Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

Transcript

APLICACIONS TAC:,Tardes de dilluns, dimarts i dimecres de 15 a 16:30 hores.Pel curs 2018-19 està prevista la següent temporització:Grup 1: Del 24/09/18 al 30/10/18 (17 sessions).Grup 2: Del 05/11/18 al 05/12/18 (15 sessions).Grup 3: Del 14/01/19 al 20/02/19 (17 sessions).Grup 4: Del 25/02/19 al 03/04/19 (17 sessions).Grup 5: Del 29/04/19 al 28/05/19 (15 sessions).,EINES TAC,ClassroomWixPadletFormularis de GoogleGeneradors Codis Qr,Map HubGenial.lyRoundMeCoSpaces Edu,Atenció a la diversitat (DUA),Tecnologies immersives: Realitat virtual i augmentada,"Dissenyem Espais Virtuals" és un espai d'aprenentatge de les noves tecnologies que es realitza el curs 2018-2019a l'escola La Vila de Palamós.,4.-VISUALITZEM ELS MONUMENTS EN 3D AMB ROUNDME,ACTIVITATS:,Dissenyem Espais Virtuals,Curs 2018-2019,DISSENYEM ESPAIS VIRTUALS,Coneixement del medi social (geografia),Aprenentatge basat en jocs,Creació de continguts,Treball multigrau( 4t, 5è i 6è),Eines TAC,EINES TAC,MAQUINARI:,10 Chromebooks1 Cardboard1 Smartphone,OBJECTIU GENERAL:,Promoure la creativitat, amb l'ajuda de diverses eines TAC, vinculant l'espai geogràfic amb el virtual, tot introduint l'alumnat en les tecnologies immersives.,3.- COMPARTIM LES IMATGES EN UN MAPA INTERACTIU.,2.- CREEM IMATGES INTERACTIVES AMB GENIAL.LY,6.- COMPARTIM ELS NOSTRES ESPAIS VIRTUALS,SEQÜÈNCIA D'ACTIVITATS:,5.- DISSENYEM ESPAIS 3D AMB COSPACES EDU,1.- JOC: TROBEM ELS MONUMENTS,TEMPORITZACIÓ:,1.- JOC: TROBEM ELS MONUMENTS,Original joc de pistes a través del qual els alumnes cerquen per Internet el nom de 5 monuments de la geografia mundial.Posteriorment comproven les solucions resolent una sopa de lletres interactiva.,Creació d'una imatge interactiva del monument triat per cada grup amb el programa genial.ly.Aquesta imatge es penja en un padlet, s'exposa oralment a la classe i es coavalua a través d'un formulari.,2.- CREEM IMATGES INTERACTIVES,A través d’un mapa interactiu generat amb l'aplicació en línia Map Hub s'obté un repositori de les imatges interactives creades per cada grup d’alumnes.,3.- COMPARTIM LES IMATGES INTERACTIVES,L'aplicació RoundMe permet crear rutes virtuals per poder veure i gaudir dels monuments com si els tinguessim a davant.En aquesta activitat es visualitzen amb les ulleres 3D els 5 monuments treballats.,4.- VISUALITZEM ELS MONUMENTS EN 3D,Es proposa una activitat oberta i creativa en que els alumnes dissenyaran el seu propi espai virtual.Es treballarà en petit grup amb el programa CoSpaces Edu, introduint progressivament contiguts sobre realitat virtual.,5.- DISSENYEM ESPAIS 3D AMB COSPACES EDU,6.- COMPARTIM ELS NOSTRES ESPAIS VIRTUALS,Després d’algunes sessions treballant en l’espai virtual arriba el moment de posar en comú la feina feta.En aquesta activitat cada grup presenta els seus escenaris i després es visualitzen amb les ulleres virtuals.,A continuació es pot visualitzar un vídeo explicatiu de l’experiència.,VÍDEO RESUM DE L’EXPERIÈNCIA:,AVALUACIÓ:,S'utilitzen diferents instruments d'avaluació:Observació directaque pemetrà valorar l'evolució dels alumnes.Formularis de googleper tal de coavaluar i autoavaluar.Presentació imatge interactiva (exposició oral, presentació del treball i domini del contingut del tema).Presentació espai virtual (exposició oral, creativitat, originalitat i imaginació).,Disseny Universal d'Aprenentatge (DUA),Inclusió Digital,ATENCIÓA LA DIVERSITAT,Experiència educativa inclusiva:,Agrupament multigrau(4t, 5è i 6è),Ràtio 15 alumnes,- Participen tots els alumnes.- És significativa.- Fomenta la col·laboració.- Promou l'autonomia de l'alumnat.- Activitats obertes i flexibles.- Incorpora la tecnologia com a part del procés d'aprenentatge.- Producte final obert.- Activitats d'avaluació de tipologia diversa.,Són obertes i flexibles.Es poden distingir dos blocs diferencials que potencien i afavoreixen: 1.- MONUMENTS DEL MÓN: - Aprenentatge col·laboratiu a través del joc. - Creacció de continguts interactius. - Introducció a la realitat virtual. 2.- DISSENYEM ESPAIS EN 3D: - Creativitat i imaginació. - Treball col·laboratiu. - Adquisició de coneixements sobre la realitat virtual.,Cliqueu aquí,Cliqueu aquí,https://mercevila.wixsite.com/espai