Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

Transcript

POLSKIE GÓRY,OPRACOWAŁA : DOROTA DANKOWSKA,Jakie łańcuchy górskie występują w Polsce?,W Polsce występują trzy łańcuchy górskie: Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie,Co to są góry i jakim kolorem zaznaczone są na mapie?,W Europie za tereny górskie uważa się tereny położone powyżej 500 m n.p.m.Na mapie zaznaczone są kolorem brązowym wraz z jego odcieniami. Im ciemniejszy kolor, tym wyższa góra,Góry powstają w dwojaki sposób: wskutek działalności wulkanicznej albo wskutek fałdowania skorupy ziemskiej.,Jak powstają góry?,Świętokrzyski Park Narodowy,Sudety – łańcuch górski na obszarze południowo-zachodniej Polski i północnych Czech. Najwyższy szczyt Śnieżka – 1603 m n.p.m.,SUDETY,Są jednym z najstarszych łańcuchów górskich w Europie. Kilkukrotnie ulegały wypiętrzaniu, niszczeniu i zalewaniu przez morza.Najwyższym szczytem jest Łysica (614 m n.p.m.) w paśmie Łysogór.,Góry Świętokrzyskie,SUDETY,Sudety dzielą się na: najwyższe Sudety Zachodnie – najwyższy szczyt Śnieżka 1603 m n.p.m. w Karkonoszach, Sudety Środkowe – najwyższy szczyt Wielka Desztna w Górach Orlickich, a po polskiej stronie Orlica 1084 m n.p.m. również w Górach Orlickich, Sudety Wschodnie – najwyższy szczyt Pradziad 1492 m n.p.m. w Jesionikach, a po polskiej stronie Śnieżnik 1426 m n.p.m. w Masywie Śnieżnika.,SUDETY - PARKI NARODOWE,W Sudetach utworzono dwa parki narodowe:Karkonoski Park Narodowy,Park Narodowy Gór Stołowych,SUDETY -PASMA GÓRSKIE,Najbardziej znane:GÓRY STOŁOWEGÓRY SOWIEGÓRY ORLICKIEGÓRY OPAWSKIEKARKONOSZEGÓRY IZERSKIE,Karpaty – łańcuch górski w środkowej Europie (jeden z największych w tej części świata), ciągnący się łukiem przez terytoria ośmiu krajów: Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rumunii i Serbii. Najwyższy szczyt Gerlach ma wysokość 2655 m n.p.m.,KARPATY,W Polsce wyróżnia się następujące części Karpat, na podstawie ich budowy geologicznej: Tatry, Pieniny oraz Beskidy, Bieszczady. Najwyższy szczyt po polskiej stronie znajduje się w Tatrach - Rysy 2499m n.p.m,POLSKIE KARPATY,1. Babiogórski2. Bieszczadzkiha; 3. Gorczański4. Magurski5. Pieniński6. Tatrzański,POLSKIE PARKI NARODOWE W KARPATACH,DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!,dorotadankowska.pl,ĆWICZENIA I GRY INTERAKTYWNE,PUZZLE-TATRY,GÓRY,GÓRSKIEPARKI NARODOWE,GRY - PARKI NARODOWE,WYKREŚLANKAPARKI NARODOWE,NAZWY GÓRWISIELEC