Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

Transcript

20 - 22,BATXILLERAT,Fer un grau a la Universitat Fer un cicle formatiu de grau superior (CFGS),FINALITAT,EstructuraBatxillerat,,,MATÈRIES COMUNES (14h),- MATEMÀTIQUES- MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS- LLATÍ- FONAMENTS DE LES ARTS,MATÈRIA COMUNA D'OPCIÓ (4h),- 3 MATÈRIESDE 4h- 2 MATÈRIES DE 4h +2 MATÈRIES DE 2h,MATÈRIES DEMODALITAT(12h),CIÈNCIES PER AL MON CONTEMPORANI (2h),LLENGUA ANGLESA (3h),TUTORIA(1 h),,LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA (2h),FILOSOFIA (2h),EDUCACIÓ FÍSICA (2h),MATÈRIES COMUNES (14h),LLENGUA CATALANA I LITERATURA (2h),2n Batxillerat,1r Batxillerat,MATÈRIES COMUNES (14h),MATÈRIES COMUNES (14h),LLENGUA CATALANA I LITERATURA (2h),LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA (2h),LLENGUA ANGLESA (3h),HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA (3h),TUTORIA(1 h),HISTÒRIA(3h),Via Salut - 1r i 2n BatxilleratQUÍMICABIOLOGIAFÍSICA,MATEMÀTIQUES,ciències,Via Naturalesa - 1r i 2n BatxilleratQUÍMICABIOLOGIACIÈNCIES TERRA I MEDIAMBIENT,2n BatxilleratTECNOLOGIA INDUSTRIALFÍSICADIBUIX TÈCNIC / ELECTROTÈCNIA / QUÍMICA,MATEMÀTIQUES,tecnologia,1r BatxilleratTECNOLOGIA INDUSTRIALFÍSICADIBUIX TÈCNIC / QUÍMICA,LLATÍ,humanitats,1r BatxilleratHISTÒRIA DEL MON CONTEMPORANILITERATURA UNIVERSALFRANCÈS / ECONOMIA / SOCIOLOGIA + RELIGIÓ,2n BatxilleratGEOGRAFIALITERATURA CASTELLANAHISTÒRIA DE L'ART / LITERATURA CATALANA,MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALSLLATÍ,MIXTA,2n BatxilleratGEOGRAFIAHISTÒRIA DE L'ART / LITERATURA CATALANA,1r BatxilleratHISTÒRIA DEL MON CONTEMPORANIFRANCÈS / ECONOMIA / SOCIOLOGIA + RELIGIÓ,MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS,SOCIAL,2n BatxilleratGEOGRAFIAECONOMIA D'EMPRESAHISTÒRIA DE L'ART / LITERATURA CATALANA,1r BatxilleratHISTÒRIA DEL MON CONTEMPORANIECONOMIA D'EMPRESAFRANCÈS / ECONOMIA / SOCIOLOGIA + RELIGIÓ,ESTADA A L'EMPRESA,TREBALL DE RECERCA,I TAMBÉ:,https://agora.xtec.cat/iesmiquelbosch/