Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TAJEMNICE KRÓLOWEJ MATEMATYKI

Dorota Dankowska

Index

1. DODAWANIE I ODEJMOWANIE

3. FIGURY GEOMETRYCZNE

2. MNOŻENIE I DZIELENIE

4. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁAŃ

5. WAŻENIE

6. MIERZENIE

7. POJEMNOŚĆ

8. CZAS

9. RÓŻNE ZADANIA MATEMATYCZNE

DODAWANIE I ODEJMOWANIE

Jestem królowa Matematyka. Witam Cię w moim królestwie. Chcesz poznać moje tajemnice? Odszukaj je. Powodzenia!

Dodawanie jest przemienne. Możesz zamieniać liczby, a wynik się nie zmieni. Zagraj, a sam się przekonasz o tym.

Dodawanie inaczej nazywamy sumą. Liczby, które dodajemy, to składniki. Zapamiętaj te nazwy. Przydadzą Ci się do rozwiązania kolejnych zadań. składnik + składnik = suma

Odejmowanie jest odwrotnością dodawania. np. 10 - 6 = 4 4 + 6= 10

Odejmowanie to różnica liczb. Odjemna to liczba od której odejmujemy. Odjemnik to liczba którą odejmujemy Zapamiętaj te nazwy. Przydadzą Ci się do rozwiązania kolejnych zadań. ODJEMNA - ODJEMNIK = RÓŻNCA

W zamku ukryte są różne zadania sprawdzające Twoje umiejętności liczenia. Powodzenia!

Jeżeli w działaniach występuje dodawanie i odejmowanie, a nie ma nawiasu, licz w kolejności zapisu.

Zapamiętaj te pary liczb: 1 i 9 2 i 8 3 i 7 4 i 5 5 i 5 Ich suma wynosi 10. Ułatwi Ci to liczenie w wyższym zakresie liczbowym.

MNOŻENIE I DZIELENIE

·

·

Mnożenie jest przemienne. Podobnie jak dodawanie. Możesz zmieniać miejsce czynników, a iloczyn pozostanie bez zmian. 3 · 5 = 5 · 3

Mnożenie to iloczyn liczb. Liczby, które mnożymy to czynniki. czynnik · czynnik = iloczyn

Mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne. Poprawność wykonanego dzielenia sprawdzamy za pomocą mnożenia. 15: 3= 5 bo 5 · 3 = 15

Dzielenie to iloraz liczb. Zapamiętaj tę nazwę. Liczby w dzieleniu też mają swoje nazwy. Dzielna, to liczba , którą dzielimy. Dzielnik to liczba przez którą dzielimy. DZIELNA : DZIELNIK = ILORAZ 30 : 3 = 10

Mnożenie to skrócone dodawanie tych samych składników, np. 2+2+2 = 3 · 2 czyli 3 dwójki

Na proporcach umieszczone są zadania dla Ciebie. Baw się i ćwicz. Powodzenia.

FIGURY GEOMETRYCZNE

W tej komnacie poznasz tajemnice figur geometrycznych. Tajemnice skrywają kuferki. Czytaj uważnie. A potem wykonaj zadania.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁAŃ

Zapamiętaj! Jeżeli w działaniu występują nawiasy, najpierw licz, co w nawiasach. 2+ (18 - 5) = 2 + 13 = 18 (16 - 6) x 5 = 10 x 5 = 50

Gdy w działaniu występuje mnożenie lub dzielenie i dodawanie lub odejmowanie, a nie ma nawiasów NAJPIERW MNÓŻ I DZIEL, POTEM DODAWAJ I ODEJMUJ. 2 + 5x6 = 2 + 30 = 32 24 - 56: 8 = 24 - 7 = 17

WAŻENIE

BRUTTO, NETTO, TARA

OBLICZENIA PIENIĘŻNE

MIERZENIE

POJEMNOŚĆ

Miarą pojemności jest objętość. Oto przykład. Objętość wiaderka informuje, ile wody potrzeba, aby je napełnić, czyli opisuje ile wolnej przestrzeni jest w wiaderku. Jednostki pojemności: 1 litr (l) = 1000 mililitrów (ml)

CZAS

KALENDARZ

JEDNOSTKI CZASUJEDNOSTKA SKRÓT WARTOŚĆ1 tysiąclecie brak 1000 lat 1 wiek 100 lat 1 dekada 10 lat 1 rok zwykły - 365 dni, co 4 lata rok przestępny - 366 dni 1 miesiąc brak 28 - 31 dni1 tydzień brak 7 dni1 doba (dzień) brak 24 h1 godzina 1 h, 1 godz. 60 min, 3600 s 1 minuta 1 min. 60 s 1 sekunda 1 s

RÓŻNE ZADANIA MATEMATYCZNE

1

1

1

PODRÓŻ DO CHATKI MIKOŁAJA

2

3

ZADANIA Z MIKOŁAJEM

2

4

5

JEDNOSTKI POMIARU

2