Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

EDWARD HOPPER

Presentation

SANTIAGOVR_EN

Presentation

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

Transcript

BATXILLERAT,Fer un grau a la Universitat Fer un cicle formatiu de grau superior (CFGS),FINALITAT,20 - 22,EstructuraBatxillerat,,,- MATEMÀTIQUES- MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS- LLATÍ- FONAMENTS DE LES ARTS,MATÈRIES COMUNES (14h),- 3 MATÈRIESDE 4h- 2 MATÈRIES DE 4h +2 MATÈRIES DE 2h,MATÈRIA COMUNA D'OPCIÓ (4h),MATÈRIES DEMODALITAT(12h),TUTORIA(1 h),,LLENGUA CATALANA I LITERATURA (2h),CIÈNCIES PER AL MON CONTEMPORANI (2h),LLENGUA ANGLESA (3h),LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA (2h),EDUCACIÓ FÍSICA (2h),MATÈRIES COMUNES (14h),FILOSOFIA (2h),1r Batxillerat,LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA (2h),TUTORIA(1 h),LLENGUA ANGLESA (3h),2n Batxillerat,LLENGUA CATALANA I LITERATURA (2h),HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA (3h),MATÈRIES COMUNES (14h),MATÈRIES COMUNES (14h),HISTÒRIA(3h),Via Salut - 1r i 2n BatxilleratQUÍMICABIOLOGIAFÍSICA,ciències,MATEMÀTIQUES,Via Naturalesa - 1r i 2n BatxilleratQUÍMICABIOLOGIACIÈNCIES TERRA I MEDIAMBIENT,MATEMÀTIQUES,humanitats,LLATÍ,1r BatxilleratTECNOLOGIA INDUSTRIALFÍSICADIBUIX TÈCNIC / QUÍMICA,1r BatxilleratHISTÒRIA DEL MON CONTEMPORANILITERATURA UNIVERSALFRANCÈS / ECONOMIA / SOCIOLOGIA + RELIGIÓ,tecnologia,2n BatxilleratTECNOLOGIA INDUSTRIALFÍSICADIBUIX TÈCNIC / ELECTROTÈCNIA / QUÍMICA,2n BatxilleratGEOGRAFIALITERATURA CASTELLANAHISTÒRIA DE L'ART / LITERATURA CATALANA,1r BatxilleratHISTÒRIA DEL MON CONTEMPORANIECONOMIA D'EMPRESAFRANCÈS / ECONOMIA / SOCIOLOGIA + RELIGIÓ,MIXTA,MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALSLLATÍ,2n BatxilleratGEOGRAFIAECONOMIA D'EMPRESAHISTÒRIA DE L'ART / LITERATURA CATALANA,ESTADA A L'EMPRESA,I TAMBÉ:,2n BatxilleratGEOGRAFIAHISTÒRIA DE L'ART / LITERATURA CATALANA,1r BatxilleratHISTÒRIA DEL MON CONTEMPORANIFRANCÈS / ECONOMIA / SOCIOLOGIA + RELIGIÓ,MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS,SOCIAL,TREBALL DE RECERCA,https://agora.xtec.cat/iesmiquelbosch/