Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

,Com t'alimentes?,AINHOA CANSECO I LAURA CORBALÂN,LA PATATA TRANSGÊNICA,01,Els aliments trangènics són productes que han estat creats artificialment, manipulant els seus gens perquè tinguinunes característiques i unes qualitats concretes.,02,Les patates ecològiques son aquelles conreades sense herbicides, pesticides, ni cap producte químic, només s'utilitzen adobs orgànics i minerals naturals.,LA PATATA CONVENCIONAL,Les patates convencionals són conreades de forma anual i són de la família dels tubercles. Ësun aliment que requereix humitat abundant i el qual se li afegeixen herbicides i pestidices per evitar les plagues i obtenir una major producció.,03,1,2,3,→El seu preu és més econòmic que el de les altres dues patates.→Són més resistents a les plagues i per tant, la producció és major.,,→Pot produÏr toxicitat, pot produÏr al·lèrgies i resistència a alguns antibiòtics.→Risc pel medi ambient i augment de químics a l'agricultura.,LA PATATA ECOLÔGICA