canto debe pagar en total ao fruteiro?

Crocodilo 17Nunha pastelería están metendo 5kg de pastas en caixas de 250g. ¿Cantas caixas poden encher?

Rinocerontes 12(-5) · 7 =

Rinocerontes 26 · ( 3 + 7 ) + 5 - 2 · 7=

monos 129 : (-3) =

Rinocerontes 19Ao multiplicar un número por 17 obtemos o mesmo resultado que sumándolle 64. Cal é o número?

elefantes 12(-6) : (-2) =

elefantes 119- (-2) =

Rinocerontes 145 · 1054=

Crocodilo 18-5x + 7 = -13

elefantes 4Cos cartos que teño e 247 € máis, podería pagar unha débeda de 525 € e sobraríanme 37 €.¿Cantos cartos teño?

Crocodilo 14Se a idade do meu amigo Pablo é X anos, expresa en linguaxe algebraico.Os anos que terá cando pasasen o dobre dos anos que compoñen a súa idade actual.

elefantes 10A María chegoulle a factura do móbil cos seguintes conceptos:-chamadas a móbil........... 13,3452€-chamadas a fixo.............. 7,8067€-mensaxes....................... 3,65Fanlle un desconto de 4,32 €Canto ten que pagar en total?

Rinocerontes 33+3·(4-3) : 3=

elefantes 188752 : 4

Crocodilo 27 + 9 · 6 - 3

Crocodilo 11(-5) - (-7) =

Rinocerontes 184x = -4x -24

Rinocerontes 11(-3) + (-8) =

Rinocerontes 936669 · 1000

Rinocerontes 155 kg de laranxas custan 3€Canto custarán 8 kg?

elefantes 214- 3 + 8 · 5

monos 11(-5) + (-6) =

Rinocerontes 17Nicolás corre todos os días de luns a venres 9 km 125 m despois de clase. Que distancia percorre en total cada semana?

Crocodilo 312+(5-3)·(6 : 2)-8

Crocodilo 12(-3) · (-8) =

Rinocerontes 4Cantos anos son 6205 días?(Consideramos que un ano ten 365 días)

monos 2( 7 + 8 ) : 3

monos 4Pedro mercou unha finca por 643 750 € y vendeuna gañando 75 250 €.¿Por canto a vendeu?

monos 17Nunha adega van a embotellar 15 kl de viño enchendo botellas de 75 cl.Cantas botellas se poden encher?

monos 18-3x = 3x - 12

elefantes 18-x = 9x + 12

elefantes 17Xan ten 12 latas de refresco de 33 cl de capacidade cada unha. Cantos litros de refresco ten Xan en total?

monos 349-(3+2) : 5

monos 156739 + 45067

elefantes 19Ao multiplicar un número por 23 obtemos o mesmo resultado que sumándolle 484. Cal é o número?

elefantes 15En 13 días un obreiro gaña 546 €. Canto gañará en 15 días?

monos 15Por 12 litros de aceite pagamos 45 €.Canto custarán 35 litros?

monos 19Ao multiplicar un número por 11 obtemos o mesmo resultado que sumándolle 70. Cal é o número?

Crocodilo 167843 - 56398

Crocodilo 543+ 42

elefantes 543: 42

Rinocerontes 6?é equivalente a21927

elefantes 781simplifica:?36?

Rinocerontes 7180simplifica:?105?

elefantes 614é equivalente a736?

monos 733simplifica:?72?

Crocodilo 732simplifica:?72?

elefantes 88-236

elefantes 9366,69 · 1000

Rinocerontes 85+246

monos 9366,69 : 1000=

Un virusdeixavos doentes2 turnos

Un virusdeixavos doentes2 turnos

Caéchedes nunha gruta que vos fairetroceder3 casillas.

Crocodilo 87+1096

Crocodilo 936669 : 1000

Un virusdeixavos doentes2 turnos

Caéchedes nunha gruta que vos fairetroceder3 casillas.

Un virusdeixavos doentes2 turnos

Caéchedes nunha gruta que vos fairetroceder3 casillas.

monos 815-41215

Caéchedes nunha gruta que vos fairetroceder3 casillas.

monos 1312–8:4–9·3+10

Crocodilo 13(12–8):4–9+10:2–

Rinocerontes 1312–8:4–(9+10):3–

monos 14Se a idade do meu amigo Pablo é X anos, expresa en linguaxe algebraico.Os anos que lle faltan para xubilarse aos 65 anos.

Rinocerontes 1630% de 1200

elefantes 14Se a idade do meu amigo Pablo é X anos, expresa en linguaxe alxébrico "A idade que tiña hai 5 anos".

monos 1615% de 350

Rinocerontes 14 Se a idade do meu amigo Pablo é X anos, expresa en linguaxe algebraico.A idade que terá dentro de 7 anos.

elefantes 1625% de 75

monos 5(23)2

monos 610é equivalente a6?3

JUMANJi

AMALIAOTERO

amapeot@gmail.com