Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв продовжує інформаційний проект «12+ книг 2019року». Мета проекту – знайомство користувачів з новинками наукових, навчальних, методичних, художніх, довідкових видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками університету. Всі видання експонуються у виставковій залі бібліотеки. Підготувала Олена Скаченко, завідувач сектором методичної роботи. Бібліографічний редактор Олена Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар. Технічна підтримка Євгена Дорошенка.

Новальська Т. В. Видатний український бібліотекознавець Олексій Степанович Сокальський: монографія / Т. В. Новальська, І. В. Черняк ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2019. – 192 с.Монографію присвячено видатному українському бібліотекознавцю Олексію Степановичу Сокальському. Розкрито життєвий та творчий шлях вченого, його професійне зростання, як педагога, організатора освіти в галузі культури і мистецтва. Висвітлено вагомий внесок у заснування Київського державного інституту культури (нині Київський національний університет культури і мистецтв) та багатоаспектну організаційну діяльність на посаді ректора і завідувача кафедри бібліотекознавства. Розкрито роль О.С.Сокальського, як фундатора київської науково-освітньої бібліотечної школи, представники якої – видатні науковці та практики інформаційно-бібліотечної сфери – успішно продовжують традиції вченого.Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, викладачам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться історією вітчизняної бібліотечної справи та української культури і освіти.Переглянути зміст

Кириленко К. Релігієзнавство :навч. посіб. / Катерина Кириленко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2018. – 288 с.В навчальному посібнику розкривається проблематика релігієзнавства в культурологічному контексті. Висвітлення положень релігій світу супроводжується наведенням цитат з їх священних текстів, використанням творів художньої літератури, залученням навчальної та наукової літератури. В посібнику проаналізовані останні статистичні дані вітчизняних та зарубіжних джерел. Книга містить додатки, у яких ключові теми структуровані та візуалізовані.Посібник є частиною навчально-методичного комплексу, до якого також входять електронний аналог поліграфічної версії посібника, який є авторським, та електронний варіант курсу лекцій; посібник повною мірою розкривається із залученням цих матеріалів. Разом з тим посібник може бути використаний в навчальному процесі самостійно.Видання адресується студентам закладів вищої освіти, які вивчають курс «Релігієзнавство» як самостійну дисципліну та знайомляться з його проблематикою під час вивчання інших гуманітарних дисциплін. Посібник стане у нагоді всім, хто цікавиться особливостями релігійного життя України та світу; кого релігія цікавить і як світогляд, і як явище світової культури, і як фактор крос-культурних комунікацій.Переглянути зміст

Майборода Н. Каскадерське мистецтво: монографія / Назар Майборода ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. – 161 с. : іл.У монографії досліджено специфіку виникнення, формування й становлення професії каскадер і постановник трюків у західному, радянському та вітчизняному кінематографі. Розглянуто процес еволюціонування трюків та особливості техніки їх виконання, відповідно до популяризації нових жанрів кіномистецтва.Для фахівців історії та теорії кіно-, телемистецтва, мистецтвознавства та культурології; а також для всіх, хто цікавиться історією світового та українського кінематографу.Переглянути зміст

Білецька О. О. InternationalRelationsandDiplomacyThesaurusandGlossary= Тлумачний та англо-український словник лексики міжнародної та дипломатичної сфери діяльності/ Оксана Олександрівна Білецька ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 169 с.International Relations and Diplomacy Thesaurus and Glossary = Тлумачний та англо-український словник репрезентує в поняттях і термінах ключову лексику лексики міжнародної та дипломатичної сфери діяльності.Словник-довідник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини», «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародне право» та широкого кола осіб, які зацікавлені в цій сфері діяльності.Переглянути зміст