Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Теоретико-практичні підходи до ефективного функціонування ринку готельно-ресторанних послуг: стан, проблеми, тенденції : колект. монографія / за ред. канд. іст. наук, проф. В. А. Русавської. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 420 с.


У монографії досліджуються теоретичні та практичні аспекти функціонування ринку послуг в Україні, актуальні проблеми підвищення ефективності підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Аналізуються концептуальні виміри, історичний дискурс і соціокультурні детермінанти еволюції гостинності; розглянуто становлення і розвиток виробничої інфраструктури гостинності. Досліджуються теоретичні основи становлення, функціонування та розвитку індустрії гостинності. Виокремлено інституційні засади трансформаційних процесів ринку послуг України.

Особлива увага приділена організаційно-економічним процесам та явищам на підприємствах сфери послуг, а саме: технологіям виробництва, маркетингу, менеджменту, інвестиційно-інноваційним аспектам.

Монографія призначена для керівників та фахівців підприємств ринку послуг, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів і всіх читачів, яких цікавлять проблеми становлення та функціонування ринку послуг України.


Детальніше

Григорчук Т. В. Брендинг : навч. посіб. / Тарас Васильович Григорчук ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. шоу-бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. –
163 с.

Навчальний посібник призначений для вивчення навчальної дисципліни «Брендинг» студентами спеціальності "Менеджмент соціокультурної діяльності". Однак, може використовуватися й для підготовки студентів економічних спеціальностей, викладачами споріднених навчальних дисциплін чи особами, які мають намір ознайомитися з викладеними в даному посібнику положеннями або поглибити свої знання з брендингу.

Детальніше

Григорчук Т. В. Словник маркетингових термінів / упоряд. Тарас Васильович Григорчук ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. шоу-бізнесу. – Київ : Вид центр КНУКіМ, 2018. – 46 с.

Словник є спробою зібрати та впорядкувати в одному джерелі актуальні в сучасному маркетингу означення, терміни й категорії. Він призначений для поглибленого вивчення навчальних дисциплін «Маркетинг» і «Маркетинг у соціокультурній діяльності» студентами спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності». Однак, може з користю використовуватися й для підготовки студентів економічних спеціальностей, викладачами споріднених навчальних дисциплін, чи особами, що мають намір ознайомитися з викладеними в даному словнику термінами та категоріями або поглибити свої знання з маркетингу.

Детальніше

Манов М. А. Економіка підприємства гостинності : підручник / М. А. Манов, Ю. О. Карягін ; Вищ. шк. туризму та інозем. мов у Варшаві, Вінниц. кооператив. ін-т, Ін-т укр.-пол. співпраці. – Варшава–Київ : Вид-во Вищ. шк. туризму та інозем. мов у Варшаві, 2018. 154 с. : іл.


Підручник призначений для майбутніх фахівців (бакалаврів, магістрів) готельного, ресторанного, туристичного бізнесу, а також керівників, спеціалістів галузі гостинності.

Детальніше

Миколаєнко А. Бедлам : збірка голосів і мовчань : зб. віршів / Алла Миколаєнко. – Київ : Літ. агенція «Друге дихання», 2018. – 96 с.


Переосмислені цінності попередніх поколінь, розмиті контури надуманих заборон і звичок переростають у наші хаотичні зусилля змінити світ, перевернути його з ніг на голову.

Збірка віршів Алли Миколаєнко – це проекція збудованого нами безладу, схожого на відому лондонську божевільню Бедлам із платним входом і критично жорстоким ставленням до хворих. Адже ламаються не лише рамки нашої свідомості, а й психіка. Залишилося розібратися, хто ми – відвідувачі чи пацієнти Бедламу?

Кожен вірш у цій книжці – це спроба знайти в божевільні й андеграунді хитку матерію розуму і почуттів, аби все-таки врятувати внутрішній світ.Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв продовжує інформаційний проект «12+ книг 2018 року».

Мета проекту – знайомство користувачів з новинками наукових, навчальних, методичних, художніх, довідкових видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками університету. Всі видання експонуються у виставковій залі бібліотеки.

Підготувала Олена Скаченко, завідувач сектором методичної роботи.

Бібліографічний редактор Олена Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар.

Технічна підтримка Євгена Дорошенка.