Want to make creations as awesome as this one?

Transcript
Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв продовжує інформаційний проект «12+ книг 2018 року».

Мета проекту – знайомство користувачів з новинками наукових, навчальних, методичних, художніх, довідкових видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками університету. Всі видання експонуються у виставковій залі бібліотеки.

Підготувала Олена Скаченко, завідувач сектором методичної роботи.

Бібліографічний редактор Олена Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар.

Технічна підтримка Євгена Дорошенка.

http://lib.knukim.edu.ua/proekti-biblioteki/12-knig-roku/

Пацунов В. П. Експериментальна режисура : курс лекцій для студентів спеціалізації 026 «Сценічне мистецтво» Освітній рівень «Бакалавр» / Валерій Пацунов ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т режисури і шоу-бізнесу, Каф. сценічного мистецтва. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 101 с.


Даний курс лекцій передбачає висвітлення сутності театральних реформ та сценічних експериментів XX – XXI ст.; історії розвитку театральної образності з досвіду видатних режисерів метафоричного спрямування, виховання та розвиток у майбутніх режисерів образного мислення та здатності до експериментування та оперування метафоричною лексикою в процесі створення вистави. Наведено основні теми лекцій, плани лекцій та контрольні питання для вивчення дисципліни «Експериментальна режисура». Дано перелік літературних джерел.

Переглянути зміст

Валерій Петрович Пацунов — український театральний режисер, сценограф, педагог, заслужений діяч мистецтв України (1992), професор (2002), член спілки театральних діячів України (1972).

Протягом чверті віку В. Пацунов викладає в Національному університеті культури і мистецтв на кафедрі режисури і майстерності актора.

Джерело сили та духу нації – Олімпійський рух та його вплив на розвиток держави, людини та особистості : навч. посіб. / уклад.: Шапар К. О, Рожков В. Ю ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Спорт. клуб КНУКіМ. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 56 с.


Навчальний посібник демонструє стислий огляд історії Олімпійського руху у світі, розкриває історичні аспекти фізкультурно-спортивного руху в Україні та його вплив на розвиток держави та суспільства.

Переглянути зміст

Шапар Катерина Олександрівна - старший викладач Спортклубу КНУКіМ, заслужений майстер спорту України,
триразова чемпіонка світу та Європи з кікбоксингу.

Рожков Володимир Юрійович - старший викладач, заслужений майстер спорту України.Ткач М. М. Українська звичаєва культура : монографія / Микола Михайлович Ткач ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 592 с.


Наукове видання є наслідком тривалої праці відомого етнолога М. М. Ткача. На основі значного фахового матеріалу здійснено ґрунтовне комплексне дослідження з традиційної культури українців, зокрема звичаєвої та обрядової. Концепція автора визначається усвідомленням природи традиційної культури та особливостей її побутування в різних сферах і виявах історичного життя народу, природи і людини в ній. Аргументовано проаналізовано й теоретично визначено сутність таких ключових понять, як культура, традиція, самобутність, духовність, віра, гріх, звичай, обряд, символ. У книзі подано й детально розглянуто у відповідній послідовності розширений матеріал про основні особові, родинні, обрядові, природоохоронні, побутові та громадські звичаї українців, здійснено виклад та науковий аналіз основних календарних і родинних обрядів. Весь матеріал подається з прикладами українського фольклору, звичаєвості та обрядовості.

Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «мистецтвознавство» й «культорологія» та усіх, кого цікавить українська традиційна культура, етнологія й мова.

Переглянути зміст

Микола Михайлович Ткач - український поет, етнолог. Кандидат історичних наук. Професор Київського Національного університету культури і мистецтв.

Член Національної спілки письменників України(1983).

Лауреат літературно-мистецьких премій, зокрема: "Благовіст", імені Михайла Коцюбинського, Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» та Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша.

Автор:

 • поетичних збірок:
  • «Риштування» (1975)
  • «Древо» (1988)
 • численних наукових та науково-популярних видань, серед яких:
  • «Пахощі Боянових слів»,
  • «Слово о полку Ігоревім: реконструкція, переклад, словник-довідник»,
  • «Володимирові боги»,
  • «Генеалогія слова»,
 • книг-розвідок про найвидатніші пам'ятки старослов'янського письменства:
  • «Остромирове євангеліє»
  • «Слово о законі і благодаті митрополита Іларіона»,
 • етнологічних книг:
  • «Клечальний міст»,
  • «Перетик»,
  • «Просили батько, просила мати».


Струни вічності [Ноти]: твори для бандури / упоряд. Володимир Єсипок. – Київ, 2018. – 108 с.

У збірці представлені різнохарактерні твори бандурного мистецтва розподілені за жанрами – солоспіви у супроводі бандури, твори для ансамблів, інструментальна музика. Вперше надруковані композиції Катерини Трачук, Олени Немеш та Володимира Павліковського. Видання розраховане на учнів, студентів, аматорів та професійних бандуристів.

Переглянути зміст

Презентація видання, 13 грудня 2018

ЄСИПОК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ – народний артист України, професор. Викладач по класу бандури.

Переможець та Лауреат Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах у номінації бандурист-співак. Голова правління Національної спілки кобзарів України, голова та співголова оргкомітетів і журі Міжнародного конкурсу кобзарського мистецтва ім. Г. Хоткевича (м. Харків), Всеукраїнського конкурсу кобзарів та бандуристів ім. О. Вересая (м. Київ), Міжнародного конкурсу кобзарського мистецтва ім. Г. Китастого (м. Київ) та ін.

Редактор та упорядник серії збірок репертуару бандуриста «Гей, вдарьте в струни, кобзарі». Соліст Національного оркестру народних інструментів України. Закінчив Київську державну консерваторію ім. П. Чайковського. Активний громадський діяч.

Автор програми курсу «Практичне кобзарство» та «Старосвітські кобзарські інструменти», а втор навчального посібника «Кобзарські та бандурні практики» (2017 р.). Автор нової форми побутування кобзарсько-бандурної традиції – кобзарських літературно-музичних композицій, що на сьогодні є однією з найпоширеніших форм концертно-просвітницької діяльності українських бандуристів-кобзарів. Серед студентів та випускників В.М. Єсипка – понад десять Лауреатів Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів виконавців на народних інструментах.

Березовський М. Віднайдені хорові концерти. Вип. 5. Ч. «А» : Концерти чотириголосні / Максим Березовський. – Київ : Вид. дім «Комора» ; ГО «Укр. фонд духов. музики», 2018. – 160 с. – (Антологія української духовної музики. Серія «А». Твори українських композиторів).


Збірка виходить з друку як п’ятий випуск «Антології української духовної музики», що планується з двох частин: «А» – концерти чотириголосні та «Б» – двохорні концерти. У пропонований збірник увійшли дев’ять чотириголосних хорових концертів композитора, які ще не видавалися. Перше видання цих творів заповнює прогалину, що досі існувала серед відомих концертних творів Максима Березовського початкового та завершального періодів його творчості і представляє його творчий концертний доробок у найбільшій повноті та цілісності. Концерти підтекстовано церковнослов’янською мовою з українською вимовою та додано англійську транслітерацію тексту.

Для хорових диригентів та виконавців, співаків, науковців, педагогів, учнів та студентів, усіх любителів і шанувальників української духовної музики.

Переглянути зміст

Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 158 с. : іл.

До збірника увійшли матеріали круглого столу, на якому обговорювалися актуальні проблеми книги і бібліотеки в єдиному інформаційному просторі, інновацій у створенні й популяризації електронних ресурсів, питання інформаційної культури користувачів бібліотек.

Матеріали круглого столу

Читати більше

Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 158 с. : іл.

До збірника увійшли матеріали круглого столу, на якому обговорювалися актуальні проблеми книги і бібліотеки в єдиному інформаційному просторі, інновацій у створенні й популяризації електронних ресурсів, питання інформаційної культури користувачів бібліотек.

Матеріали круглого столу

Читати більше