Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

FORMATIVA,CONSENSUADA,FORMADORA ,Sortides,Avaluació,El professorat té per objectiu identificar les dificultats i progressos d’aprenentatge dels estudiants, per poder adaptar el procés didàctic del professorat a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat.,1r Curs de la implantació de les Situacions d'aprenentatge de 3r d'ESO.Creació del laboratori de matemàtiques i 1r curs del Programa Avancem i GEP.,01,Aprentatge basat en Projectes, en Reptes i/o Problemes, APS,04,02,Projectes,03 Projectes,Àmbits i Nivells Involucrats,02,03,Lideratge,02,05,2016-17,02,Els agents de la Innovació,03,02,06,06,06,Formadora,Els alumnes de l'Institut han de prendre consciència del treball realitzat i de l'avaluació. S'han d'involucrar en el seu propi procés d'aprenentatge: autoregulació.,02,03,01,1r Curs de la implantació del "Viatger de l'Espai" i creació de la SIEI a 1r d'ESO.Adquisició de 60 Ipads i inici de la implantació del model d'aula.,06 Educació Estesa,01,05 AVALUACIÓ,2014-15,04,l'Equip impulsor (direcció i professorat impulsor) ideen el "Viatger de l'Espai".Creació de la "Comissió TAC" i els Equip de treball de projectes.,05,05,06,05,01,1r Curs de la implantació dels Treballs Globalitzats a 2n d'ESO i la robòtica.Adquisició de 30 Ipads més, transformació de la WIFI del centre i creació de la 4a aula d'Informàtica.,01,Temporització de la implantació dels projectes d'innovació educativa i tecnològica,04,Atenció educativa: SIEI, codocències, vetlladora i aula d'acollida. Diversificació curricular.,Avaluació,METODOLOGIES,On?,06,06,03,01,2015-16,01 Lideratge,Dins i fora del centre,04,Educació estesa (dins i fora del centre, dins i fora de les hores lectives) o escola expandida, s’han introduït a Europa per fer referència a la inclusió de les TIC en l’educació la flexibilització del temps i l’espai educatiu (utilitzant les TIC per fer activitat lectiva en qualsevol lloc i moment).,Abast,05,06,El claustre de l'Institut Doctor Puigvert ha fet i està fent un gran esforç per poder traslladar a la pràctica els canvis en l'avaluació. El disseny de nou informe per a les famílies n'és un exemple.,03,Temporització,04,INSTITUT DOCTOR PUIGVERT,01,02 Abast,02,ABAST,PROJECTES,AVALUACIÓ,2018-19,05,a8044922@xtec.catmsegue@xtec.cat,Qui és qui al Doctor Puigvert,2017-18,04,03,Treball col·laboratiu Treball per projectes i Laboratori de matemàtiques,04 Metodologies,01,Educació Estesa,05,El projecte d'Innovació educativa i digital porta 5 cursos implantant-se pel què l'equip humà implicat és nombrós. ,Metodologies,EDUCACIÓ ESTESA,06,04,1r Curs de la implantació dels Itineraris de 4t d'ESO I canvi del model d'avaluació.Adquisició de 55 chromebooks i creació del 3r taller tecnològic.Nou format: 2 hores de classe seguides a totes les matèries.,05,03,Com?,LIDERATGE,Equip 2015-16,Maria Villar (tecnologia); Marta Escartí (CCNN):; Lourdes Costa (Tecnologia): Txeli Segué (CCSS): Marta Sempere (SIEI) ; Cristina Guijarro i Noèlia Gòmez (Orientació Pd.) iMercè Gaja (ViP),Maria Villar (Tecnologia); María Díaz (Matemàtiques); Elena Ferro (CCSS); Laura Espasa (CCNN); Merche Menchón (CCSS)Quim Roy (CCSS); Elisabeth Saña (Orientació Pd.); Mari Àngels Uribarri (Psicopedagoga); Paloma Cívico (Orientació Pd.)Lourdes Costa (Tecnologia); Txeli Segué (CCSS); Carol Vega (ViP); Laia Jordana (CCNN); Alícia Gómez (Tecnologia); Marta Sempere (SIEI); Joan Abril (FiQ); Ivan Sangenís (FiQ); Anna Gómez (Català); Cristina Guijarro i Noèlia Gòmez (Orientació Pd.) I Mercè Gaja (ViP) ,Maria Villar (Tecnologia); Marta Escartí (CCNN) ; Merche Menchón (CCSS); Quim Roy (CCSS); Paloma Cívico (Orientació Pd.); Lourdes Costa (Tecnologia); Txeli Segué (CCSS); Rafa Fernández (Tecnologia); Carol Vega (ViP); Laia Jordana (CCNN); Meritxell Garcia (Anglès); Marta Sempere (SIEI); Cristina Guijarro i Noèlia Gòmez (Orientació Ed.) i Mercè Gaja (ViP),Equip 2017-18,Equip 2018-19,Equip 2016-17,Equip Directiu,02,Txeli Segué (Directora)Joan Abril (Cap d'Estudis)Salvador Valverde (Coord. Pedagògic)Enrique de la Hoz (Secretari),Lideratge,Abast,Educació Estesa,Projectes,Lideratge,Educació Estesa,Projectes,Projectes,Projectes,Lideratge,Metodologies,Projectes,Avaluació,Lideratge,Avaluació,Educació Estesa,Metodologies,Avaluació,Metodologies,Abast,Metodologies,03,04,Ens capgirem!,La innovació educativa es dona en qualsevol àmbit de l'ESO i el Batxillerat. Les principals innovacions del nostre Institut:***El viatger de l’Espai a 1r d’ESO, que globalitza les Ciències Socials, la Naturals i la Tecnologia (8 Hores a la setmana).***Els Treballs Globalitzats i Treballs Globalitzats de proposta Externa de 2n d’ESO que globalitza també les Ciències Socials, les Naturals i la Tecnologia (8 Hores a la setmana).***Les SA de NATEC (Ciències Naturals i Tecnologia amb 6 hores) i SOCAT (Ciències Socials i Català amb 6 hores) de 3r d’ESO.***Els Itineraris de 4t d’ESO (Binari, Artístic, Tecnològic, Científic i Humanístic - 8 Hores a la setmana)***Matemàtiques (Laboratori de matemàtiques de 1r a 4t d'ESO)***Llengües (Avancem de 1r a 4t d'ESO i GEP).*** Batxillerat d'Arts escèniques i per Reptes dins e Científic-Tecnològic i l'Humnístic-social,Avaluació,Abast,Metodologies,Projectes,Lideratge,Educació Estesa,Les noves metodologies emprades a l'Institut Doctor Puigvert impliquen donar resposta al “per a què” de l’educació del segle XXI. En aquest sentit, es pretén formar persones integralment desenvolupades que mostrin assoliments competents i pertinents amb la problemàtica social que els envolta. A l'institut considerem que tots els éssers humans tenen un gran potencial susceptible de ser desenvolupat quan mostren interès per aprendre, de manera que ens basem en els quatre pilars per a l’educació d’aquest mil·lenni que proposa l'Informe Delors (1996): aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a ser.,Abast,Abast,Lideratge,Abast,Educació Estesa,Metodologies,Avaluació,Educació Estesa,Experts,Camps d'aprenentatge,+Educació: la universitat del temps lliure,Esther Domènech (Coord. 1r d'ESO)Marcela de la Rosa (Coord. 2n d'ESO)Joan Abril (Coord. 3r d'ESO)Ivan Sangenís (Coord. 4t d'ESO)Noelia Gómez (Coord. PdC)Tània Rodríguez (Coord. de Batxilerat)Lourdes Costa (Coord. Globalitzades)Carol Vega (Coord. projectes artístics)+ Equip directiu,Consell Directiu,María Díaz (Matemàtiques); Maria Villar (Tecno); Rebeca Palacín (Català); Elisabeth Bermejo (CCSS); María Alcàcer (Tecnologia); Esther Domènech (CCNN); Laura Espasa (CCNN); Merche Menchón (CCSS); Emilià Àlia (CCSS); Aleix Puente (CCNN); Salvador Valverde (Matemàtiques); Mari Àngels Urabarri (Orientació Pd.); Josep Mª Rocamora (CCSS); Lourdes Costa (Tecnologia); Txeli Segué (CCSS); Carol Vega (ViP);Ivan Gonzalez (Tecnologia); Marta Sempere (SIEI); Joan Abril (FiQ); Ivan Sangenís (FiQ); Mario Fadda (It. Binari); Montse Ciuró (EF); Cesar Femenia (Música);Cristina Guijarro i Noèlia Gòmez (Orientació Pd.); Mercè Gaja (ViP); David Lòpez (Matemàtiques); Manel Marin (Matemàtiques); Susana Sendin i Silvia Bielsa (Matemàtiques); Cristina Lluch (Mat),Per més informació,2019-20,1r Curs de la implantació del Batxillerat per Reptes i Batxillerat d'Arts escèniques.Adquisició de 70 cromebooks i eliminació d'una aula d'informàtica. Inici de 1x1 a Batxilerat.Ampliació d'Avancem (Estrucures comunes) i Optatives d'art (teatre, dansa,..),Equip 2019-20,María Plazas (Mat); Maria Villar (Tecno); Rebeca Palacín (Cat.); Jesús Marchant (CCSS); Jordi Blanch (Tecno); Esther Domènech (CCNN); Núria Trias (CCNN); Jaume Sayeras (CCSS); Emilià Alia (CCSS); Maria Domingo (CCNN); Salvador Valverde (Mat.); Núria Garcia (Ori.); Carmen Casasd (Ori) Josep Mª Rocamora (CCSS); Lourdes Costa (Tecnologia); Txeli Segué (CCSS); Carol Vega (ViP) Sergi Broto (Tecno). Oriol Estefanell (Català); Marta Sempere (SIEI); Joan Abril (FiQ); Ivan Sangenís (FiQ); Mario Fadda (Mat); Ricard Domènech (EF); Cesar Femenia (Música);Cristina Guijarro i Noèlia Gòmez (Orientació Pd.); Mercè Gaja (ViP); Oriol Ventura(Matemàtiques); Choni Morillo (Mat); Adriana Suril (Filo); Susana Carrera (EF); Cristina Lluch (Mat); Montse Roset (Mat.)