Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

EUROPA,,,PROLJEĆE NARODA'',Revolucije 1848./1849.,REVOLUCIJA U BERLINUPOČETAK RADA OPĆEGNJEMAČKOG PARLAMENTA U FRANKFURTU,1830.,ožujak 1848.,1849.,veljača 1848.,REVOLUCIJA U UGARSKOJ,REVOLUCIJE U EUROPI,ožujak 1848.,SRPANJSKA REVOLUCIJA,ožujak 1848.,PROTUHABSBURŠKI USTANCI NA PODRUČJU ITALIJE,REVOLUCIJA U FRANCUSKOJ - LOUIS BONAPARTE,UGUŠENA REVOLUCIJA U PRUSKOJ, UGARSKOJ I U TALIJANSKIM ZEMLJAMA,nerodice poljoprivrednih proizvoda ,Zahtjev građanstva za reformama ,Zahtjev za ukidanjem povlastica koje je uživalo plemstvo ,UZROCI REVOLUCIJE,3,2,1,oslobođenje od vlasti stranih monarha ,Sources,CILJEVI,Ukidanje feudalizma, podjelu zemlje, liberalne slobode ,TALIJANI I NIJEMCI,TEŽNJA ZA ujedinjenjENJEM .,REVOLUCIJE,Hrvati. Poljaci, Mađari, Česi, Slovaci,,BEČKI KONGRES,STARI POREDAK,OGRANIČAVANJE SLOBODA