Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

aCABEI O PRIMEIRO CUADRIMESTRE, AGORA QUE?

ESA PRESENCIAL

ESA SEMIPRESENCIAL

Le atentamente as opcións, escolle o teu caso e sigue os pasos:

Epapu albeiros (lugo)CC BY-NC-SA 4.0

Se ao finalizares a presentación non atopas o teu caso particular, ou ben segues tendo dúbidas, ponte en contacto co equipo directivo

ESA PRESENCIAL

SI, APROBEI TODO

APROBACHES TODOS OS ÁMBITOS?

NON, SUSPENDÍN ALGÚN ÁMBITO

1º e 3º: quedas automaticamente matriculado/a no módulo (curso) seguinte. Non precisas facer ningún trámite.4º: titulas na ESO. Se queres matricularte en BAC consulta na oficina.

Epapu albeiros (lugo)CC BY-NC-SA 4.0

quero voltará páxina inicial

quero voltará páxina anterior

Recorda que unha vez que aprobas un ámbito, queda aprobado de forma permanente

SUSPENDÍN ALGÚN ÁMBITO

renuncias á avaliación extraordinaria (RAE)

Tes dúas opcións:

preséntaste aos exames extraordinarios do 8 de marzo

Epapu albeiros (lugo)CC BY-NC-SA 4.0

quero voltará páxina inicial

Mentres tanto, podes asistir ás clases no módulo (curso) seguinte dos ámbitos suspensos.

quero voltará páxina anterior

Por exemplo: Se suspendiches o Ámbito de Comunicación de 1º, podes asistir ás clases dese ámbito en 2º ata o exame extraordinario do 8 de marzo.

A renuncia á avaliación extraordinaria (RAE) implica non facer o exame extraordinario e volver matricularse nos ámbitos suspensos nas mesmas condicións que no 1º cuadrimestre se fuches alumno/a de 4ºB. O alumnado de 3ºA e 3ºC poderá ter exame parcial e final se só lles queda un ámbito suspenso.

RENUNCIO Á AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

1ºA

4ºb

Epapu albeiros (lugo)CC BY-NC-SA 4.0

quero voltará páxina inicial

quero voltará páxina anterior

EN QUE GRUPO ESTABAS MATRICULADO?

3ºA, 3ºC

Repites os ámbitos suspensos

A renuncia á avaliación extraordinaria (RAE) implica non facer o exame extraordinario e volver matricularse nos ámbitos suspensos nas mesmas condicións que no 1º cuadrimestre.

3º A, 3º c

Suspendín1 ámbito

Epapu albeiros (lugo)CC BY-NC-SA 4.0

quero voltará páxina inicial

quero voltará páxina anterior

Podes matricularte dese ámbito de 3º e de 4º completo e titular ao final do curso

Suspendín3 ámbitos

Suspendín2 ámbitos

Só podes matricularte en 4º do ámbito aprobado. Para cursar de novo eses ámbitos terás que cambiarte a Semipresencial

MOI IMPORTANTE: No 2º cuadrimestre non hai clase de 3º ESA Presencial, pero si exames parciais e finais

Terás que repetir 3º, pero só podes facelo cambiando a matrícula a Semipresencial

Recorda que podes solicitar o cambio de Presencial a Semipresencial, e viceversa, en calquera momento do curso.

EXAMES EXTRAORDINARIOS(luns, 8 de marzo)

aprobo

SUSPENDO

Epapu albeiros (lugo)CC BY-NC-SA 4.0

quero voltará páxina inicial

1º e 3º: quedas automaticamente matriculado/a no módulo (curso) seguinte. Non precisas facer ningún trámite.4º: titulas na ESO.

quero voltará páxina anterior

Debes abandonar os ámbitos suspensos.

Por exemplo: Se suspendes o Ámbito de Comunicación de 1º, deixas de ser alumno dese ámbito e, por tanto, terás que esperar a matricularte de novo o curso seguinte (setembro).

ESA SEMIPRESENCIAL

SI, APROBEI TODO

APROBACHES TODOS OS ÁMBITOS?

NON, SUSPENDÍN ALGÚN ÁMBITO

1º, 2º e 3º: quedas automaticamente matriculado/a no módulo (curso) seguinte. Non precisas facer ningún trámite.4º: titulas na ESO. Se queres matricularte en BAC consulta na oficina.

Epapu albeiros (lugo)CC BY-NC-SA 4.0

quero voltará páxina inicial

quero voltará páxina anterior

Recorda que unha vez que aprobas un ámbito, queda aprobado de forma permanente

SUSPENDÍN ALGÚN ÁMBITO

renuncias á avaliación extraordinaria (RAE)

Tes dúas opcións:

preséntaste aos exames extraordinarios do 8 de marzo

Epapu albeiros (lugo)CC BY-NC-SA 4.0

quero voltará páxina inicial

Mentres tanto, podes asistir ás clases no módulo (curso) seguinte dos ámbitos suspensos.

quero voltará páxina anterior

A renuncia á avaliación extraordinaria (RAE) implica non facer o exame extraordinario e volver matricularse nos ámbitos suspensos nas mesmas condicións que no 1º cuadrimestre.

Por exemplo: Se suspendiches o Ámbito de Comunicación de 1º, podes asistir ás clases dese ámbito en 2º ata o exame extraordinario do 8 de marzo.

EXAMES EXTRAORDINARIOS(luns, 8 de marzo)

aprobo

SUSPENDO

Epapu albeiros (lugo)CC BY-NC-SA 4.0

quero voltará páxina inicial

quero voltará páxina anterior

1º, 2º e 3º: quedas automaticamente matriculado/a no módulo (curso) seguinte. Non precisas facer ningún trámite.4º: titulas na ESO.

Debes abandonar os ámbitos suspensos.Podes continuar nos ámbitos aprobados

Por exemplo: Se suspendes o Ámbito de Comunicación de 1º, deixas de ser alumno dese ámbito e, por tanto, terás que esperar a matricularte de novo o curso seguinte (setembro).

RENUNCIO Á AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

1ºd, 2ºD

4ºD, 4ºE, 4ºF, 4ºG

Epapu albeiros (lugo)CC BY-NC-SA 4.0

quero voltará páxina inicial

quero voltará páxina anterior

EN QUE GRUPO ESTABAS MATRICULADO?

3ºD, 3ºE, 3ºF, 3ºG

Volves cursar os ámbitos suspensos e pasas ao módulo seguinte nos ámbitos aprobados

Repites os ámbitos suspensos

A renuncia á avaliación extraordinaria (RAE) implica non facer o exame extraordinario e volver matricularse nos ámbitos suspensos nas mesmas condicións que no 1º cuadrimestre.

3º d, 3º e

Suspendín1 ámbito

Epapu albeiros (lugo)CC BY-NC-SA 4.0

quero voltará páxina inicial

quero voltará páxina anterior

Quedas matriculado dese ámbito de 3ºPodes matricularte de 4º completo. Titularías ao final do curso

Suspendín3 ámbitos

Suspendín2 ámbitos

Repites os ámbitos suspensos e só podes matricularte en 4º do ámbito aprobado

Volves cursar 3º completo

Recorda que podes solicitar o cambio de Presencial a Semipresencial, e viceversa, en calquera momento do curso.

Por exemplo: Se só aprobaches o Ámbito Social de 3º, estarás matriculado automaticamente dese ámbito en 4º, pero os outros dous ámbitos terás que volver cursalos en 3º.

1º a

Epapu albeiros (lugo)CC BY-NC-SA 4.0

quero voltará páxina inicial

quero voltará páxina anterior

Suspendín3 ámbitos

Suspendín1 ou 2 ámbitos

Só podes matricularte en 2º do/s ámbito/s aprobado/s. Se queres cursar de novo os ámbitos suspensos, terás que cambiarte a Semipresencial

Terás que repetir 1º, pero só podes facelo cambiando a matrícula a Semipresencial

Recorda que podes solicitar o cambio de Presencial a Semipresencial, e viceversa, en calquera momento do curso.