Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

FP i tendències de futur
Perfils professionals i sectors emergents

- En quines ocupacions es busquen professionals?

- Què demanen les empreses?

Tot està connectat

 1. Big data
 2. Ciberseguretat
 3. El núvol
 4. Fabricació additiva - Impressió 3D
 5. Internet de les coses
 6. Realitat augmentada
 7. Robòtica i nanotecnologia
 8. Simulació
 9. Sistemes integrats

Tecnologies facilitadores

Les tecnologies disruptives estan transformant la societat i la forma de produir

La realitat és complexa, i els reptes també

Canvi de paradigme econòmic

La manca de recursos disponibles ha fet que el sistema econòmic actual hagi deixat de ser rentable

Informe d'Aprofundiment economia verda i circular. AMB

Què sabem de l'FP i de les ocupacions?

Sectors emergents

Les tecnologies facilitadores estan transformant les formes de produir i d'interactuar i generen noves formes de negocis

Química

Logística

Instal·lació i manteniment

Tèxtil

Fabricació mecànica

Informàtica i comunicacions

Tecnologies de la informació i comunicació

A Catalunya hi ha una aposta clara per les TIC i això repercuteix directament en la proliferació d'activitat econòmica i en la generació d'ocupació

El sector

 • Canvi generacional: nadius digitals
 • Transversalitat: sector que afecta a totes les activitats econòmiques i camps socials
 • Internacionalització i expansió contínua
 • Canvis tecnològics molt ràpids
 • Contínua innovació i recerca
 • Noves normatives i regulacions europees en ciberseguretat
 • Automatitzacions
 • Desenvolupament de sistemes integrats

 • Increment d'aplicacions mòbils o plataformes facilitadores
 • Eines de customització i detecció de necessitats del client
 • .../...

Formació

Ocupacions

Perfils professionals

Des de la Fundació BCN Formació Professional s'han detectat diferents perfils demandats relacionats amb el sector.

La hibridació de coneixements cada cop és més necessària: programadors amb coneixements d'altres disciplines són perfils demandats per les empreses. La bioinformàtica i la Indústria 4.0 són un bon exemple.

Els automatismes i l'internet de les coses està a l'ordre del dia. Es requeixen i requeriran especialistes en aquest camp.

Desenvolupadors d'aplicacions mòbils o d'escriptori i centrat en el backoffice o/i frontoffice a partir del llenguatge Java. Això no treu que s'hauran de saber adaptar a altres llenguatges informàtics.


Programadors temàtics

Experts en robòtica i automatismes

Programadors de Java

Perfils professionals

Des de la Fundació BCN Formació Professional s'han detectat diferents perfils demandat relacionats amb el sector.

Garantir la privacitat personal, la preservació de la seguretat tecnològica de les empreses, dels ports, bancs i institucions és un element capdal pel funcionament de la societat de la informació i comunicació, i per tant, es requereixen de persones qualificades.

La gestió de les dades massives, l'emmagatzematge i l'ús d'aquestes dades comporta la necessitat de persones expertes en aquest camp.

La implantació de les noves tecnologies disruptives fa que es requereixin perfils especialitzats: la fabricació en 3D, la realitat augmentada o la simulació són tècniques aplicables a múltiples camps.

Experts en Ciberseguretat

Especialistes en Big Data i IA

Professionals relacionats amb tecnologies facilitadores

Formació Professional relacionada

FP inicial

Actualment s’oferten un total de 96 especialitats formatives en l’àmbit de la informàtica i les comunicacions, entre les quals es troben:

• Administració de business intelligence i magatzem de dades (data warehouse)
• Desenvolupament de videojocs i realitat virtual amb unity 3D
• Community manager, eines, analítica i informes

FP per l'ocupació

L'FP està integrada per la inicial, on hi trobem els cicles formatius de grau mitjà i superior, i per a l'ocupació, aquesta adreçada a persones ocupades i aturades.

Família professional: Informàtica i comunicacions

FP Inserció del 69,7%

Què creus de ...

INFO

INFO

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Fabricació mecànica

La mecànica està present en totes les indústries, independentment de l'activitat que realitzin. Actualment hi ha demanda de professionals

El sector

 • Envelliment: hi ha un relleu generacional
 • Transversalitat
 • Convergència de l'electrònica i la mecànica
 • Increment dels automatismes
 • Noves normatives i regulacions europees
 • Combinació de la flexibilització i eficiència
 • Gestió sèries i temps de resposta ràpida

 • Incorporació de sistemes integrats

Formació

Ocupacions

Perfils professionals

Des de la Fundació BCN Formació Professional s'han detectat diferents perfils demandats relacionats amb el sector.

Professionals amb coneixements de CNC (Sistemes de Control Numèric) són cada cop més necessàries, així com experts en coneixements dels procediments industrials i el seu corresponent manteniment

Persones amb coneixement de fabricació additiva (impressió 3D) i simulació de peces industrials també són molt necessàries en la indústria

Tenir habilitats de venda i atenció al client també es requereixen en el sector industrial. El món global fa que professionals que tradicionalment s'han mantingut a la fàbrica surtin a cercar nous mercats internacionals

Especialistes de maquinària industrial


Disseny 3D


Mecatrònica en comunicació industrial


Perfils professionals

Des de la Fundació BCN Formació Professional s'han detectat diferents perfils demandats relacionats amb el sector.

Soldadors, torners, fresadors... Són ocupacions que continuen requerint les empreses i que actualment no hi ha relleu per part del jovent

Disseny d'automatismes per a l'atenció a les persones


Oficis tradicionals

La societat cada cop més està incorporant els robots per a l'atenció a les persones. El Japó és l'avantguarda de la tecnologia que properament s'implementarà aquí. Calen persones que dissenyin i creein autòmats que donin resposta a les necessitats dels canvis demogràfics que vindran, com per exemple: l'envelliment.

Formació Professional relacionada

FP inicial

Actualment s’oferten un total de 35 especialitats formatives en l’àmbit de fabricació mecànica, entre les quals es troben:

• Managers d'automoció 4.0: estratègia i coneixement de la transformació digital
• Disseny en la indústria naval
• Fabricació d'elements aeroespacials amb materials compostos

FP per l'ocupació

L'FP està integrada per la inicial, on hi trobem els cicles formatius de grau mitjà i superior, i per a l'ocupació, aquesta adreçada a persones ocupades i aturades.

Família professional: Fabricació Mecànica

FP inserció: 79%

Què creus de ...

INFO

INFO

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Instal·lació i manteniment

Aquest sector està en emergència arrel de la implantació del nou model econòmic, on la reutilització dels productes i l'allargament de la seva vida pren força davant el qüestionament de l'obsolescència programa està entredita

El sector

 • Sector tradicional en reformulació i emergència
 • Sector que està incorporant tot el camp elèctric i tecnològic
 • Sector transversal
 • Manca de vocacions
 • La construcció és un subsector important d'ocupació
 • Implementació de sistemes intel·ligents
 • L'electromècanica és un sector clau per al desenvolupament econòmic

 • L'electromecànica industrial també té un paper clau

Formació

Ocupacions

Perfils professionals

Des de la Fundació BCN Formació Professional s'han detectat diferents perfils demandats relacionats amb el sector.

La implantació de la indústria 4.0 fa que cada cop es requereixin persones especialistes en coneixements de manteniments d'automatismes industrials

El perfil tradicional de l'instal·lador i del reparador haurà d'incorporar coneixements digitals i nocions bàsiques de programació

Les tasques d'electromecànica tradicionals requeriran de la integració de sensòrica i d'Internet de les coses.

Tècnics reparados de maquinària industrial

Instal·lador i reparador amb TIC

Especialistes en IoT i sensòrica

Formació Professional relacionada

FP inicial

Actualment s’oferten un total de 22 especialitats formatives en l’àmbit d’instal·lació i manteniment entre les quals es troben:

• Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques
• Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport
• Gestió i supervisió del muntatge i el manteniment de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i contra el foc

FP per l'ocupació

L'FP està integrada per la inicial, on hi trobem els cicles formatius de grau mitjà i superior, i per a l'ocupació, aquesta adreçada a persones ocupades i aturades.

Família professional: Instal·lació i manteniment

FP Inerció del 76,2%

Què creus de ...

INFO

INFO

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Química

A l'AMB existeixen dos pols territorials: el Barcelonès i el Vallès Oriental. El sector és diversificat: la química és present conínuament en el nostre entorn.

El sector

 • Envelliment: hi ha un relleu generacional
 • Transversalitat
 • Internacionalització: increment en 30% exportacions
 • En expansió: el sector està en creixement
 • Innovacions: l'avanç de les tecnologies i dels procediments fa el sector més eficient
 • Recerca: cerca de productes que respectin el medi ambient i reutilitzables

 • Noves normatives i regulacions europees
 • Sostenibilitat: increment dels biocombustibles
 • Recolzament i aposta de les entitats europees

Formació

Ocupacions

Perfils professionals

Des de la Fundació BCN Formació Professional s'han detectat diferents perfils demandat relacionats amb el sector.

Es tracta de perfils administratius capaços de gestionar i implementar diverses normatives ISO (de medi ambient, qualitat, seguretat...) com la 9000, 14000, 18000 i RSC (SA-8000) que permeten l'accés a projectes empresarials de caire internacional. La formació requerida tant pot ser de química com d'administració.

Control d'estocs, sales de control, gestió de dades massives, funcionament de maquinària i implementació de la indústria 4.0 generen la demanda de perfils híbrids relacionats amb la química i la informàtica.

Familiaritzats amb les característiques dels productes, el seu etiquetatge, embalatge, manipulació, PRL, emmagatzematge i la maquinària associada al transport de productes i mercaderies de la indústria química. En síntesis, es requereix d'una persona experta en el control de l'emmagatzematge químic

Administració tècnica

Informàtica adaptada

Logística especialitzada

Química. Perfils demandats

Persona experta en els riscos laborals propis del sector. Aquests són elevats, alhora complexos i específics per a cada empresa, especificitat de producte i processos desenvolupats en cada planta química.

El sector es troba fortament internacionalitzat i això fa que es requereixi de persones tècniques en comerç exterior. Aquests han de disposar de coneixements en gestió aduanera. Aquest perfil també presenta una dualitat formativa: química i comerç i màrqueting.

Qualsevol persona amb formació relacionada el manteniment electromecànic. S'adapta a les funcions de manteniment d'una planta química de producció. Es requereixen persones que supervisin calderes, bombes, instrumental elèctric.

Seguretat i riscos laborals

Gestió i administració comercial

Perfil electromecànic

Des de la Fundació BCN Formació Professional s'han detectat diferents perfils demandats relacionats amb el sector.

Química. Perfils demandats

Persona experta en prendre mostres per a l'anàlisi i controls de qualitat. Molt relacionat amb formació mediambiental però amb coneixements també de química

La qualitat i els controls de qualitat són imprescindibles en una planta química. La persona amb coneixements de normatives i reglaments específics es requereix a tota les empreses: Aquesta cal que sàpiga implementar i supervisar aquests procediments de seguretat és.

Professionals de mostreig

Expert en plans de qualitat

Des de la Fundació BCN Formació Professional s'han detectat diferents perfils demandats relacionats amb el sector.

Formació Professional relacionada

L'FP està integrada per la inicial, on hi trobem els cicles formatius de grau mitjà i superior, i per a l'ocupació, aquesta adreçada a persones ocupades i aturades.

FP inicial

Actualment s’oferten un total de 29 especialitats formatives en l’àmbit de la química, entre les quals es troben:

• Elaboració de productes farmacèutics i afins
• Assaigs microbiològics i biotecnològics
• Assaigs físics i fisicoquímics

FP per l'ocupació

Família professional: Química

FP Inerció del 70,7%

Què creus de ...

INFO

INFO

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Logística

El sector ha vist incrementar la seva activitat i facturació en els darrers anys, principalment per l'augment de les exportacions catalanes i per la venda online.

El sector

 • Sector digitalitzat i augment de la connectivitat de dispositius
 • Transversal: qualsevol producte requereix de la seva distribució
 • Internacionalització
 • Presa de decisions centrada en les dades a partir de l'intel·ligència artificial
 • Inici de la impantació de la tecnologia blockchain.
 • Externalització de serveis
 • E-commerce a l'alça

 • Increment de la col·laboració dels stakeholders

Formació

Ocupacions

Perfils professionals

Des de la Fundació BCN Formació Professional s'han detectat diferents perfils demandats relacionats amb el sector.

A partir de la implantació de la gestió de les dades s'ha d'identificar la millor ruta per accedir al client i optimitzar al màxim el desplaçament per reduir costos i ser més sostenible

La gestió de les dades i de la documentació que requereix el producte també és un perfil necessari

Les persones que gestionen el magatzem requereixen de programaris específics de gestió de les mercaderies. El sector està altament tecnificat i per tant cal conèixer els programaris dels dispositius conectats per poder fer l'emmagatzematge del producte i el seu seguiment

Tècnic de preparació de rutes

Tècnic de documentació de transport

Responsable de magatzem digital

Formació Professional relacionada

FP inicial

Actualment s’oferten un total de 8 especialitats formatives en l’àmbit logístic, entre les quals es troben:

• Transformació logística en un entorn d'Indústria 4.0.
• Organització del transport i la distribució
• Gestió comercial i financera del transport per carretera

FP per l'ocupació

L'FP està integrada per la inicial, on hi trobem els cicles formatius de grau mitjà i superior, i per a l'ocupació, aquesta adreçada a persones ocupades i aturades.

Família professional: Comerç i màrqueting

FP Inerció del 68%

Què creus de ...

INFO

INFO

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Tèxtil

Catalunya té una llarga i capdavantera tradició en el camp tèxtil

El sector

 • Sector emergent i en reformulació
 • S'estan generant nous mercats amb caràcter transversal
 • Incorporació de la tecnologia al tèxtil
 • Internacionalització: Barcelona és un pol de la moda
 • Nous materials i noves tècniques de teixit i d'impressió: teixits intel·ligents
 • En expansió: el sector està en creixement
 • Gadgets i wearable

 • Una aposta de Catalunya: agents connectats per ser més competitius
 • Teixits amb funció social: utilitat en camps com la salut i l'esport.

Formació

Ocupacions

N/D

Perfils professionals

Des de la Fundació BCN Formació Professional s'han detectat diferents perfils demandats relacionats amb el sector.

Persones que sàpiguen moldejar i treballar textures diferents, ja siguin de nova creació o de més úsos, també són un repte pel sector

Familiaritzats amb les característiques dels productes, el seu etiquetatge, embalatge, manipulació, PRL, emmagatzematge i la maquinària associada al transport de productes i mercaderies de la indústria tèxtil. En síntesi, es requereix d'una persona experta en el control de l'emmagatzematge tèxtil

Electrònica adaptada al tèxtil

Tècnics en fabricació de teixits intel·ligents

Saber implementar l'electrònica en els materials és clau per treballar amb el camp dels teixits intel·ligents. Cada cop més existeixen gadgets i wearables i el seu ús s'està extenent notablement. La figura de l'expert que permet la hibridació entre l'electrònica i els teixits és força demandada

Especialistes en nous materials i teixits

Perfils professionals

Des de la Fundació BCN Formació Professional s'han detectat diferents perfils demandats relacionats amb el sector.

Alguns empresaris del sector esmenten que no caldrà imprimir un texit per saber si funcionarà o no. La simulació permet projectar sobre els materials amb bons resultats, o bé simplement en simulació en pantalla. Desenvolupar-se amb el camp de la simulació tèxtil és una bona opció laboral

Conèixer els teixits i al mateix temps la tècnica de la impressió additiva sembla que és un perfil que es comença a requerir. Estan sorgint nous materials tèxtils que caldrà saber treballar

Optimitzar i repensar els usos dels teixits ja utilitzats és un altre perfil professional emergent que tot just s'està configurant

Especialistes en simulació de teixits

Especialistes en impressió de nous materials

Tècnics especialistes en teixits sostenibles i reutilitzats

Formació Professional relacionada

FP inicial

Actualment s’oferten un total de 34 especialitats formatives en l’àmbit tèxtil, entre les quals es troben:

• Gestió de la producció i qualitat de filatura, teles no teixides i teixidura de calada
• Patronatge de calçat i marroquineria
• Assistència tècnica en la logística dels processos d'externalització de la producció tèxtil, pell i confecció

FP per l'ocupació

L'FP està integrada per la inicial, on hi trobem els cicles formatius de grau mitjà i superior, i per a l'ocupació, aquesta adreçada a persones ocupades i aturades.

Família professional: Tèxtil, confecció i pell

N/D

Què creus de ...

INFO

INFO

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Competències del s.XXI

Les competències transerversals són les que acaben decidint si t'agafen o no en una vacant laboral.

Competències transversals

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Recursos

Aquí trobaràs webs que et poden ser d'interès

01

Departament d'educació. Oferta educativa de Catalunya

02

Fundació BCN Formació Professional. Guia de l'FP a l'AMB

03

Consorci per a la formació contínua. Oferta formativa adreçada a persones que estan treballant

04

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Oferta formativa adreçada a persones aturades

05

Barcelona Activa. Coneix els sectors econòmics amb futur

06

Lanbide. Todo sobre tu profesión


Moltes gràcies

www.fundaciobcnfp.cat

BLOG