Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KOLIKO ZNAŠ O PRIDJEVIMA?

Kreni!

Koje vrste pridjeva poznaješ?

opisni, posvojni i zbirni

1. pitanje

Koliko znaš o pridjevima?

opisni, gradivni i posvojni

opisni, gradivni i vremenski

opisni, posvojni i zbirni

1. pitanje

TOČAN ODGOVOR:

opisni, gradivni i posvojni

Koje vrste pridjeva poznaješ?

opisni, gradivni i vremenski

Kojoj vrsti pridjeva pripada pridjev u sljedećoj rečenici: Pročitao je zanimljivu knjigu.

opisni pridjev

2. pitanje

posvojni pridjev

gradivni pridjev

TOČAN ODGOVOR:

opisni pridjev

2. pitanje

posvojni pridjev

gradivni pridjev

Kojoj vrsti pridjeva pripada pridjev u sljedećoj rečenici: Pročitao je zanimljivu knjigu.

Koje se dvije vrste pridjeva nalaze u rečenici: U Ivanovom ruksaku nalazile su se mamine zlatne naušnice.

gradivni i opisni

3. pitanje

opisni i posvojni

posvojni i gradivni

gradivni i opisni

3. pitanje

opisni i posvojni

TOČAN ODGOVOR:

posvojni i gradivni

Koje se dvije vrste pridjeva nalaze u rečenici: U Ivanovom ruksaku nalazile su se mamine zlatne naušnice.

Pridjevi mogu imati određeni i neodređeni oblik. Koje pitanje postavljamo kod neodređenog, a koje kod određenog oblika?

određeni: Koji?

neodređeni: Čiji?

4. pitanje

određeni: Koji?

neodređeni: Kakav?

određeni: Kakav?

neodređeni: Koji?

4. pitanje

TOČAN ODGOVOR:

određeni: Koji?
neodređeni: Kakav?

Pridjevi mogu imati određeni i neodređeni oblik. Koje pitanje postavljamo kod neodređenog, a koje kod određenog oblika?

određeni: Koji?

neodređeni: Čiji?

određeni: Kakav?

neodređeni: Koji?

Dopuni: Pridjevi su ___________riječi kojima izričemo ____________, svojstva, građu i _______________.

promjenjive, bića, pojave

5. pitanje

nepromjenjive, osobine, pripadnost

promjenjive, osobine, pripadnost

5. pitanje

TOČAN ODGOVOR:

promjenjive, osobine, pripadnost

Dopuni: Pridjevi su ___________riječi kojima izričemo ____________, svojstva, građu i _______________.

promjenjive, bića, pojave

nepromjenjive, osobine, pripadnost

U kojem se obliku nalaze pridjevi u sljedećoj rečenici: Djevojčica je bila lijepa, pametna i zgodna.

opisnom

6. pitanje

neodređenom

određenom

opisnom

6. pitanje

TOČAN ODGOVOR:

neodređenom

određenom

U kojem se obliku nalaze pridjevi u sljedećoj rečenici: Djevojčica je bila lijepa, pametna i zgodna.

Koja su gramatička obilježja pridjeva?

neodređeni oblik, određeni oblik i padež

7. pitanje

rod, broj i padež

rod, broj i vrijeme

7. pitanje

TOČAN ODGOVOR:

rod, broj i padež

Koja su gramatička obilježja pridjeva?

neodređeni oblik, određeni oblik i padež

rod, broj i vrijeme

Primijeni pravilo o pisanju pridjeva na -ov, -ev i -in: IVANOV MOTOR I GORANOV BICIKL

ivanov motor i goranov bicikl

8. pitanje

Ivanov motor i Goranov bicikl

TOČAN ODGOVOR:

Ivanov motor i Goranov bicikl

8. pitanje

ivanov motor i goranov bicikl

Primijeni pravilo o pisanju pridjeva na -ov, -ev i -in: IVANOV MOTOR I GORANOV BICIKL

Primijeni pravilo o pisanju pridjeva na -ski, -ški, -čki, -ćki: OSJEČKA LJEPOTICA, PAŠKI SIR, VUKOVARSKI JUNACI, GOSPIĆKE ŠKOLE

Osječka, Paški, Vukovarski, Gospićke

9. pitanje

osječka, paški, vukovarski, gospićke

TOČAN ODGOVOR:

osječka, paški, vukovarski, gospićke

9. pitanje

Osječka, Paški, Vukovarski, Gospićke

Primijeni pravilo o pisanju pridjeva na -ski, -ški, -čki, -ćki: OSJEČKA LJEPOTICA, PAŠKI SIR, VUKOVARSKI JUNACI, GOSPIĆKE ŠKOLE

Što je pravilno?

Kuća od susjeda puna je mačaka.

10. pitanje

Susjedova kuća puna je mačaka.

TOČAN ODGOVOR:

Susjedova kuća puna je mačaka.

10. pitanje

Kuća od susjeda puna je mačaka.

Što je pravilno?