Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

00 Índex

3. Estatut Jurídic del Govern Provisional4. Decret de modificació de la llei electoral de 19075. Llei de defensa de la República6. Constitució de la República Española7. Llei de divorci8. Estatut d'Autonomia de Catalunya9. Llei de reforma agrària10. Llei del Tresor Artístic Nacional11. Llei de confessions i congregacions religioses12. Llei d'ordre públic13. Llei d'amnistia14. Ley de vagos y maleantes15. Estatut d'autonomia del Pais Vasc16. Decret d'unificació17. Fur del treball18. Llei de premsa19. Llei de responsabilitats polítiques

20. Llei d'unitat sindical21. Llei sobre la repressió de la maçoneria i el comunisme22. Causa general23. Llei per a la seguretat de l'Estat24. Llei de creació de l'INI25. Llei constitutiva de les Corts Espanyoles26. Fur dels espanyols27. Llei de referèndum nacional28. Llei de repressió del bandidatge i del terrorisme29. Llei per a la successió a la caporalia de l'Estat30. Concordat entre Espanya i la Santa Seu 31. Llei dels principis del Moviment Nacional32 .Llei de creació del jutjat i dels tribunals d'ordre públic33. Llei Orgànica de l'Estat34. Llei de representació familiar a les Corts35. Llei sobre perillositat i rehabilitació social

Estatut Jurídic del Govern Provisional

14 d'abril de 1931

Decret de modificació de la llei electoral de 1907

10 de maig de 1931

Llei de defensa de la República

21 d'octubre de 1931

Constitució de la República Española

9 de desembre de 1931

Llei de divorci

2 de març de 1932

Estatut d'Autonomia de Catalunya

15 de setembre de 1932

Llei de reforma agrària

15 de setembre de 1932

Llei del Tresor Artístic Nacional

16 d'abril de 1933

Llei de confessions i congregacions religioses

2 de juny de 1933

Llei d'ordre públic

28 de juliol de 1933

Llei d'amnistia

24 d'abril de 1934

Ley de vagos y maleantes

5 d'agost de 1933

Estatut d'autonomia del Pais Vasc

6 d'octubre de 1936

Decret d'unificació

19 d'abril de 1937

Fur del treball

8 de març de 1938

Llei de premsa

22 d'abril de 1938

Llei de responsabilitats polítiques

9 de febrer de 1939

Llei d'unitat sindical

26 de gener de 1940

Llei sobre la repressió de la maçoneria i el comunisme

1 de març de 1940

Causa general

26 d'abril de 1940

Llei per a la seguretat de l'Estat

29 de març de 1941

Llei de creació de l'INI

25 de setembre de 1941

Llei constitutiva de les Corts Espanyoles

17 de juliol de 1942

Fur dels espanyols

17 de juliol de 1945

Llei de referèndum nacional

22 d'octubre de 1945

Llei de repressió del bandidatge i del terrorisme

18 d'abril de 1947

Llei per a la successió a la caporalia de l'Estat

26 de juliol de 1947

Concordat entre Espanya i la Santa Seu

27 d'agost de 1953

Llei dels principis del Moviment Nacional

17 de maig de 1958

Llei de creació del jutjat i dels tribunals d'ordre públic

2 de desembre de 1963

Llei Orgànica de l'Estat

10 de gener de 1967

Llei de representació familiar a les Corts

28 de juny de 1967

Llei sobre perillositat i rehabilitació social

4 d'agost de 1970