Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

FRENCH: LE FUTUR

Presentation

3 TIPS FOR AN INTERACTIVE PRESENTATION

Presentation

Transcript

Treball a realitzar,Entrega,Com, quan, a qui,2,1,per primera vegada al nostre centre,es convocaemocioMATES(concurs de poesia matemàtica),Projecte,El jurat estarà compost pels següents membres dels Departament de Llengües i Departament de Ciéncies.El jurat valorarà el correcte ús del llenguatge matemàtic, la complexitat literària del poema, l'originalitat…El jurat i l´organització del concurs podran decidir desqualificar a qualsevol poema que no s´ajuste a les condicions del concurs. En cas d´empat, pendran una decisió.,ANOTACIÓ: La presentació al concurs suposa l´aceptació de totes les condicions reflectides en aquest document, així com l´autorització a la Direcció del Centre per a difondre els poemes, les dades personals (nom complet i cognoms, curs…) i la imatge a la pàgina web i les xarxes socials del Centre.,S´atorgarà un premi per cada nivell d´E.S.OL´autor o autora de l´obra rebrà un cupó de 30€ per tal de gastar a la botiga d´esports DAITO (C/ Burriana, 50, 46005 València) i un llibre gràcies al Departament de Llengües.El segon premiat rebrà un diploma que reconega la seua participació i qualitat de la seua obra.,5,Premis,i reconeixements,Si tens ànima de poetessa o poeta, i matemàtiques en el cap; o bé portes les matemàtiques en el cor i t'agrada la poesia; o simplement busques una excusa per a posar-te a escriure... Este és el teu concurs.,El traball es presentarà en format paper a Teresa López, Beatriz Monferrer o Enrique Cama. S'ha d'entregar en sobre tancat. Dins del mateix sobre s'inclourá les següents dades:Poema, sense dades personals.Un altre sobre tancat (dins de l'anterior), amb nom, cognoms, curs i grup.La dada màxima d'entrega serà divendres, 29 de març de 2019. Abans de les 13:05h.,Treball a realitzar,La decisión del jurat i l´entrega de premis es realitzarà en un acte públic al Saló d´Actes del Centre. Aquest acte tindrà lloc dimarts dia 9 d´abril de 2019 a les 17:15h.,1.Projecte,1ª edicióemocioMATES E.S.O.,emocio MATES.,Comença ja a crear!,La decisió del jurat,Es donarà difusió de la decisió mitjançant la pàgina web del centre i les seues xarxes socials.,concurs de poesia matemàtica,Departaments de Llengües i Ciències,1ª edició,,no?,Premiats i difusió,4,3,Jurat,L´alumnat haurà de crear una producció literària original amb les següents condicions:Individual. Només un poema per persona.Treball. L´alumnat haurà de crear un poema utilitzant el lèxic relacionat amb l´assignatura de matemàtiques. Ha de ser original i inèdit.Duració. Una pàgina. Font “Century Gothic”, grandària 11.Idioma: castellà o valencià.Suport. El treball haurà de presentar-se en paper amb una grandària A4. Publicitat. Amb la presentación del treball, els participants autoritzen a l´organització del concurs a la utilització dels poemes com consideren oportú.Drets d´autor o autora. Amb la presentació al concurs es cedixen tots el drets d´autora o autor al col.legi Santo Tomás de Villanueva de València; de tal manera que es podría realizar la difusió dels textos als mitjans que es consideren oportuns.