Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Conversa de després de les vacances d'estiu.,GRUP1rC de primària19 infants,COMPETÈNCIES,,LES MEDUSES,ANIMALS PERILLOSOS?,Fuentes,PROFESSORAT,CONTEXT,TEMPORALITZACIÓ,LES MEDUSES,ANIMALS PERILLOSOS?,Fuentes,ÀREESNaturals SocialsMatemàtiques Llengües ,TutoraMestra de suport,2 sessions a la setmana d'1h 30m,,Fuentes,MOLTES GRÀCIES!,LES MEDUSES,ANIMALS PERLLOSOS?,ACTIVITATS,,Fuentes,LES MEDUSES,ANIMALS PERLLOSOS?,Feim enquestes,,Fuentes,LES MEDUSES,ANIMALS PERLLOSOS?,Tenim meduses a l'aula.,Mesuram,Conversam,,Fuentes,LES MEDUSES,ANIMALS PERLLOSOS?,Estudiam els oceans,,LES MEDUSES,ANIMALS PERLLOSOS?,Fuentes,Classificam animals,RECURSOS,¡Así comen las medusas!,Ciclo de la vida y reproducción de las medusas,¿Cómo nacen las medusas?,LES MEDUSES, ANIMALS PERILLOSOS?