Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Un breve percorrido polo século XX

A principios de século...

A Emigración

Galicia, coma o resto doutras rexións, entrou nunha crise que forzou a moita xente a emigrar, sobre todo a paises de Sudamérica.

Renacer do galeguismo

A xeración NÓS

Autores e intelectuais coma Castelao, Risco ou Otero Pedrayo, formaron parte da coñecida xeración Nós. Dende as primeiras décadas do século XX, o galeguismo foise afianzando, e a aposta polo galego e a súa lingua era constante.

Etapa difícil para a lingua galega

A Guerra Civil e a Ditadura

A Guerra Civil, estallou no 1.936, e durou ata o 1.939. O Xeneral Franco declarou unha Ditadura que mantivo a cultura galega nun segundo plano, apoiada por moitos dende o exilio. Esta etapa de réxime autorioritario extendeuse ata o ano 1.975.

A Autonomía de Galicia

A Democracia e o Estatuto

Coa chegada da Democracia, Galicia constituiuse nunha Comunidade Autónoma de pleno dereito, unha vez aprobado o seu Estatuto en 1.981.

A finais de século

A diversidade cultural galega

A finais de século, especialmente na dáecada dos 90, a cultura galega recibiu un gran impulso internacional gracias, entre outros acontecementos, ao Xacobeo.