Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ASTL

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

Transcript

Datos sobre a obra,O creacionismo inscríbese no conxunto demovementos vangardistas que nacen a principios do século XX como resposta aaqueles que cuestionaban o sistema capitalista e os valores herdados do século XIX,O Creacionismo,Estilo,Textos,"De catro a catro",Introdución,Que é?,2,Manoel Antonio," E cazarémo-la velasobre o torso rebelde das tormentaspra trincar a escota dunha ilusión.",Técnica creacionista,Ausencia de ritmo, signos de puntuación e disposición gráfica,Achégase á tradición poética,Temas xerais,1,Léxico extrapoético, mariñeiro e técnico,Características,Único libro publicado en vida por Manuel Antonio (editorial Nós, 1928),considerado o poemario capital da vangarda galega.Isto é debido á renovación poética e aasimilación das correntes vangardistas que supuxo no intre da súa publicación.,Características,Xustaposición de imaxes,3,4,O tema principal do poema é a viaxe que leva a cabo Manoel Antonio por mar, onde o autor o percibe único, creando unhalinguaxe e unha realidade propia que se convirte nunha metáforacontinuada.Reflicte un mar abstracto e eterno que simboliza a creación persoal.,Intencións,Adeus,VS,Antre a calima traspondo o meu ollar esquivou-se o velamio Deixou-nos a badíachea d'a súa ausenzae a mañán sin perspeitiva Agora en terra arredado de min-mesmopor un oucéano de singladuras o vento d'a Ríavai virando a folla de cada emoción - O Sol indiferente Sirena augardentosa d'os vapores Un retrayo de fumen-o rompeolas d'a paisaxe Os engranaxes d'a gruaesmoen a mañán morna - Debaixo d'os meus pasosxurde o ronsel d'a Vila natal Ela c'os brazos cheos de sonoteima salvar-me d'un naufraxo antigo E os meus ouvidos incautosqueren dormir n-o colod'as cantigas vellas Eu cacheaba todol-os segredosd'as miñas mans valdeiras por que algo foi que se me perdeu n-o Mar ... alguén que chora dentro de minpor aquel outro euque se vai n-o veleiro pra sempre coma un mortoc'o peso eterno de todol-os adeuses.,5,Tema principal,ENCHERÉMO-LAS velasca luz náufraga da madrugada...Pendurando en dous puntos cardinaesa randeeira esguíado pailebote branco....................Cas súas mans loiras....................acenan mil adeuses as estrelas...Inventaremos frustradas descobertas...a barlovento dos horizontes...pra acelerar os abolidos corazónsdos nosos veleiros defraudados...Halaremos polo chicotedun meridián innumerado...Na illa anónimade cada singladuraesculcaremos o remorso da cidade.........Ela noitámbula desfollará.........como unha margarida prostibularia.........a Rosa dos Ventos do noso corazón...Encadearemos adeuses de escumapra tódalas praias perdidas...Xuntaremos cadernos en brancoda novela errante do vento...Pescaremos na rede dos atlasronseles de Simbad...E cazarémo-la velasobre o torso rebelde das tormentaspra trincar a escota dunha ilusión.,Simbolismos,Ao reverso da noite," Loceiros degoladosdesangran-se de ouro n-o Mar De par de nós a Luafai ronseles infecundos Mentres sonea a maretavai folleando n-o libro d'as velas Irredentos velamios eshaustos resiñados a pendurar d'a cruz Estrelas inconscentesmecanizan o ouseso tic-tac A auga toda d'os oucéanosensumeu-se n-unha bágoa E o pano branco d'o novo díaenxugará os ollos d'o ceo",SÓS,A pescuda existencial e o ton de melancolía tradúcensena particular simboloxía empregada no libro, en particular nos ronseis que vaideixando o barco ao seu paso.,A trama,"Fomos ficando sóso Mar o barco e mais nós Roubánronnos o Sol O paquebote esmaltadoque cosía con liñas de fumeáxiles cadros sen marco Roubáronnos o vento Aquel veleiro que se evadeupola corda floxa do horizonte Este océano desatracou das costas e os ventos da Rosetaourentaronse ao esquenzo As nosas soedadesveñen de tan lonxecomo as horas do reloxe Pero tamén sabemos a maniobrados navíos que fondeana sotavento dunha singladura No cuadrante estantío das estrelasficou parada esta hora: O cadáver do Marfixo do barco un cadaleito. Fume de pipa Saudade Noite Silenzo Frío E ficamos nós sós sen o Mar e sen o barco nós.",A importancia do transcorrer do tempo queda reflectidona teimosa alusión a reloxos, agullas dos minutos, actos de cronometar, almanaques,diarios, horas, etc.,Amósanos unha viaxe polo mar.Esa viaxe supón o abandono do mundo coñecido, familiar e protectorA viaxe ou travesía polo mar vai representar para o actor-suxeito unha serie deexperiencias, de descubertas positivas e negativas, que dan nun mundo “novo”,descoñecido, aínda que co tempo vai abrindo os seus segredos.,Recursos formais,6,Recursos formais,7,O barco é o home, o eu do poeta, que identifica o actor-suxeito co barco. O eu (barco) pode deixar paso ao nós(tripulación), xurdindo así a pluralidade do eu lírico moderno.(O autor tamén ten en conta a noite e o mundo astral),Léxico mariñeiro e de telecomunicaciónsTempos verbais en futuroFórmulas reiterativasCaracterísticas vangardistas,15. Descoberta16. Lecer17. SÓS18. Ao reverso da noite19. Adeus,8. Recalada9. Navy bar10.Balada do pailebote branco11.O cartafol do vento12.Lied ohne Wörte13.A estrela descoñecida14.Calma de 6 a 8,1.Intencións2.A fragata vella3.Travesía4.Os cóbados no varandal5.Sos6....Ao afogado7.Garda de 12 a 4,A obra foi unha das primeiras en reeditarse no exilio bonaerense en 1940 dentroda colección Dorna da editora Emecé, con tradución de Rafael Dieste e debuxos deColmeiro.En 1972 Domingo García-Sabell, quen atendera a nai do poeta no seu leitode morte e da que obtivo documentos orixinais do poeta, encargouse dunha novaedición das Obras Completas de Manuel Antonio.,Temos un estrangulado diagramarepasado por tódolos novelos do horizonteque viraron a proa e a Rosa dos Ventos,Outros datos,Iris Reinosa PatiñoTeresa.C.Bernárdez López