Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

TAJEMNICE KRÓLOWEJ MATEMATYKI

Dorota Dankowska

Index

1. DODAWANIE I ODEJMOWANIE

3. FIGURY GEOMETRYCZNE

2. MNOŻENIE I DZIELENIE

4. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁAŃ

5. WAŻENIE

6. MIERZENIE

7. POJEMNOŚĆ

8. CZAS

9. RÓŻNE ZADANIA MATEMATYCZNE

DODAWANIEI ODEJMOWANIE

Dodawanie inaczej nazywamy sumą.Liczby, które dodajemy, to składniki.Zapamiętaj te nazwy.Przydadzą Ci się do rozwiązania kolejnych zadań.składnik + składnik = suma

Jestem królowa Matematyka.Witam Cię w moim królestwie.Chcesz poznać moje tajemnice?Odszukaj je. Powodzenia!

Dodawanie jest przemienne.Możesz zamieniać liczby,a wynik się nie zmieni.Zagraj, a sam się przekonasz o tym.

Odejmowanie jest odwrotnością dodawania.np.10 - 6 = 4 4 + 6= 10

Odejmowanie to różnica liczb.Odjemna to liczba od której odejmujemy.Odjemnik to liczba którą odejmujemyZapamiętaj te nazwy.Przydadzą Ci się do rozwiązania kolejnych zadań.ODJEMNA - ODJEMNIK = RÓŻNCA

W zamku ukryte są różne zadania sprawdzająceTwoje umiejętności liczenia.Powodzenia!

Zapamiętaj te pary liczb:1 i 92 i 83 i 74 i 55 i 5Ich suma wynosi 10.Ułatwi Ci to liczenie w wyższym zakresie liczbowym.

Jeżeli w działaniach występuje dodawanie i odejmowanie, a nie ma nawiasu, licz w kolejności zapisu.

MNOŻENIE I DZIELENIE

·

·

Mnożenie to skrócone dodawanie tych samych składników, np.2+2+2 = 3 · 2czyli 3 dwójki

Mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne.Poprawność wykonanego dzielenia sprawdzamy za pomocą mnożenia.15: 3= 5 bo 5·3 = 15

Mnożenie to iloczyn liczb.Liczby, które mnożymy to czynniki.czynnik · czynnik = iloczyn

Dzielenie to iloraz liczb. Zapamiętaj tę nazwę.Liczby w dzieleniu też mają swoje nazwy.Dzielna, to liczba , którą dzielimy.Dzielnik to liczba przez którą dzielimy.DZIELNA : DZIELNIK = ILORAZ 30 : 3 = 10

Mnożenie jest przemienne.Podobnie jak dodawanie.Możesz zmieniać miejsce czynników, a iloczyn pozostanie bez zmian.3 · 5 = 5 · 3

Na proporcach umieszczone są zadania dla Ciebie.Baw się i ćwicz. Powodzenia.

FIGURY GEOMETRYCZNE

W tej komnacie poznasz tajemnice figur geometrycznych.Tajemnice skrywają kuferki.Czytaj uważnie. A potem wykonaj zadania.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁAŃ

Zapamiętaj! Jeżeli w działaniu występują nawiasy,najpierw licz, co w nawiasach.2+ (18 - 5) = 2 + 13 = 18(16 - 6) x 5 = 10 x 5 = 50

Gdy w działaniu występuje mnożenie lub dzielenie i dodawanie lub odejmowanie,a nie ma nawiasówNAJPIERW MNÓŻ I DZIEL, POTEM DODAWAJ I ODEJMUJ.2 + 5x6 = 2 + 30 = 3224 - 56: 8 = 24 - 7 = 17

WAŻENIE

BRUTTO, NETTO, TARA

OBLICZENIA PIENIĘŻNE

MIERZENIE

POJEMNOŚĆ

Miarą pojemności jest objętość. Oto przykład. Objętość wiaderka informuje,ile wody potrzeba, aby je napełnić, czyli opisuje ile wolnej przestrzeni jest w wiaderku.Jednostki pojemności:1 litr (l) = 1000 mililitrów (ml)

CZAS

KALENDARZ

JEDNOSTKI CZASUJEDNOSTKA SKRÓT WARTOŚĆ1 tysiąclecie brak 1000 lat 1 wiek 100 lat 1 dekada 10 lat 1 rok zwykły - 365 dni, co 4 lata rok przestępny - 366 dni 1 miesiąc brak 28 - 31 dni1 tydzień brak 7 dni1 doba (dzień) brak 24 h1 godzina 1 h, 1 godz. 60 min, 3600 s 1 minuta 1 min. 60 s 1 sekunda 1 s

RÓŻNE ZADANIA MATEMATYCZNE

1

1

1

PODRÓŻ DO CHATKI MIKOŁAJA

2

3

ZADANIA Z MIKOŁAJEM

2

4

5

JEDNOSTKI POMIARU

2