Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

La retroaccióentre iguals

DEFINICIÓ

Procés dialògic on els aprenents li donen sentit a la informació provinent des del seu grup d'iguals i l'utilitzen per millorar la qualitat de la seva feina o de les seves estratègies d'aprenentatge. (a partir de Carless, 2015)

BENEFICIS

Afavoreix l'autoavaluació i qualitat de les aportacions

Impacta en l'avaluacióorientada a l'aprenentatge

Desenvolupa habilitats socials i comunicatives

PROCÉS

Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent (2017 ARMIF 00006)

2019

Mercader, C., Díaz-Vicario, A., Ion, G., et al. (2019). Pràctiques reflexives per a l'autoregulació: feedback entre iguals[Infografia]. Recuperat dehttps://view.genial.ly/5cac441eb8cb2f4f60a063e5/vertical-infographic-feedback-entre-iguals

Carless, D. (2019). Feedback loops and the longer-term: towards feedback spirals, Assessment & Evaluation in Higher Education, 44(5), 705-714.Cho, K. I., and MacArthur, C. (2010). Student revisio nwith peer and expert reviewing, Learning and Instruction, 20, 328-338.Panadero, E., and Brown, G.T.L. (2017). Teachers’ reasons for using peer assessment: positive experience predicts use,European Journal of Psychology of Education. 32(1), 133-156.Zhu, Q., and Carless, D. (2018). Dialogue within peer feedback processes: clarification and negotiation of meaning, Higher Education Research & Development, 37(4), 883-897.