Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Principi I del DUA:

Proporcionar múltiples formes de representació

PROPORCIONAR DIVERSES OPCIONS PER A LA PERCEPCIÓ

PAUTA 1

color

materials digitals quepermeten la personalització:

personalitzar la informació mostrada

PAUTA 1

font

disseny

mida

velocitat

volum

contrast

facilitar alternatives per a la informació auditiva

PAUTA 1

SÍMBOLS

IMATGES

VIBRACIONS

EMOCIONAL

SUBTÍTOLS

GRÀFICS

TRANSCRIPCIONS

EMOTICONES

DESCRIPCIÓ

VISUAL

LLENGUATGE DE SIGNES

DIAGRAMES VISUALS

augmentar l'accessibilitat

facilitar alternatives per a lainformació visual

PAUTA 1

EQUIVALENTS TÀCTILS

MODELS ESPACIALS

INDICACIONS AUDITIVES

DEL TEXT A L'ÀUDIO

PAUTA 2

PROPORCIONAR MÚLTIPLES opcions de llenguatge, expressions matemàtiques i símbols.

CLARIFICAR vocabularii símbols

PAUTA 2

REFERÈNCIES DESCONEGUDES

SUPORT AMB NOTES A PEU

SUPORT HIPERVINCLES

VOCABULARI PREVI

SÍMBOLS ALTERNATIUS

SIMPLIFICAR

IL·LUSTRACIONS CLARIFICADORES

REPRESENTACIONS ALTERNATIVESQUE EXPLOREN LES RELACIONS ENTRE DIFERENTS ELEMENTS:

CLARIFICAR sintaxi iestructura

PAUTA 2

FER CONNEXIONS AMB ESTRUCTURES APRESES ABANS

RELACIONS ENTRE ELEMENTS

EXPLICITAR RELACIONS ESTRUCTURALS

Proporcionar ajudes per interpretar

PAUTA 2

ÚS DE TEXT-TO-SPEECH

MATH ML

TEXT DIGITAL AMB VEU

FLEXIBILITZAR I FACILITAR ACCÉS

ACLARIMENTS AMB TERMES CLAU

Promoure la comprensió a través de diferents llengües o llenguatges

PAUTA 2

DEFINIR vocabulari ESPECÍFIC

ENLLAÇAR Paraules clau

suports visuals no lingüistics

INFORMACIÓ CLAU PLURILINGÜE

EINES TRADUCCIÓ ELECTRÒNICA MULTILINGÜE

Proporcionar opcions per a la comprensió

PAUTA 3

CREAR PONTS AMB analogies, metàfores

activar coneixement previ

PAUTA 3

FER CONNEXIONS TRANSVERSALS EXPLÍCITES

ÚS DE MAPES CONCEPTUALS

CONCEPTES CRÍTICS AMB DEMOSTRACIONS/MODELS

ANCORATGE DE CONEIXEMENTS PREVIS

POSAR DE RELLEU CARACTERÍSTIQUES CRÍTIQUES, Idees principals irelacions

PAUTA 3

DESTACAR ELEMENTS CLAU

EMFATITZAR IDEES I CONNEXIONS CLAU

CRIDAR L'ATENCIÓ FACTORS CRÍTICS

DIVERSOS EXEMPLES/NO EXEMPLES FUNCIONS CRÍTIQUES

HABILITATS PRÈVIES PER RESOLDRE PROBLEMES DESCONEGUTS

DISGREGAR CONCEPTES

estratègies de pensament i acció

PAUTA 3

INFORMACIÓ PROGRESSIVA

PUNTS D'ENTRADA MÚLTIPLES I OPCIONALS

PROCÉS SEQÜENCIAL

BASTIDES GRADUADES

MÚLTIPLES MÈTODES/ENFOCAMENTS

ELIMINAR DISTRACCIONS INNECESSÀRIES

MODELS INTERACTIUS

potenciar la transferència i la generalització dels aprenentatges

PAUTA 3

estratègieS I dispositius mnemònics

VERIFICAR, ORGANITZAR, RECORDAR, notes adhesives...

OPORTUNITATS PER REVISAR I PRACTICAR

OPORTUNITATS PER REVISAR IDEES CLAUS I VINCLES

PROPORCIONAR PLANTILLES

BASTIDES CONNECTORES

INCORPORAR IDEES NOVES EN CONTEXTOS FAMILIARS

MOLTES GRÀCIES!

Juan A. Jiménez