Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

TAJEMNICE KRÓLOWEJ MATEMATYKI

Dorota Dankowska

Index

1. DODAWANIE I ODEJMOWANIE

3. FIGURY GEOMETRYCZNE

2. MNOŻENIE I DZIELENIE

4. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁAŃ

5. WAŻENIE

6. MIERZENIE

7. POJEMNOŚĆ

8. CZAS

9. RÓŻNE ZADANIA MATEMATYCZNE

DODAWANIEI ODEJMOWANIE

Jestem królowa Matematyka.Witam Cię w moim królestwie.Chcesz poznać moje tajemnice?Odszukaj je. Powodzenia!

Dodawanie inaczej nazywamy sumą.Liczby, które dodajemy, to składniki.Zapamiętaj te nazwy.Przydadzą Ci się do rozwiązania kolejnych zadań.składnik + składnik = suma

Dodawanie jest przemienne.Możesz zamieniać liczby,a wynik się nie zmieni.Zagraj, a sam się przekonasz o tym.

Odejmowanie jest odwrotnością dodawania.np.10 - 6 = 4 4 + 6= 10

Odejmowanie to różnica liczb.Odjemna to liczba od której odejmujemy.Odjemnik to liczba którą odejmujemyZapamiętaj te nazwy.Przydadzą Ci się do rozwiązania kolejnych zadań.ODJEMNA - ODJEMNIK = RÓŻNCA

W zamku ukryte są różne zadania sprawdzająceTwoje umiejętności liczenia.Powodzenia!

Jeżeli w działaniach występuje dodawanie i odejmowanie, a nie ma nawiasu, licz w kolejności zapisu.

Zapamiętaj te pary liczb:1 i 92 i 83 i 74 i 55 i 5Ich suma wynosi 10.Ułatwi Ci to liczenie w wyższym zakresie liczbowym.

MNOŻENIE I DZIELENIE

·

·

Mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne.Poprawność wykonanego dzielenia sprawdzamy za pomocą mnożenia.15: 3= 5 bo 5·3 = 15

Mnożenie to skrócone dodawanie tych samych składników, np.2+2+2 = 3 · 2czyli 3 dwójki

Mnożenie jest przemienne.Podobnie jak dodawanie.Możesz zmieniać miejsce czynników, a iloczyn pozostanie bez zmian.3 · 5 = 5 · 3

Mnożenie to iloczyn liczb.Liczby, które mnożymy to czynniki.czynnik · czynnik = iloczyn

Dzielenie to iloraz liczb. Zapamiętaj tę nazwę.Liczby w dzieleniu też mają swoje nazwy.Dzielna, to liczba , którą dzielimy.Dzielnik to liczba przez którą dzielimy.DZIELNA : DZIELNIK = ILORAZ 30 : 3 = 10

Na proporcach umieszczone są zadania dla Ciebie.Baw się i ćwicz. Powodzenia.

FIGURY GEOMETRYCZNE

W tej komnacie poznasz tajemnice figur geometrycznych.Tajemnice skrywają kuferki.Czytaj uważnie. A potem wykonaj zadania.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁAŃ

Gdy w działaniu występuje mnożenie lub dzielenie i dodawanie lub odejmowanie,a nie ma nawiasówNAJPIERW MNÓŻ I DZIEL, POTEM DODAWAJ I ODEJMUJ.2 + 5x6 = 2 + 30 = 3224 - 56: 8 = 24 - 7 = 17

Zapamiętaj! Jeżeli w działaniu występują nawiasy,najpierw licz, co w nawiasach.2+ (18 - 5) = 2 + 13 = 18(16 - 6) x 5 = 10 x 5 = 50

WAŻENIE

BRUTTO, NETTO, TARA

OBLICZENIA PIENIĘŻNE

MIERZENIE

POJEMNOŚĆ

Miarą pojemności jest objętość. Oto przykład. Objętość wiaderka informuje,ile wody potrzeba, aby je napełnić, czyli opisuje ile wolnej przestrzeni jest w wiaderku.Jednostki pojemności:1 litr (l) = 1000 mililitrów (ml)

CZAS

KALENDARZ

JEDNOSTKI CZASUJEDNOSTKA SKRÓT WARTOŚĆ1 tysiąclecie brak 1000 lat 1 wiek 100 lat 1 dekada 10 lat 1 rok zwykły - 365 dni, co 4 lata rok przestępny - 366 dni 1 miesiąc brak 28 - 31 dni1 tydzień brak 7 dni1 doba (dzień) brak 24 h1 godzina 1 h, 1 godz. 60 min, 3600 s 1 minuta 1 min. 60 s 1 sekunda 1 s

RÓŻNE ZADANIA MATEMATYCZNE

1

1

1

PODRÓŻ DO CHATKI MIKOŁAJA

2

3

ZADANIA Z MIKOŁAJEM

2

4

5

JEDNOSTKI POMIARU

2