Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

Transcript

Тест по Български език,8. На кой ред има НЕПРАВИЛНО написана дума?,2. На кой ред НЯМА правописна грешка?,Люси намери и обу само левия си пантов.,В шкафа намерих джобно ношче.,Леля ми подари корабче за рождения ден.,слаб, град, кораб,1. На кой ред във всички думи звучните съгласни се обеззвучават?,знаме, ягода, барт,знак, самолет, шоколад,кисел, сладък, горчив,7. На кой ред думите са сродни?,дете, бебе, ученик,плод, плодов, плодородие,Старт,Орелът е хищна птица.,Виктор е голям пакосник.,Нощното небе е обсипано със звезди.,особенна,каменни,утрино,10. На кой ред прилагателното е написано правилно?,круши, жълтеят, дърво,момък, чадър, красота,ботуш, щурец, слънчев,4. На кой ред всички думи са съществителни имена?,китно селце,9. В кое словосъчетание съществителното и прилагателното име НЕ са съгласувани?,жълти панталон,пъстър папагал,6. На кой ред са написани само едносрични думи?,БРАВО!ТИ СПЕЧЕЛИ!,глас, шум, склон,орел, рано, елен,петел, къща, дърво,сгушен, плетка, сбор,3. На кой ред думите са написани НЕПРАВИЛНО?,Игра отново?,совалка, здраве, коситба,зграда, глатка, свадба,хубав, силен, бъбрива,работлив, снима, мечта,горещ, злато, сплотен,5. На кой ред всички думи са прилагателни имена?,Избери верния отговор и спечели състезанието по плуване