Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TAJEMNICE KRÓLOWEJ MATEMATYKI

Dorota Dankowska

Index

1. DODAWANIE I ODEJMOWANIE

3. FIGURY GEOMETRYCZNE

2. MNOŻENIE I DZIELENIE

4. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁAŃ

5. WAŻENIE

6. MIERZENIE

7. POJEMNOŚĆ

8. CZAS

9. RÓŻNE ZADANIA MATEMATYCZNE

DODAWANIE I ODEJMOWANIE

Jestem królowa Matematyka.

Witam Cię w moim królestwie.

Chcesz poznać moje tajemnice?

Odszukaj je. Powodzenia!


Dodawanie jest przemienne.

Możesz zamieniać liczby,

a wynik się nie zmieni.

Zagraj, a sam się przekonasz o tym.

Dodawanie inaczej nazywamy sumą.

Liczby, które dodajemy, to składniki.

Zapamiętaj te nazwy.

Przydadzą Ci się do rozwiązania kolejnych zadań.


składnik + składnik = suma

Odejmowanie jest odwrotnością dodawania.

np.

10 - 6 = 4

4 + 6= 10


Odejmowanie to różnica liczb.

Odjemna to liczba od której odejmujemy.

Odjemnik to liczba którą odejmujemy

Zapamiętaj te nazwy.

Przydadzą Ci się do rozwiązania kolejnych zadań.


ODJEMNA - ODJEMNIK = RÓŻNCA

W zamku ukryte są różne zadania sprawdzające

Twoje umiejętności liczenia.

Powodzenia!

Jeżeli w działaniach występuje dodawanie i odejmowanie, a nie ma nawiasu, licz w kolejności zapisu.

Zapamiętaj te pary liczb:

1 i 9

2 i 8

3 i 7

4 i 5

5 i 5

Ich suma wynosi 10.

Ułatwi Ci to liczenie w wyższym zakresie liczbowym.

MNOŻENIE I DZIELENIE

·

·

Mnożenie jest przemienne.

Podobnie jak dodawanie.

Możesz zmieniać miejsce czynników, a iloczyn pozostanie bez zmian.

3 · 5 = 5 · 3

Mnożenie to iloczyn liczb.

Liczby, które mnożymy to czynniki.

czynnik · czynnik = iloczyn

Mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne.

Poprawność wykonanego dzielenia sprawdzamy za pomocą mnożenia.

15: 3= 5 bo 5 · 3 = 15

Dzielenie to iloraz liczb. Zapamiętaj tę nazwę.

Liczby w dzieleniu też mają swoje nazwy.

Dzielna, to liczba , którą dzielimy.

Dzielnik to liczba przez którą dzielimy.

DZIELNA : DZIELNIK = ILORAZ

30 : 3 = 10

Mnożenie to skrócone dodawanie tych samych składników, np.

2+2+2 = 3 · 2

czyli 3 dwójki

Na proporcach umieszczone są zadania dla Ciebie.

Baw się i ćwicz. Powodzenia.

FIGURY GEOMETRYCZNE

W tej komnacie poznasz tajemnice figur geometrycznych.

Tajemnice skrywają kuferki.

Czytaj uważnie. A potem wykonaj zadania.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁAŃ

Zapamiętaj! Jeżeli w działaniu występują nawiasy,

najpierw licz, co w nawiasach.

2+ (18 - 5) = 2 + 13 = 18

(16 - 6) x 5 = 10 x 5 = 50

Gdy w działaniu występuje mnożenie lub dzielenie i dodawanie lub odejmowanie,

a nie ma nawiasów

NAJPIERW MNÓŻ I DZIEL, POTEM DODAWAJ I ODEJMUJ.


2 + 5x6 = 2 + 30 = 32

24 - 56: 8 = 24 - 7 = 17

WAŻENIE

BRUTTO, NETTO, TARA

OBLICZENIA PIENIĘŻNE

MIERZENIE

POJEMNOŚĆ

Miarą pojemności jest objętość. Oto przykład. Objętość wiaderka informuje,

ile wody potrzeba, aby je napełnić, czyli opisuje ile wolnej przestrzeni jest w wiaderku.

Jednostki pojemności:

1 litr (l) = 1000 mililitrów (ml)


CZAS

KALENDARZ

JEDNOSTKI CZASU
JEDNOSTKA SKRÓT WARTOŚĆ
1 tysiąclecie brak 1000 lat
1 wiek 100 lat
1 dekada 10 lat
1 rok zwykły - 365 dni, co 4 lata rok przestępny - 366 dni
1 miesiąc brak 28 - 31 dni
1 tydzień brak 7 dni
1 doba (dzień) brak 24 h
1 godzina 1 h, 1 godz. 60 min, 3600 s
1 minuta 1 min. 60 s
1 sekunda 1 s

RÓŻNE ZADANIA MATEMATYCZNE

1

1

1

PODRÓŻ DO CHATKI MIKOŁAJA

2

3

ZADANIA Z MIKOŁAJEM

2

4

5

JEDNOSTKI POMIARU

2