Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

AC/DC

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ASTL

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

VISUAL COMMUNICATION AND STORYTELLING

Presentation

Transcript

Xavier Bonal,Razones para evitar la segregación escolar a nivel municipal.,@gj_larruzea,,Gonzalo Larruzea: "ILP Eskola Inklusiboa",05,+ikusi aurkezpena,"Inclusión educativa para la inclusión social: los retos de la agenda política”,Goizeko hitzaldiak,Gonzalo Larruzea jauna,1.,MEMORIA, Universidad Autónoma de Madrid (UAM)-ko irakaslea,Bizkaiko ikuskaritza. Hezkuntza aditua,Francisco Luna,+ikusi aurkezpena,@heize_fed,3,Xavier Bonal,2,Zer ezaugarri ditu?,Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)ko irakaslea,,ikusi txioak,GALDERA,,Justizia Sozialerako Hezkuntza,ISEI - IVEI Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeko aditua,,#JustiziaSozialerakoHezkuntza,Francisco Luna jauna,+ERANTZUNAK,Zeintzuk dira eskola publikoaren indarguneak?,+ERANTZUNAK,Gure Eskola Publikoa gizarteko desberdintasunak konpentsatzeko tresna dela uste duzu? zergatik ez da ematen konpentsazioa? edo ematen da? Zer ulertzen dugu konpentsazioa hitzarekin?,EUSKAL ESKOLA PUBLIKOARENVII JARDUNALDIAK,+ERANTZUNAK,Zer da Eskola Publikoa?,F. Javier Murillo jauna,GALDERA,@EHIGE1,GALDERA,Francisco Luna: "Euskal hezkuntza sistemaren 4 ebidentzia",Eztabaida-foroa: galderak,Ponenteak,Javier Murillo: "Educación justa para la justicia social",Xavier Bonal: "Inclusión educativa para la inclusión social: los retos de la agenda política”,AURKIBIDEA,Inaugurazio-ekitaldia,HEIZEren adierazpena,Eztabaida-foroa: ondorioak,HEIZEren adierazpena,,"Eskola Publikoa defendatu gizarte kohesioaren eta aukera berdintasunaren berme gisa.","...Heize, Euskal Eskola Publikoa, Gaur Bihar ekimenarekin batera hezkuntza kalitatearen eta hezkuntza arrakastaren ikuspegi integratzailea defendatzen dugu. Eskola Publikoa euskal hezkuntza sistemaren ardatz behar du izan gizarte kohesionatu eta hiritargo osatu baten mesedetan. Eskola Publikoko ikastetxeok elkar hartuta eta elkarreraginez hobetu egiten gara. Ikerketek eta ebidentziek eskaintzen diguten ezagutza berriek ikaskuntza sozio-kultural sakona garatzeko aukera ematen digute." Iñigo Salaberria, HEIZEko lehendakaria,Zeintzuk dira eskola publikoaren ahuleziak?,,,5,,+ERANTZUNAK,GALDERA,+ERANTZUNAK,4,GALDERA,Zein berrikuntza estruktural behar ditu etorkizuneko Eskola Publikoak?,01,Zer da Eskola Publikoa?Zer ezaugarri ditu?,Gure Eskola Publikoa gizarteko desberdintasunak konpentsatzeko tresna dela uste duzu? Zergatik ez da ematen konpentsazioa? Edo ematen da? Zer ulertzen dugu konpentsazioa hitzarekin?,Denon eskola, denontzako hezkuntza aukerak eta eskubideak bermatuko dituena; gaur egungo gizartean aurrera egiteko gaitasunak garatzen lagunduko diena ikasle guztiei, eta ondorioz, gizartearen kohesiorako elkargunea.Kalitatezkoa, dohakoa, laikoa, euskalduna, ekitatiboa, hezkidetzaren bultzatzailea, inklusiboa, jasangarria, parte-hartzailea, demokratikoa, komunitateari irekia (herriko beste erakundeekin harremanak dituena) eta berritzailea.Ikasle kritikoak izatera bultzatzen duena, gizartean parte-hartzaileak izan daitezen.,02,Ekitatea ez da bermatzen gaur egun.Eskolak aukerak ematen ditu arlo sozioekonomikoari begira; zati bat konpentsa dezake baina ez guztia.Eskola publikoaren funtzioa konpentsazioa izan beharko luke, baina momentu honetan ez da, nahiz eta saiatzen garen gure baliabideekin aukerak ematen; igogailu soziala izan beharko luke, baina ISEKa jaitsi da Eskola Publikoan eta segregazioa handitzen ari da. Agian, sistemak ez du uzten segregazioa gainditzen. Proiektu orokor baten beharra dago.Ikasleak eskolan dauden orduen kalitatea oso garrantzitsua da horretarako. Irakasleen formakuntza ere beharrezkoa da.Herri txikietan eskola bakarra dagoenean, denak batera joaten dira, hizkuntza ikasten dute eta integrazioa ematen da. Bi ikastetxe daudenean, aldiz, kanpotarrak batera doaz eta autoktonoak bestera.,04,Zeintzuk dira eskola publikoaren ahuleziak?,03,Lidergo falta. Lidergo falta bere osotasunean (Hezkuntza Saila), eta hainbat ikastetxeetan (zuzendaritza-talde ahulak).Etapaka bereiztutako ikastetxeak (batez ere, 2 urteko gelak, LH eta DBH), eta mapa eskolarrak (kasu batzuetan).Langileriaren kudeaketa (lotura egon beharko luke ikastetxeko proiektuaren eta irakasleen profilaren artean). Horrekin lotuta, ikastetxeek langileen egonkortasuna behar dute, baina egonkortasun hori ezin da egin edozein erara.Kasu batzuetan, ikastetxeen egoera fiskoa (tokia, instalazioak).Ikastetxeek autonomia baxua dute.Berritzegune eta Irale erakundeen eraginkortasun falta, berrantolatu beharko ziren.Irakasle “onak” ez dira errekonozitzen, eta irakasle “txarrak” eskola publikoari egiten ari diren minaren aurka neurriak ez dira hartzen.Prestigio falta.,Parte-hartzailea eta integratzailea da; justizia sozialaren bila dabil.Aniztasun-trataera landua du.Gizartearen errealitatea isladatzen du.Elkarbizitzari eta berdintasunari ematen dio garrantzia.Emakumeek indarra dute.Praktika on asko eta zerbitzu asko eskaintzen du.Irakasleen jarrera irekia eta ikertzailea da.Lerro estrategiko berdinak izan, eta era berean malgua da, tokira egokituz.Eskola arrakastatsua da, porrot gutxikoa.Lankidetza kultura du. Eztabaida-guneak sortzeko eta erabakiak hartzeko joera du.,Zeintzuk dira eskola publikoaren indarguneak?,05,Zer berrikuntza estruktural behar ditu etorkizuneko Eskola Publikoak?,"Euskal hezkuntza sistemaren 4 ebidentzia",,"Educación justa para la justicia social",,Javier Murillo,+ikusi aurkezpena,"Educación justa para la justicia social",+ikusi aurkezpena,Hezkuntza-Sailaren egituraren aldaketa behar da. Eskola Publikoak egitura propioa behar du, Hezkuntza Publikoaren ildoak bideratzen lagunduko duena (eskolak eta departamentuaren tartekoa). Gaur egun "umezurtz" gaude, Administrazioak ez gaitu berea konsideratzen."Agintean" norbait ausarta behar da, eskola publikoaren alde egingo duena. Horrek lidergoa handitu eta kudeaketa nabari hobetuko luke.Administrazioak sail ezberdinen arteko elkarlana sustatu beharko luke.Sare publikoan ez daude ikastetxe integralak; oso hezkuntza sakabanatuta eskaintzen dugu. HH-LH-DBH-Batx-en arteko loturak bermatzea beharrezkoa da (metodologia, aktak eta abar).Pertsonalaren kudeaketarako AUTONOMIA behar da: eskolaren proiektua izatea ardatza eta proiektuarekin bat datozen irakasleak finkatzeko aukera izatea (lotura egon beharko luke ikastetxeko proiektuaren eta irakasleen profilaren artean). Hau da, zuzendaritzak aukera izatea irakasleriaren finkotasunean erabakiak hartzeko.,Zer berrikuntza estruktural behar ditu etorkizuneko Eskola Publikoak?,Ikastetxeek langileen egonkortasuna behar dute, baina egonkortasun hori ezin da egin edozein erara. Berrikuntza oso lotuta dago irakasleen finkotasunarekin.Autonomia ekonomikoa: herri mailako autonomia-plana behar da hezkuntzako ibilbidea inklusiboa izan dadin (baliabide ekonomikoei lotuta). Horrek baliabideen kudeaketa eraginkorragoa ekarriko luke (azpiegituren berrikuntzarako, proiektuetarako, digitalizaziorako eta abar).Zuzendaritza lanari “duintasuna” eman behar zaio eta zuzendaritzak indartu behar dira (zerbitzu-komisioak eman, adibidez). Horretarako, plan motibagarria beharrezkoa da, pizgarriak kontuan hartuta.Zuzendaritza-proiektua eskolarena izan behar du. Ikuskaritzak bermatu behar du ikastetxeko lerro pedagogikoen jarraipena, zuzendaritza-taldearen aldaketa egon arren.Irakasle berrien formakuntza Unibertsitatearekin batera egin behar da. Horretarako, ikastetxeetako arduradunak formatu eta errekonozitu behar dira. Irakasleen hasierako formazioan sakondu egin behar da.,02 atala,Irakasleontzat ere Hezkuntza-sistemak eman beharko luke lan-arloan hobetzeko aukera (karrera profesionala).Jardunaldi pedagogikoak, hitzaldiak, berrikuntzak eta abar, irakasleei helarazi behar zaizkie, eta gaur egun zailtasunak daude.“Berritzegune” eta “Irale erakundei buruzko hausnarketa beharrezkoa da. Gaietan espezialitatutako ("jantzitako") pertsonak behar dira (proiektuak, metodologia berriztatzaileak, bizikasi, digitalizazioa...), ikastetxeei bidea egiten laguntzeko. Ikastetxearen ikuspegi orokorra eduki beharko lukete ere.Irakasleriaren formaziorako egitura bat adostu behar da.Sare-lana sustatu behar da; esperientzia bikainak agerian jarri eta praktika onei eutsi. Horrez gain, ikastetxeko koordinazio-taldeak indartu eta sistematizatu behar dira.Fokoa pertsonaren garapenean ipini behar da, eta ez hainbeste curriculumean.,05,03 atala,Zer berrikuntza estruktural behar ditu etorkizuneko Eskola Publikoak?,Zer berrikuntza estruktural behar ditu etorkizuneko Eskola Publikoak?,04 atala,05,Digitalizazio-plan eraginkorra behar da.Hizkuntza-ereduak berplanteatzea beharrezkoa da. Euskara indartu behar da kanpotik datozen ikasleentzat. Horretarako, baliabideak behar dira LHn (orduak, materialak...), eta DBHn (3-6 hilabeteko barnetegiak...). Matrikulazio eta matrikulazio biziaren irizpideak berrikusi behar dira.Eskola Publikoaren “anbizio” sentipena igo behar da, eta "pertenentzia" edo “harrotasuna” garatu; diskurtso propioa behar du.Oinarrizko lege orokor bat ADOSTU behar da, eta urte batzuetan mantendu, hezkuntza-sistema egonkortzeko eta alderdi politikoen interes partikularretik kanpo uzteko.Itunpeko ikastetxeei ekonomia kontrolatu behar zaie; diru publikoarekin eskola publiko kalitatezkoa bermatu behar da.,01 atala,HEIZE presidentearen ongietorriaSailburuaren agurra eta inaugurazio ekitaldia,.,INAUGURAZIO-EKITALDIA,"Atzerritar jatorriko ikasleen eskolaratzea EAEko eskola-sisteman" azterlana,xavier.bonal@uab.eswww.geps-uab.cat,EZTABAIDA-FOROA,Eranskina: bideoak,Inclusión educativa para la inclusión social: los retos de la agenda política,Sarrera ekitaldia,Gonzalo larruzea,Xavier Bonal,Javier Murillo,Heize presidenteaSailburua,BIDEOAK,Educacion justa para la Justicia Social,ILP, Eskola Inklusiboa,Francisco Luna,Euskal Hezkuntza-sistemaren 4 ebidentzia,Euskal Eskola Publikoa: proiekturik gabe ez dago biderik.Erabaki estrategikoak hartzeko bidegurutzean gaude.1. EUSKAL HEZKUNTZA SISTEMAREN BIKAINTASUNA: - Adierazleak: eskolatze-tasa altua, eskola-uzte goiztirraren tasa baxua (a)- Inklusio-politiken jarraipena (b) 2. EUSKAL HEZKUNTZAREN SARE-BANAKET, OHIKOA DA EUROPAN?Hemen normaltzat hartu dena, anomalia eta salbuezpena da Europan.(Ikusi OCDE txostena)Egoera hori soilik ulertu zitekeen bi baldintza hauek betez gero.Grafikoetako datuak argi uzten dute ez direla betetzen:- Aniztasuna eskolaratzeko erantzunkidetasuna du? Ez, ez du bere gain hartu (c grafikoa)- Sare-banaketa horrek balio izan du hezkuntza-bikaintasuna handitzeko? Ez, (d grafikoa) ,+ikusi aurkezpena,PUNTO DE PARTIDA: Las desigualdades aumentan cada día en todo el mundo. Ha aumentado la acumulación de riqueza porel 10% con mayores ingresos (gráfico a). Otros datos: mayor crisis de refugiados/as, aumento de delitos de odio y violencia de género. ¿CÚAL ES EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN?- ¿Reproducir las desigualdades?- ¿Legitimarlas?- ¿Ser el medio para el cambio social? CONCEPTO TRIDIMENSIONAL DE LA JUSTICIA SOCIAL: - Como redistribución (igualdad de derechos y libertades; difereciación para favorecera los desaventajados) - Como reconocimiento (ausencia de dominación y valoración de las minorías). - Como participación/justicia política (acceso a la plena participación en la vida social) ¿Cómo se aborda la justicia social desde la educación? Respuesta a la igualdad de oportunidades, 4 planteamientos posibles: - Libertad natural (las familias eligen, no participación del Estado, diversificación temprana, educación privada). Ideas neoliberales. - Igualdad de oportunidades meritocrática (reválidas, becas...). Ideas neoliberales+conservadoras. - Igualdad de oportunidades universal/igualitaria (comprensividad, gratuidad...). Socialdemocracia. - Igualdad de oportunidades compensatoria (acción compensatoria, discriminación positiva...). Socialdemocracia progresista. 1. No todas las escuelas se comportan igual, algunas contribuyen en mayor medida a la reproducción de las desigualdades, y otras a la transformación social.2. Si una escuela no se plantea explícitamente la consecución de una sociedad más justa, contribuirá a la reproducción de las injusticias sociales.3. Para que una escuela contribuya a la justicia social debe enseñar justicia social y ser socialmente justa. La unidad de cambio es la escuela, a pesar del valor del profesorado. Trabajo conjunto de la escuela con la familia y la comunidad, curriculum multicultural y liderazgo distribuido. ,Gonzalo Larruzeal,"ILP Eskola Inklusiboa” (Zubiak Eraikiz plataforma),1- Ekimenaren oinarriak eta zergatiak:- Ikasleriaren banaketa desberdina egoera sozioekonomikoari dagokionez. Arrakala handitzen ari da (Euskadiko Eskola Kontseilua).- Arrakala soziala geldiarazi behar da. Ikastetxe publikoen eta itunpekoen artean aldea. dago (Arartekoa).- Hezkuntzaren marko legalak ere ESKOLA INKLUSIBOAZ hitz egiten du.2- Ekimenaren nondik-norakoak eta hausnarketak- ILP Eskola Inklusiboaren eta Segregazioak statu-quo-aren muina ikutzen du.- Egungo legeria betearaztearen beharra.-Hizkuntza-ereduek bazterketa sortzen dute.- Buscar complicidades de otros grupos. - No construir discursos perdedores sino hegemónicos desde lo público, sin que nos roben el discurso desde lo cooperativo y que no dependa de lo estatal. - "El valor de una derrota".Hazia ereinda geratu da. Gaur egun ezin dahezkuntzari buruz hitz egin segregazioaz hitz egin gabe ,a: adierazleak,b: inklusio-politiken jarraipena,"Euskal hezkuntza sistemaren 4 ebidentzia",3. EKITATEAREN ILUSIOA:- Ekitate-indize altua du sistemak PISAren arabera. (e grafikoa)- Ekitatea makroa vs ekitate mikroa. Emaitzak aldagarritasunhandia dute. (f grafikoa)- Emaitza eskaxak: espero zitekeena baina askoz ere baxuagoak. Emaitzetan eraginhandiena duen faktorea "egokitasuna" da. 4. HEZKUNTZA-EREDUEN PERBERTSIOA:- A eredu publikoa ikasleen hautespen sozialerako, linguistikorako eta jatorrizkorako guneabilakatu da. (h grafikoa) ,d: berdez, puntuazio jeitsiera konpetentzia zientifikoan (PISA, 2015),+ikusi aurkezpena,c ISEKaren banaketa,Francisco Luna,e: Ekitate-indizea,f: aldagarritasun altua emaitzetan.,g: ISEK-a eta emaitzen arteko erlazioa konpetentziamatematikoan,h: ISEK baxuko ikasleen banaketa,,Inclusión y exclusión social en el SXXI:-El valor de la diferencia (la importancia del reconocimiento) - Individualismo posesivo y debilidad de los lazos sociales- Globalización y aumento de la desigualdad - Las distintas formas de (an)alfabetismo - La educación como condición necesaria pero no suficiente Las nuevas desigualdades educativas:- Desigualdad en acceso y condiciones de escolarización (segregación escolar) - Desigualdades más allá de la escuela (the learning gap) - Ausencia de reconocimiento/diferencia (acerca de la atención a la diversidad) - Exclusión en procesos de participación (desigualdad de voz) - Desigualdad socio-afectiva (capital emocional) LOS RETOS DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA: Hay que redefinir el derecho a la educación. La defensa del carácter público de la educación. ¿Qué sociedad queremos? ¿Cómo queremos vivir? La escuela debe reflejar cómo queremos vivir. No hay escuelas segregadas, hay territorios segregados. Autonomía territorial más que de centro. Una escuela no está “segregada” en términos absolutos, sino en relación con las escuelas del territorio de referencia. INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR: Políticas proactivas de información a las familias. Acuerdos sobre reservas de plazas. El 80% del rendimiento escolar se explica por origen.Mejor profesorado en los "peores" centros. ,PREMISAS:1. No todas las escuelas se comportan igual, algunas contribuyen en mayor medida a la reproducción de lasdesigualdades, y otras a la transformación social.2. Si una escuela no se plantea explícitamente la consecución de una sociedad más justa, contribuirá a lareproducción de las injusticias sociales.3. Para que una escuela contribuya a la justicia social debe enseñar justicia social y ser socialmente justa.ALGUNAS IDEAS PARA EL CAMBIO:- La unidad de cambio es la escuela, a pesar del valor del profesorado. Trabajo en equipo.- Trabajo conjunto de la escuela con la familia y la comunidad, curriculum multicultural y liderazgo distribuido.-La escuela para la JS: - Mantiene altas expectativas hacia los estudiantes, hacia los docentes y hacia las familias. - Se ocupa muy especialmente de la autoestima y del bienestar de los estudiantes. - Propicia el pensamiento crítico y el razonamiento ético. - Trabaja por construir un currículo multicultural. - Trabaja por conseguir un liderazgo distribuido. ,Javier Murillo,,,Gonzalo Larruzeal,+ikusi aurkezpena,"ILP Eskola Inklusiboa” (Zubiak Eraikiz plataforma),1. artikulua. Irakaskuntzaren doakotasuna diru publikoez hornitutako ikastetxe guztietan betearaziko da. Hezkuntza Saila arduratuko da irakaskuntzagatiko kuoten kobrantza ageriko edo ezkutuko guztiak indargabetzeaz.2. artikulua. Finantza gardentasuna bermatzeko, Hezkuntza Sailak ziurtatu egingo ditu ikastetxe kontzertatuek jardueraedo zerbitzu osagarriengatik egingo dituzten kobrantzak onartzeko prozedurak3. artikulua. Matrikulazio-prozesuetan gardentasun erabatekoa bermatzeko, Hezkuntza Sailak, udalerriekin koordinatuta,eskola eremu bakoitzean matrikulazio-bulego bateratuak egokituko ditu.4. artikulua. ISEI-IVEIren erakunderen laguntzarekin, hezkuntza arloko Administrazioak Inklusio Beharrizanaren Eskola Indizearen (IBEI) kontzeptua zehaztuko du.5. artikulua. Giza kohesioaren kontra hainbat gehiegikeri saihesteko asmotan, Administrazioak gutxiengo eta gehiengo IBEI ezarriko du eta tarte horretan mugitu beharko dira diru publikoez hornitutako ikastetxe guztiak.6. artikulua. Hezkuntza-itunak eman edo berriztatzea baldintzatuta egongo da; beharrizan sozioekonomikoak, hezkuntza beharrizan bereziak edota hezkuntza-laguntzaren berariazko beharrizanak dituzten gutxieneko ikasle kopuru bati arreta eman beharko zaie.7. artikulua. Hezkuntza beharrizanak zentro guztien artean tratamendu kohesionatuagoa bermatzeko, Sailak urtero Buletin bidez argitaratuko du zeintzuk diren diru publikoez hornitutako ikastetxe guztien arteko eragin-eremuak.8. artikulua. Hezkuntza Sailak, IBEI oinarri hartuta, arreta emango die profil sozioekonomiko baxuena duten eta bazterkeria arriskuan dauden ikasleak dituzten ikastetxe publikoei, urte anitzeko plan batean ezarriko diren helburuen arabera. ,EKIMEN LEGEGILEAREN 8 ARTIKULUAK (eta oinarri juridikoak, aurkezpenean jasota),#JustiziaSozialerakoHezkuntza sarean,Zer berrikuntza estruktural behar ditu etorkizuneko Eskola Publikoak?,Ikastetxeek langileen egonkortasuna behar dute, baina egonkortasun hori ezin da egin edozein erara. Berrikuntza oso lotuta dago irakasleen finkotasunarekin.Autonomia ekonomikoa: herri mailako autonomia-plana behar da hezkuntzako ibilbidea inklusiboa izan dadin (baliabide ekonomikoei lotuta). Horrek baliabideen kudeaketa eraginkorragoa ekarriko luke (azpiegituren berrikuntzarako, proiektuetarako, digitalizaziorako eta abar).Zuzendaritza lanari “duintasuna” eman behar zaio eta zuzendaritzak indartu behar dira (zerbitzu-komisioak eman, adibidez). Horretarako, plan motibagarria beharrezkoa da, pizgarriak kontuan hartuta.Zuzendaritza-proiektua eskolarena izan behar du. Ikuskaritzak bermatu behar du ikastetxeko lerro pedagogikoen jarraipena, zuzendaritza-taldearen aldaketa egon arren.Irakasle berrien formakuntza Unibertsitatearekin batera egin behar da. Horretarako, ikastetxeetako arduradunak formatu eta errekonozitu behar dira. Irakasleen hasierako formazioan sakondu egin behar da.,02 atala,05