Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

Transcript

рече, издума,2. На кой ред думите са синоними на думата "каза"?,мисли, слуша,разказва, съчинява,тревожа се, радвам се, умувам,Избирай верните отговори, за да спечелиш състезанието по плуване.,Тест по Български език 4 кл.,тревога, радост, ум,1. На кой ред всички думи са съществителни имена?,тревожен, радостен, умен,Колко хубаво е с Дядо Коледа!,Start,3. На кой ред думите са антоними?,Ти видя ли Дядо Коледа?,6. Кое изречение е съобщително?,Дядо Коледа носи много радост.,яке,дебел, висок,черен, тъмен,силен, слаб,скачам,щурец,8. В коя дума броят на звуковете е равен на броя на буквите?,тяло,4. Коя от думите е многозначна?,ще скоча,скочих,9. Кой глагол е в бъдеще време?,Петър чете а Марко пише.,Игра отново?,ученик,храст,Дядо Йордан донесе подаръци на Ани и Ели.,щипка,Петър е малък, но умее да чете.,Петър е ученик и редовно посещава училище.,7. Кое изречение НЕ е записано вярно?,Поздравления!,Мама има златни ръце.,10. В кое изречение "Ани" и "Ели" са подлог?,Ани и Ели отидоха в планината.,Учителката изпита Ани и Ели.,Гошо подари златен пръстен.,5. В кое изречение е употребена дума с преносно значение?,В музея се съхраняват златни съкровища.